Είναι διαθέσιμο στον updater νέο αρχείο τιμών, καθόσον:

- Η ΗΔΙΚΑ απόψε μας απέστειλε καινούργιο πίνακα συνταγογραφούμενων φαρμάκων, κατόπιν ενημέρωσής της από το Υπουργείο Υγείας ότι πρέπει να εφαρμοστεί η ήδη ΜΥΣΗΦΑ λίστα .
- Η ΗΔΙΚΑ μας ενημέρωσε ότι η λιανική τιμή στο φάρμακο SEROPRAM F.C.TAB 20MG/TAB BTX28(BLIST2X14) είναι 12,22 €.

 

Από τις 18:30 είναι διαθέσιμα στον updater και μπορείτε να τα κατεβάσετε:

- Η νέα έκδοση της εφαρμογής

- Οι νέες τιμές.

Τα παραπάνω θα τεθούν σε ισχύ απόψε τα μεσάνυχτα.

 

Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 14/09/14 θα είναι διαθέσιμα στον Updater:

  1. Νέα έκδοση της εφαρμογής για την κάλυψη του νέου τρόπου υπολογισμού των επιβαρύνσεων των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ και
  2. Νέο αρχείο φαρμάκων.

Και οι 2 αναβαθμίσεις είναι αναγκαίο να γίνουν διότι η εφαρμογή τους έχει ημερομηνία έναρξης τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου.

Νέος τρόπος υπολογισμού επιβαρύνσεων

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2243/18-08-2014:

«Από την 15.09.2014, για τις ειδικές περιπτώσεις που επιλέγεται φάρμακο το οποίο δεν διαθέτει γενόσημο ή μια θεραπευτική κατηγορία στο σύνολο της περιέχει μία μοναδική ή περισσότερες δραστικές ουσίες χωρίς γενόσημα φάρμακα, όπου επιλέγεται φάρμακο με λιανική τιμή υψηλότερη από την τιμή αποζημίωσης, ο ασθενής καλύπτει εκτός από την προβλεπόμενη θεσμοθετημένη συμμετοχή το ήμισυ της διαφοράς μεταξύ της τιμής αποζημίωσης και της λιανικής τιμής του φαρμάκου. Το υπόλοιπο επιβαρύνει την φαρμακευτική εταιρεία ή τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας με τη μορφή rebate.»

Συμπληρωματικά, όπως μας εξήγησε η ΗΔΙΚΑ, αναφέρουμε:

«ότι στην περίπτωση που το φάρμακο (ανά συσκευασία) που επιλέγεται ανήκει σε group που δεν υπάρχει γενόσημο, τότε υπολογίζεται το 50% της διαφοράς (λιανική-αποζημείωση). Αν αυτό είναι μικρότερο των 50ευρώ, τότε εη διαφορά μοιράζεται εξ΄ισου στον ασφαλισμένο και στον ασφαλιστικό φορέα . Αλλιώς αν αυτό είναι μεγαλύτερο των 50 ευρώ ο ασφαλισμένος πληρώνει διαφορά 50 ευρώ και τα υπόλοιπα ο ασφαλιστικός φορέας.»

Νέο Δελτίο τιμών Φαρμάκων

Με το νέο δελτίο τιμών, το οποίο τίθεται σε ισχύ από τη Δευτέρα 15/09/14, εφαρμόζεται πλέον το κλιμακωτό ποσοστό κέρδους επί της χονδρικής τιμής (mark up), σύμφωνα με το ΦΕΚ 1907/15-07-2014, το οποίο στο Άρθρο 3, Παράγραφος 2 ορίζει ότι:

«Για τα φαρμακεία το ποσοστό μικτού κέρδους (mark up) καθορίζεται ως εξής: α) για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα ποσοστό έως 35% επί της χονδρικής τιμής, β) για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα τα οποία δεν αποζημιώνονται από τους ΦΚΑ ως ποσοστό 35% επί της χονδρικής τιμής, γ) για όλα τα αποζημιούμενα φάρμακα από τους ΦΚΑ σύμφωνα με το κάτωθι πίνακα:»

Χονδρική Τιμή (€) Ποσοστό Μικτού Κέρδους (Markup) Φαρμακείου
0-50 30.00%
50,01−100 20.00%
100,01−150 16.00%
150,01−200 14.00%
200,01−300 12.00%
300,01−400 10.00%

Όπως θα διαπιστώσατε αποκαταστάθηκε το πρόβλημα του API από την ΗΔΙΚΑ και μπορείτε να εκτελείτε τις συνταγές μέσα από την εφαρμογή.

Η ΗΔΙΚΑ μας πληροφόρησε ότι από τις 11:30 θα διακοπούν  προσωρινά οι εκτελέσεις συνταγών μέσω τoυ API ώστε να αντιμετωπιστεί τεχνικό πρόβλημα. Στο διάστημα αυτό θα μπορείτε να εκτελείτε τις συνταγές
από το πρόγραμμα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

Είναι διαθέσιμη στον updater νεότερη έκδοση της εφαρμογής DIOSCOURIDES (ver. 2.14.35). Η νέα έκδοση καλύπτει την ανάγκη επιβεβαίωσης από το Φαρμακοποιό, οτι έχει τη συγκατάθεση του ασφαλισμένου, σε περίπτωση που εκείνος θα επιλέξει ακριβότερο φάρμακο από το φθηνότερο της κατηγορίας.

Η ΗΔΙΚΑ, σε εφαρμογή της σχετικής Υπουργικής Απόφασης υπ’ αρ. 62494/15-07-14 (ΦΕΚ1920/Α/16-07-2014), θέτει σε λειτουργία από το απόγευμα της 03/09/2014 τη νέα διαδικασία. Σύμφωνα με αυτή:

Αν ο φαρμακοποιός επιλέξει φάρμακο ακριβότερο της φθηνότερης τιμής φαρμάκου της κατηγορίας, εμφανίζεται μήνυμα ενημέρωσης και συγκατάθεσης του ασφαλισμένου. Για να επιτραπεί η εκτέλεση της συνταγής, χρειάζεται επιβεβαίωση του φαρμακοποιού στο σχετικό μήνυμα. Ο έλεγχος και η συγκατάθεση αφορούν σε κάθε Δραστική.

Επίσης ο ασφαλισμένος θα πρέπει να υπογράφει σε ειδικό χώρο στο έντυπο της εκτελεσμένης συνταγής ότι ενημερώθηκε και επιθυμεί να λάβει ακριβότερο φάρμακο.

«Ενημερώθηκα από το φαρμακοποιό για το χαμηλότερης τιμής φάρμακο και επιθυμώ να λάβω ακριβότερο φάρμακο.»

Το λεκτικό αυτό θα εμφανίζεται στην εκτύπωση της συνταγής, ΜΟΝΟ όταν δίδεται φάρμακο με τιμή λιανικής μεγαλύτερη της λιανικής άλλου φαρμάκου της κατηγορίας.

Η ΗΔΙΚΑ μας απέστειλε την παρακάτω ανακοίνωση:

"Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ’ αρ. 62494/15-07-14 (ΦΕΚ1920/Α/16-07-2014) από  το απόγευμα της 21/8/2014 στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης κατά την εκτέλεση συνταγών ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, αν ο φαρμακοποιός επιλέξει φάρμακο ακριβότερο της φθηνότερης τιμής φαρμάκου, εμφανίζεται μήνυμα ενημέρωσης και συγκατάθεσης του ασφαλισμένου. Επίσης ο ασφαλισμένος θα πρέπει να υπογράφει σε ειδικό χώρο στο έντυπο της εκτελεσμένης συνταγής ότι ενημερώθηκε και επιθυμεί να λάβει ακριβότερο φάρμακο.

Οι φαρμακοποιοί που εκτελούν συνταγές μέσω ιδιωτικών προγραμμάτων φαρμακείων, μέχρι την υλοποίηση των παραπάνω στο πρόγραμμα που χρησιμοποιούν, θα πρέπει είτε να εκτελούν συνταγές με ακριβότερα φάρμακα μέσω της εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, είτε να συμπληρώνουν στο έντυπο της εκτελεσμένης συνταγής το κείμενο χειρόγραφα προκειμένου να υπογράψει ο ασφαλισμένος ότι ενημερώθηκε και επιθυμεί να λάβει ακριβότερο φάρμακο.

Το σχετικό κείμενο που πρέπει να εισάγεται αν είναι δυνατόν στον μέσον του κάτω μέρους της συνταγής (σύμφωνα με το υπόδειγμα) είναι :

Ενημερώθηκα από το φαρμακοποιό για το
χαμηλότερης τιμής φάρμακο και επιθυμώ
να λάβω ακριβότερο φάρμακο."

Προκειμένου να μην κάνετε διπλή εργασία, προτείνουμε να εκτελείτε μέσα από την εφαρμογή DIOSCOURIDES και να γράφετε χειρόγραφα το παραπάνω κείμενο.

Μόλις η ΗΔΙΚΑ μας διαθέσει το νέο ΑPI θα "ανεβάσουμε" τη νέα έκδοση και θα σας ενημερώσουμε σχετικά.

Μπορείτε να «κατεβάσετε» από τον Updater την νέα έκδοση του προγράμματος (2.14.30) . Η νέα έκδοση περιλαμβάνει:

  • Δημιουργία Τιμολογίου για το ταμείο των ανασφάλιστων.
  • Προσθήκη του ποσού του τιμολογίου των ανασφάλιστων στην βοηθητική εκτύπωση για την συμπλήρωση των στοιχείων στην πύλη της ΚΜΕΣ.
  • Νέα κατάσταση για τον ΦΣΑ, που περιλαμβάνει και τους ανασφάλιστους.

Αναλυτικές Οδηγίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρακαλούνται όλοι οι φαρμακοποιοί να ενημερώσουν τις εφαρμογές τους.

ZELIA

DERBIMED

Ελλειπτικά Φάρμακα

Piktocare

Ανακοινώσεις

Κάρτες Καταναλωτών

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Συχνές Ερωτήσεις

Εγχειρίδια Χρήσης - Οδηγίες

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι