Διαβάστε εδώ σύντομες Οδηγίες για εύκολη και ταχύτατη καταχώρηση των Δανεικών σε πελάτες σας. Με τις οδηγίες αυτές θα μπορέσετε (όσοι θέλετε) να "κρατήσετε" την αποθήκη σας, εφόσον βέβαια, έχετε κάνει απογραφή.

Για λεπτομερέστερες οδηγίες συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο της εφαρμογής.

Σύντομα θα ακολουθήσουν οδηγίες και για την παρακολούθηση των Δανεικών και για την έκδοση DIOSCOURIDES WIN.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΗΔΙΚΑ, σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 21/01/2015 από 15:00 έως 17:00 δε θα είναι διαθέσιμη η εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης λόγω αναβάθμισης της δικτυακής υποδομής του συστήματος.

Διαβάστε εδώ σύντομες οδηγίες για εύκολη και ταχύτατη καταχώρηση των Αγορών σας. Με τις οδηγίες αυτές θα μπορέσετε (όσοι θέλετε) να "κρατήσετε" την αποθήκη σας, εφόσον βέβαια, έχετε κάνει απογραφή.

Για λεπτομερέστερες οδηγίες συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο της εφαρμογής.

Σύντομα θα ακολουθήσουν οδηγίες και για την παρακολούθηση των Δανεικών.

Διαβάστε εδώ τις οδηγίες για την έκδοση του πιστωτικού τιμολογίου για την παρακράτηση του Rebate για το 2014.

Σας ενημερώνουμε ότι είναι διαθέσιμη στον Updater νέα έκδοση της εφαρμογής Dioscourides ver. 2.15.1

Στην έκδοση αυτή:

  • οι συνταγές των ανασφάλιστων (Δικαιούχοι Ν.4270/2014) του Δεκεμβρίου υπολογίζονται στη συγκεντρωτική κατάσταση μαζί με τις υπόλοιπες συνταγές ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ.

Επιπλέον κατά τη διαδικασία δημιουργίας Τιμολογίων, η εφαρμογή δημιουργεί 2 τιμολόγια ένα για το ποσό των συνταγών ανασφάλιστων και ένα για τις υπόλοιπες.

Οι παραπάνω τροποποιήσεις έγιναν βάσει των νέων οδηγιών του ΕΟΠΥΥ.

Christmas

Είναι διαθέσιμη στον updater και μπορείτε να την "κατεβάσετε" αναβάθμιση που περιλαμβάνει ότι νεότερο μας έχει διαθέσει η ΗΔΙΚΑ (μέχρι 15:30) σχετικά με το αρχείο τιμών που ισχύει από σήμερα (τιμές αναφοράς  , θετική λίστα κλπ) .

 

Είναι διαθέσιμη στον updater η αναβάθμιση με το νέο αρχείο τιμών φαρμάκων που ισχύει από 15.12.2014 και μπορείτε να την "κατεβάσετε".

Διευκρινήσεις για το νέο δελτίο τιμών:

1. Περιέχει τις νέες λιανικές τιμές, που ισχύουν από 15.12.2014 σύμφωνα με το ΦΕΚ, του οποίου η ισχύς ΔΕΝ έχει ανασταλεί.

2. Οι περισσότερες αλλαγές αφορούν αυξήσεις σε φάρμακα που ήδη αγοράζετε με αυξημένες χονδρικές.

3. Παρ΄όλο που η ΗΔΙΚΑ δεν έχει δώσει νέες τιμές αναφοράς δε δημιουργείται πρόβλημα με το νέο αρχείο καθότι κατά την εκτέλεση των συνταγών (είτε μέσω WEB είτε μέσω API) οι τιμές ενημερώνονται από την ΗΔΙΚΑ.

4. Περιέχει περίπου 600 νέα σκευάσματα, τα οποία ήδη κυκλοφορούν και αγοράζετε.

5. Μόλις η ΗΔΙΚΑ ολοκληρώσει και τις νέες τιμές αναφοράς θα διαθέσουμε νέο αρχείο τιμών και θα ενημερωθείτε με SMS.

M Cosmetics

Piktocare

CleverEye

Αποτελέσματα self-test Covid-19

Ραντεβού για εμβόλιο Covid-19

Pharma Coupons

ILYDA Pharma Analytics

Ανακοινώσεις

Κάρτες Καταναλωτών

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Συχνές Ερωτήσεις

Εγχειρίδια Χρήσης - Οδηγίες

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι