Αγαπητοί μας πελάτες,

Δημοσιεύτηκε στην ΗΔΙΚΑ η λίστα δραστικών ουσιών για τις οποίες τα ιδιωτικά φαρμακεία υποχρεούνται να διαθέτουν ως απόθεμα μία τουλάχιστον συσκευασία γενοσήμου φαρμάκου, σύμφωνα με την υπ' αριθ. Δ3(α) 46627/15-06-2018 (Β' 2285) απόφαση του Υπουργού Υγείας.

Βρείτε τη λίστα εδώ.

Η ΙΛΥΔΑ για τη διευκόλυνση σας ετοίμασε μια αναλυτική κατάσταση των φαρμάκων (Πρωτότυπων και Γενοσήμων), που αντιστοιχούν σε κάθε μία από τις συγκεκριμένες δραστικές (ανά οδό χορήγησης, μορφή, περιεκτικότητα και συσκευασία), την οποία θα βρείτε εδώ.

Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων και OTC.

Κατόπιν των σχετικών ανακοινώσεων εκ μέρους των αρμοδίων αρχών, σας ενημερώνουμε ότι δεν θα ενεργοποιηθούν στον updater, οι ενημερώσεις για την αλλαγή των συνελεστών ΦΠΑ, από μειωμένο σε κανονικό, στα νησιά Λέσβο, Λέρο, Κω, Χίο και Σάμο.

Αναμένουμε σχετική ανακοίνωση αν τελικώς θα τεθούν σε ισχύ στις 01/07 οι κανονικοί συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά Λέσβο, Λέρο, Κω, Σάμο και Χίο ή θα παραμείνουν οι μειωμένοι συντελεστές.

Αφορά φαρμακεία των νήσων Λέρου, Λέσβου, Κώ, Σάμου και Χίου, που σήμερα έχουν μειωμένα ποσοστά ΦΠΑ (4%, 9%, 17%) και στα οποία από 01/07/2018 αντικαθίστανται οι συντελεστές ΦΠΑ με τους ισχύοντες στην υπόλοιπη επικράτεια (6%, 13%, 24%).

Σας ενημερώνουμε οτι το Σάββατο το βράδυ της 30/06/2018 θα ειναι διαθέσιμη στον updater ενημέρωση, η οποία :

  1. Προσαρμόζει τις λειτουργίες του προγράμματος σε κανονικό ποσοστό ΦΠΑ
  2. Αναπροσαρμόζει τις λιανικές τιμές φαρμάκων και τις αντίστοιχες τιμές αναφοράς
  3. Αναπροσαρμόζει (προς τα πάνω) τις τιμές παραφαρμάκων και ΜΗΣΥΦΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

  • Αν κάποιος δεν επιθυμεί την αναπροσαρμογή των λιανικών τιμών Παραφαρμάκων και ΜΗΣΥΦΑ, να μας ενημερώσει είτε τηλεφωνικά (μέχρι την Παρασκευη 29/06 στις 20.00) είτε με email (μέχρι Σάββατο 30/06 στις 15.00) ώστε να εξαιρέσουμε επιλεκτικά την αναβάθμιση Νο 3.

  • Οι καταστάσεις των συνταγών ΕΟΠΥΥ, ΔΑΠΥ του Ιουνίου και τα σχετικά τιμολόγια μπορούν να εκτυπωθούν οποιαδήποτε στιγμή μέσα στις προθεσμίες με την προϋπόθεση ότι η ημερομηνία των τιμολογίων θα είναι η 30/06/2018.

  • Συνταγές λοιπών ταμείων, που τυχόν έχετε εκτελέσει και δεν έχετε υποβάλει, θα πρέπει οπωσδήποτε να υποβληθούν στις αρχές Ιουλίου και να εκδοθούν τα αντίστοιχα τιμολόγια τους με ημερομηνία 30/06/2018.

Πρέπει οπωσδήποτε να κλείσετε τις καταστάσεις όλων των Ταμείων σας για τις συνταγές που εκτελέστηκαν μέχρι τις 30/06/2018 και να εκδώσετε τα σχετικά τιμολόγια με τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ.

Αυτό πρέπει να γίνει ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνταγών που έχετε εκτελέσει.

Μην αφήσετε σε καμία περίπτωση συνταγές που εκτελέστηκαν πριν την 1η Ιουλίου να υποβληθούν π.χ. το Δεκέμβριο.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

Όσοι έχετε φορολογικό μηχανισμό ΔΕΝ χρειάζεται να κάνετε καμία ενέργεια.

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΧΑΝΕΣ

Όσοι έχετε ταμειακές μηχανές ΠΡΕΠΕΙ να φροντίσετε για την προσαρμογή των τμημάτων τους στους νέους συντελεστές ΦΠΑ.

Σχετικές οδηγίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων.

Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων και OTC.

Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων και OTC.

Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων και OTC.

DERBIMED

Prosvasis Webinar

Ελλειπτικά Φάρμακα

Piktocare

Ανακοινώσεις

Κάρτες Καταναλωτών

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Συχνές Ερωτήσεις

Εγχειρίδια Χρήσης - Οδηγίες

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι