Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων & OTC.

"Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σχετικά με τη λειτουργικότητα των συνταγών φαρμάκων που περιέχουν εμβόλια απευαισθητοποίησης, κατά την εκτέλεση ή δέσμευση της συνταγής δεν ελέγχεται από το Σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης η ημερομηνία λήξης της. Ως εκ τούτου, συνταγή που ανήκει σε αυτή την κατηγορία εκτελείται ή δεσμεύεται ανεξάρτητα από το εάν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης ή όχι."

Για την έκδοση των τιμολογίων που αφορούν σε εγγραφές στον Προσωπικό Ιατρό & Ραντεβού εμβολιασμού, διαβάστε τις οδηγίες που υπάρχουν εδώ.

Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων & OTC.

Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων & OTC.

Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων & OTC.

Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων & OTC.

Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων & OTC.

ZELIA

DERBIMED

Ελλειπτικά Φάρμακα

Piktocare

Ανακοινώσεις

Κάρτες Καταναλωτών

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Συχνές Ερωτήσεις

Εγχειρίδια Χρήσης - Οδηγίες

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι