Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων & OTC.

Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων & OTC.

Αφορά στους πελάτες μας κατόχους φορολογικών μηχανισμών.

Επειδή παρατηρήθηκαν φαινόμενα, κατά τα οποία πελάτες μας δεν έλεγχαν το υπόλοιπο Z-READ, με αποτέλεσμα να λήξει ο φορολογικός μηχανισμός και να μην μπορούν να κόψουν παραστατικά μέχρι να προμηθευτούν καινούργιο, σας συστήνουμε να διαβάσετε την σχετική οδηγία εδώ.

Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων & OTC.

Για την έκδοση των τιμολογίων (Για εγγραφή στον προσωπικό γιατρό ή ραντεβού εμβολιασμών) σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε πλέον να τα δημιουργείτε ΜΟΝΟΙ σας από την επιλογή <Πρότυπα Τιμολόγια>.

Η διαδικασία είναι πολύ απλή. Διαβάστε τις οδηγίες, που σας δίνουμε εδώ.

Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων & OTC.

Αγαπητοί μας πελάτες,

Είναι διαθέσιμη στον updater και μπορείτε να κατεβάσετε τη νεότερη έκδοση της εφαρμογής Dioscourides (Ver. 3.23.25).

Η νέα αυτή έκδοση, πέραν άλλων βελτιώσεων περιλαμβάνει:

  • Την εκτέλεση συνταγών ΔΑΠΥ μέσα από το πρόγραμμα. Διαβάστε με προσοχή τις σχετικές οδηγίες από εδώ.

Παρακαλούμε να διαβάσετε τις οδηγίες που συνοδεύουν την έκδοση από εδώ.

 

Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων & OTC.

ZELIA

DERBIMED

Ελλειπτικά Φάρμακα

Piktocare

Ανακοινώσεις

Κάρτες Καταναλωτών

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Συχνές Ερωτήσεις

Εγχειρίδια Χρήσης - Οδηγίες

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι