Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων & OTC.
Με το δελτίο αυτό ενημερώνονται οι Νέες Χονδρικές φαρμάκων, οι οποίες θα ισχύουν για τα Φαρμακεία από 23 Ιανουαρίου.

Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων & OTC.

Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων & OTC.

Αγαπητοί μας πελάτες,

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να κάνετε μέσα στον Ιανουάριο.

Εδώ θα βρείτε οδηγίες για:
    • την απογραφή των φαρμάκων του Ν.3459 (Ναρκωτικά)
    • την αλλαγή χαρακτηρισμού των τιμολογίων υποβολής Ιανουαρίου σε "Έσοδα προηγούμενης χρήσης" (εφόσον εκδόθηκαν σε  ημ/νιες Ιανουαρίου)


Επίσης τις οδηγίες για:
    • την εκτέλεση συνταγών ΕΚΑΑ από 01/01/2024 (Νέες προδιαγραφές)

Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων & OTC.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

Όταν δημιουργείτε τα τιμολόγια (για ραντεβού, Προσ. Γιατρό, Rebate) από τα πρότυπα, θα πρέπει να αλλάζετε και το έτος σε 2023.

Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων & OTC.

ΠΡΟΣΟΧΗ ! άλλαξαν οι τιμές σε πολλά OTC π.χ. DEPON. Μετά την εγκατάσταση του αρχείου μην ξεχάσετε να τρέξετε την ενημέρωση των OTC.

 

Αν στην οθόνη αποστολής των στοιχείων στο ΚΜΕΣ, ο τύπος υποβολής του Πιστωτικού εμφανίζεται κενός, όπως στην φωτογραφία

Τότε κάντε κλικ στο πεδίο και επιλέξτε τον κωδικό 1 – Ασφαλισμένοι και Δικαιούχοι του ν.4368/2016

Αν δεν είναι συμπληρωμένος ο Τύπος Υποβολής κάποιου παραστατικού δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η Αποστολή στο ΚΜΕΣ.

ZELIA

DERBIMED

Ελλειπτικά Φάρμακα

Piktocare

Ανακοινώσεις

Κάρτες Καταναλωτών

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Συχνές Ερωτήσεις

Εγχειρίδια Χρήσης - Οδηγίες

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι