Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων & OTC.

Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων & OTC.

Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων & OTC.

Δείτε αναλυτικές οδηγίες για το νέο τρόπο Υποβολής συνταγών και τιμολογίων στο ΚΜΕΣ.

Αναλυτικές οδηγίες για τις συνταγές στο πρόγραμμα Dioscourides θα βρείτε εδώ.

Δείτε σε αυτό το σημείο αν έχετε εγκαταστήσει τη νέα έκδοση του προγράμματος 3.22.25"

Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων & OTC.

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα, Δευτέρα 27/06/2022 είναι διαθέσιμη στον Updater η νέα έκδοση της εφαρμογής Dioscourides (Ver. 3.22.25).

Πέραν των βελτιώσεων η νέα έκδοση καλύπτει τις απαραίτητες λειτουργίες για τη νέα διαδικασία υποβολής των λογαριασμών φαρμάκων, σύμφωνα με ενημέρωση του ΕΟΠΥΥ και του ΠΦΣ.

Δείτε εδώ τη σχετική ενημερωτική εγκύκλιο.

Για την υλοποίηση της νέας διαδικασίας έπρεπε να καλυφθεί η απαραίτητη προϋπόθεση ότι «όλες οι συνταγές του ΕΟΠΥΥ πρέπει να είναι συνταγογραφημένες ηλεκτρονικά και ηλεκτρονικά εκτελεσμένες». Δηλαδή δεν επιτρέπεται η εκτέλεση χειρόγραφων συνταγών. Για το σκοπό αυτό και προκειμένου να μπορείτε να εκτελείτε ηλεκτρονικά ΟΛΕΣ τις συνταγές του ΕΟΠΥΥ, προσθέσαμε στην εφαρμογή Dioscourides τις ακόλουθες δυνατότητες-λειτουργίες:

  • Εκτέλεση ηλ. Συνταγής με εμβόλια απευαισθητοποίησης
  • Εκτέλεση ηλ. Συνταγής με Γαληνικά σκευάσματα
  • Εκτέλεση ηλ. Συνταγής με φάρμακα έκτακτων εισαγωγών από ΙΦΕΤ
  • Αποστολή στο ΚΜΕΣ ηλεκτρονικού αρχείου των εκτελεσμένων συνταγών και των αντίστοιχων τιμολογίων

Αναλυτικές οδηγίες για τις συνταγές στο πρόγραμμα Dioscourides θα βρείτε εδώ.

Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων & OTC.

Ελλειπτικά Φάρμακα

Piktocare

Αποτελέσματα self-test Covid-19

Ραντεβού για εμβόλιο Covid-19

ILYDA Pharma Analytics

Ανακοινώσεις

Κάρτες Καταναλωτών

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Συχνές Ερωτήσεις

Εγχειρίδια Χρήσης - Οδηγίες

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι