Σας ενημερώνουμε ότι είναι διαθέσιμη στον Updater η νέα έκδοση της εφαρμογής Dioscourides ver. 2.14.42 που περιλαμβάνει τα παρακάτω :

  • Δυνατότητα εκτέλεσης συνταγών σε κατόχους ΕΚΑΑ
  • Δυνατότητα διασύνδεσης / χρήσης της κάρτας Greenpharmacy

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΗΔΙΚΑ σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα Παρασκευή 17/10/2014 ενεργοποιείται στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης η δυνατότητα έκδοσης και εκτέλεσης συνταγών σε ευρωπαίους πολίτες κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ). Προσωρινά οι συνταγές αυτές θα εκτελούνται μόνο μέσω της εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΗΔΙΚΑ σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα Δευτέρα 13/10/2014 ενεργοποιείται στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης η δυνατότητα εκτέλεσης συνταγών που περιέχουν φάρμακα ΙΦΕΤ. Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη ακόμη στο API φαρμακείων.

Η ΗΔΙΚΑ μας ζήτησε να σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Δευτέρα 13/10/2014 από 14:30 έως 17:30 δεν θα είναι διαθέσιμα η εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και το API φαρμακείων λόγω αναβάθμισης του συστήματος.

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΗΔΙΚΑ σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 3/10/2014 και ώρα 16:00 εφαρμόζεται μηνιαίο όριο 20000€ για εκτελέσεις συνταγών φαρμάκων του Ν.3816 στα ιδιωτικά φαρμακεία (ΦΕΚ 1435Β/4-6-2014).

Η ΗΔΙΚΑ μας ζήτησε να σας ενημερώσουμε ότι την Κυριακή 28/9/2014 και από ώρα 8:30 έως 13:00 η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση  θα είναι εκτός λειτουργίας λόγω αναβάθμισης του συστήματος.

Η ΗΔΙΚΑ μας ζήτησε να μεταφέρουμε στους χρήστες-φαρμακοποιούς της εφαρμογής μας (Dioscourides), το εξής μήνυμα:

“Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 26/9/2014 ενεργοποιείται στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης η δυνατότητα ακύρωσης της εκτέλεσης συνταγής σε διάστημα 10 λεπτών από την εκτέλεσή της. Ο φαρμακοποιός θα πρέπει να αναζητήσει την συνταγή από την επιλογή «Αναζήτηση Συνταγών» και, αφού την εμφανίσει, να επιλέξει «Ακύρωση εκτέλεσης συνταγής».”

Η δυνατότητα ακύρωσης εκτέλεσης είναι διαθέσιμη προς το παρόν μόνο στη web εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

Είναι διαθέσιμο στον updater νέο αρχείο τιμών, καθόσον:

- Η ΗΔΙΚΑ απόψε μας απέστειλε καινούργιο πίνακα συνταγογραφούμενων φαρμάκων, κατόπιν ενημέρωσής της από το Υπουργείο Υγείας ότι πρέπει να εφαρμοστεί η ήδη ΜΥΣΗΦΑ λίστα .
- Η ΗΔΙΚΑ μας ενημέρωσε ότι η λιανική τιμή στο φάρμακο SEROPRAM F.C.TAB 20MG/TAB BTX28(BLIST2X14) είναι 12,22 €.

 

M Cosmetics

Piktocare

CleverEye

Αποτελέσματα self-test Covid-19

Ραντεβού για εμβόλιο Covid-19

Pharma Coupons

ILYDA Pharma Analytics

Ανακοινώσεις

Κάρτες Καταναλωτών

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Συχνές Ερωτήσεις

Εγχειρίδια Χρήσης - Οδηγίες

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι