Δείτε εδώ οδηγίες για την Απογραφή Φαρμάκων του Ν. 3459.

Αναρτήθηκαν στην πύλη του ΚΜΕΣ τα ενημερωτικά σημειώματα, που αφορούν στα ποσά που παρακρατήθηκαν από τον ΕΟΠΥΥ για το έτος 2016.

Για την έκδοση των σχετικών Πιστωτικών Τιμολογίων διαβάστε εδώ.

Αφορά στους πελάτες μας κατόχους φορολογικών μηχανισμών DCR-STAR.

Επειδή παρατηρήθηκαν φαινόμενα κατά τα οποία πελάτες μας δεν έλεγχαν το υπόλοιπο Z-READ του φορολογικού μηχανισμού, με αποτέλεσμα να λήξει ο φορολογικός μηχανισμός και να μην μπορούν να κόψουν παραστατικά μέχρι να προμηθευτούν καινούργιο, σας συστήνουμε να διαβάσετε την σχετική οδηγία εδώ.

Χαρούμενα Χριστούγεννα

Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων, που περιέχει νέα είδη.

Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων.

Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων.

Είναι διαθέσιμη στον updater και μπορείτε να την "κατεβάσετε" η νέα έκδοση της εφαρμογής Dioscourides (Ver. 2.16.43).

Στην νέα έκδοση περιλαμβάνονται απαραίτητες βελτιώσεις για το νέο API της ΗΔΙΚΑ.

Οι πελάτες που ήδη έχουν κατεβάσει σημερινή έκδοση θα πρέπει να ξανακατεβάζουν, διαφορετικά δεν θα έχουν τις νέες λειτουργίες του API.

ZELIA

DERBIMED

Ελλειπτικά Φάρμακα

Piktocare

Ανακοινώσεις

Κάρτες Καταναλωτών

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Συχνές Ερωτήσεις

Εγχειρίδια Χρήσης - Οδηγίες

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι