Είναι διαθέσιμη στον updater και μπορείτε να την "κατεβάσετε" η νέα έκδοση της εφαρμογής Dioscourides (Ver. 2.15.36).

Η έκδοση περιλαμβάνει νέες δυνατότητες διαχείρισης των μερικών εκτελέσεων των ηλεκτρονικών συνταγών και άλλες βελτιώσεις.

Για την εφαρμογή του νέου εναλλακτικού τρόπου διαχείρισης των μερικών εκτελέσεων, απαιτείται η κατάλληλη παραμετροποίηση της εφαρμογής. Η παραμετροποίηση θα γίνεται από το τμήμα υποστήριξης της εταιρείας, εφόσον το ζητήσετε και έχετε διαβάσει και κατανοήσει τις σχετικές οδηγίες, που ακολουθούν.

Δείτε πατώντας εδώ τις σχετικές οδηγίες.

Οδηγίες για την περίπτωση συνταγών που εκτελέστηκαν μερικώς τον Αύγουστο και η εκτέλεσή τους ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο.

Πατήστε εδώ.

Σας ενημερώνουμε οτι από σήμερα 02/09/2015 ενεργοποιήσαμε στα προγράμματα σας την τιμολόγηση ανά εκτέλεση ηλεκτρονικής συνταγής.

Η αλλαγή αυτή δεν αφορά στις ηλεκτρονικές συνταγές τις οποίες εκτελείτε κανονικά και εξ ολοκλήρου παρά μόνο εκείνες, τις οποίες εκτελείτε Μερικώς και ολοκληρώνετε με περισσότερες της μίας εκτελέσεις. Μέχρι τώρα οι μερικές εκτελέσεις συνταγών:

  • δημιουργούσαν την πρώτη φορά πλήρες παραστατικό (απόδειξη) κατά την καταχώρηση της πρώτης εκτέλεσης (για όλα τα φάρμακα και τις συνολικές ποσότητες)
  • και εμφανίζονταν στην κατάσταση του ΕΟΠΥΥ σαν πλήρως εκτελεσμένες στην ημερομηνία της πρώτης εκτέλεσης

Μετά την αλλαγή κάθε μερική εκτέλεση συνταγής:

  • θα δημιουργεί κάθε φορά παραστατικό (απόδειξη), ΜΟΝΟ με τα φάρμακα και τις ποσότητες που αναφέρονται σε αυτή. Δηλαδή η απόδειξη θα έχει αξία αντίστοιχη των φαρμάκων που παραδίδετε. Αντίστοιχη απόδειξη θα δημιουργείται σε κάθε συμπληρωματική εκτέλεση
  • και θα εμφανίζεται στη Συγκεντρωτική κατάσταση σαν ξεχωριστή γραμμή στην αντίστοιχη ημερομηνία εκτέλεσης και με την αντίστοιχη αξία.

Οι παραπάνω αλλαγές κρίθηκαν αναγκαίες προκειμένου να εναρμονιστούμε με τις τελευταίες οδηγίες του ΕΟΠΥΥ. Σύμφωνα με την από 17/07/2015 εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ (την οποία μπορείτε να διαβάσετε εδώ):

Στο Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής καταχωρούμε το πλήθος των ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ και όχι των εκδόσεων (συνταγών ιατρού). Δηλαδή κάθε μερική εκτέλεση μιας συνταγής μετριέται σαν μια ΕΚΤΕΛΕΣΗ, παίρνει μέρος στη γραμμή της Συγκεντρωτικής κατάστασης που αναφέρεται στο μήνα εκτέλεσης της και υποβάλλεται από το Φαρμακείο στο μήνα εκτέλεσης της. Η έκδοση του ιατρού επισυνάπτεται στην 1η μερική εκτέλεση.

Π.χ. αν το φαρμακείο εκτελέσει με δύο μερικές εκτελέσεις μια συνταγή, με την πρώτη εκτέλεση στις 30/9/2015 και τη δεύτερη μερική εκτέλεση στις 3/10/2015, τότε:

  • Στην υποβολή του Σεπτεμβρίου θα συμπεριλάβει την εκτύπωση της 1ης μερικής εκτέλεσης μαζί με την έκδοση του ιατρού, ενώ την εκτύπωση της 2ης εκτέλεσης θα τη συμπεριλάβει (χωρίς την έκδοση του ιατρού) στην υποβολή του Οκτωβρίου.
  • Η 1η μερική εκτέλεση θα συμπεριληφθεί στη γραμμή της 30/9/2015 στη συγκεντρωτική του Σεπτεμβρίου ενώ η 2η μερική θα συμπεριληφθεί στη γραμμή της 3/10/2015 στη συγκεντρωτική του Οκτωβρίου.

Θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε σχετικά με την αναβάθμιση του λειτουργικού συστήματος των συστημάτων σας σε Windows 10, τα παρακάτω:

α. Οι εφαρμογές της εταιρίας μας (MegaTron, KiniTron, Dioscourides, BioMember κλπ) είναι συμβατές με το νέο λειτουργικό σύστημα Windows 10.

β. Σύμφωνα με την MICROSOFT, τα Windows 10 δεν υποστηρίζουν τις βάσεις δεδομένων SQL Server 2005, 2008 και 2008R2. Για την επίλυση αυτής της ασυμβατότητας θα πρέπει να γίνει αναβάθμιση της βάσης δεδομένων σε SQL Server 2014 SP1. Δείτε περισσότερα στο σύνδεσμο της MICROSOFT πατώντας εδώ  .

γ. Εφόσον διαθέτετε περιφερειακά παλιάς τεχνολογίας (όπως εκτυπωτές, B/C scanners κλπ), είναι πιθανόν να παρουσιαστούν θέματα ασυμβατότητας και πρέπει να το ελέγξετε.

Μετά τα παραπάνω προτείνουμε να μη βιαστείτε να προβείτε στην αναβάθμιση των συστημάτων σας.
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο επείγεστε να αναβαθμίσετε τα συστήματα σας, ελέγξετε με τη βοήθεια τεχνικού την έκδοση της βάσης δεδομένων (SQL Server) που διαθέτετε και προβείτε στην αναγκαία αναβάθμιση σύμφωνα με της οδηγίες της MICROSOFT. 
Επίσης ελέγξτε τη συμβατότητα των περιφερειακών σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!!

Πρέπει οπωσδήποτε να κλείσετε τις καταστάσεις όλων των Ταμείων σας για τις συνταγές που εκτελέστηκαν μέχρι τις 19/07/15 και να εκδώσετε τα σχετικά τιμολόγια με τον αντίστοιχο συντελεστή ΦΠΑ.

Αυτό πρέπει να γίνει ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνταγών που έχετε εκτελέσει.

Μην αφήσετε σε καμία περίπτωση συνταγές που εκτελέστηκαν πριν την 20η Ιουλίου να υποβληθούν π.χ. το Δεκέμβριο.

Αν π.χ έχετε συνταγές από τον 4ο/2015, πρέπει να εκδόσετε ένα τιμολόγιο για το διάστημα 01/04/2015 έως 19/07/2015 με ΦΠΑ 6,5 % και ένα τιμολόγιο για το διάστημα 23/07/2015 έως 31/07/2015 με ΦΠΑ 6 %.

Είναι διαθέσιμη στον updater και μπορείτε να την "κατεβάσετε" η νέα έκδοση της εφαρμογής Dioscourides (Ver. 2.15.30), την οποία θα πρέπει να εγκαταστήσετε οπωσδήποτε ΠΡΙΝ εκδώσετε τις καταστάσεις συνταγών και τα αντίστοιχα τιμολόγια του Ιουλίου.

Η έκδοση καλύπτει τις απαιτήσεις των ταμείων, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά την αλλαγή του συντελεστή ΦΠΑ των φαρμάκων.

Δείτε πατώντας εδώ τις σχετικές οδηγίες και εφαρμόστε τις για να εκδώσετε τις καταστάσεις και τα τιμολόγια.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η αναβάθμιση απαιτεί χρόνο της τάξης των 10 με 20 λεπτών, ανάλογα με τη σύνδεση και τα μηχανήματα καθενός.

ΜΗΝ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΕ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΛΟΓΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΦΟΣΟΝ ΤΗΝ ΕΧΕΤΕ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ!!!

ΤΟ ΠΙΘΑΝΟΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΡΑΣΑΡΕΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΑΣ!!!

 

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι για τον έλεγχο της σωστής ενημέρωσης της εφαρμογής σας, θα πρέπει:

Να ελέγξτετε ότι το φάρμακο με ονομασία: MESULID TAB 100MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10) και barcode : 2802009201024 έχει :

- Με ποσοστό ΦΠΑ 6% (κανονικός) : τιμή πώλησης : 4,31 € και τιμή αναφοράς : 3,45 €

- Με ποσοστό ΦΠΑ 4% (παραμεθορίου) : τιμή πώλησης : 4,23 € και τιμή αναφοράς : 3,38 €

Είναι διαθέσιμο στον updater το νέο αρχείο τιμών φαρμάκων (με την εφαρμογή των νέων συντελεστών ΦΠΑ) και μπορείτε να το "κατεβάσετε".

ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 23:59 ΤΗΣ 22.07.2015

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το Update πραγματοποιείται ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, πατώντας το εικονίδιο του Updater, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Οι πελάτες μας φαρμακοποιοί που δεν βλέπουν το εικονίδιο, παρακαλούνται να καλέσουν στην ΙΛΥΔΑ.

Updater Icon

Για τον έλεγχο της σωστής ενημέρωσης της εφαρμογής σας, παρακαλούμε :

1. Ελέγξτε στο υποσύστημα της αποθήκης, ότι έχει αλλάξει ο συντελεστής ΦΠΑ σε 6% (κανονικός) ή σε 4% (παραμεθορίου). Δείτε πατώντας εδώ που βρίσκεται η στήλη όπου φαίνεται ο συντελεστής ΦΠΑ στην εφαρμογή (στη σελίδα 1 για κανονικό ΦΠΑ 6% και στη σελίδα 2 για μειωμένο ΦΠΑ 4%).

2.  Ελέγξτε ότι το φάρμακο με ονομασία: MESULID TAB 100MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10) και barcode : 2802009201024 έχει :

- Με ποσοστό ΦΠΑ 6% (κανονικός) : τιμή πώλησης : 4,31 € και τιμή αναφοράς : 3,45 €

- Με ποσοστό ΦΠΑ 4% (παραμεθορίου) : τιμή πώλησης : 4,23 € και τιμή αναφοράς : 3,38 €

Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι η αναβάθμιση γίνεται πλέον από το εικονίδιο (ίδιο με το προηγούμενο) που βρίσκεται μέσα στην εφαρμογή Dioscourides

ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΠΑ ΣΤΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Όσοι έχετε ταμειακές μηχανές, μπορείτε να αλλάξετε το συντελεστή 6,5% (κανονικός)  ή 5% (παραμεθορίου) σε 6% και 4% αντίστοιχα , ακολουθώντας τις οδηγίες που θα βρείτε εδώ

 

ZELIA

DERBIMED

Ελλειπτικά Φάρμακα

Piktocare

Ανακοινώσεις

Κάρτες Καταναλωτών

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Συχνές Ερωτήσεις

Εγχειρίδια Χρήσης - Οδηγίες

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι