Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, νέο Αρχείο Φαρμάκων.

Είναι διαθέσιμο στον Updater νέο Αρχείο Φαρμάκων με το επικαιροποιημένο αρχείο της ΗΔΙΚΑ, που περιλαμβάνει νέα είδη στη θετική λίστα.

Είναι διαθέσιμο στον Updater νέο Αρχείο Φαρμάκων που περιλαμβάνει αλλαγές στην Θετική Λίστα και προσθήκη νέων ειδών.

Πελάτες μας Φαρμακοποιοί.

Δείτε εδώ την απάντηση της Aegate στην από 07/03/2016 επιστολή του ΠΦΣ.

Αγαπητοί Πελάτες μας Φαρμακοποιοί.

Όπως σας ενημερώσαμε με παλαιότερη ανακοίνωση, η ΙΛΥΔΑ στα πλαίσια του Κοινοτικού Κανονισμού 2016/161/EU, ενσωμάτωσε στο λογισμικό Dioscourides® τον μηχανισμό της Aegate για την διασφάλιση της αυθεντικότητας του φαρμάκου και της φαρμακευτικής συσκευασίας.

Για τη διασφάλιση της αυθεντικότητας του φαρμάκου χρησιμοποιούνται μόνο το barcode του φαρμάκου και ο κωδικός της ταινίας γνησιότητας. Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι στην διαδικασία αυτή σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιούνται δεδομένα των φαρμακείων ή των πελατών τους.

Ένεκα της πρόσφατης ενημέρωσης του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) προς τα μέλη του, όσον αφορά την «Άδεια Χρήσης του Συστήματος Aegate», η ΙΛΥΔΑ προσωρινά απενεργοποιεί την λειτουργία του εν λόγω μηχανισμού διασφάλισης της αυθεντικότητας φαρμάκων μέχρι την διευθέτηση του θέματος.

Μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ.

Είναι διαθέσιμο στον Updater νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων με διορθωμένες Τιμές Αναφοράς από την ΗΔΙΚΑ.

Σας υπενθυμίζουμε ότι πλέον ο Updater (εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο) λειτουργεί ΜΟΝΟ από το κουμπί της κεντρικής toolbar του προγράμματος (όπως σημειώνεται στην επόμενη εικόνα).

New Updater

ΜΗΝ επιχειρείτε να χρησιμοποιήσετε τη παλαιά συντόμευση (του Updater), που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας των Windows. ΔΕΝ λειτουργεί...

Είναι διαθέσιμο στον Updater το νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων.

Για να βεβαιωθείτε ότι οι αλλαγές έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς, ελέγξτε το φάρμακο 
IOMERON INJ.SOL 40% BOTTLEx200ml (κωδικός 970) :

- Τιμή λιανικής: 77,44 € και ποσοστό ΦΠΑ 13%

ή για την παραμεθόριο

- Τιμή λιανικής: 74,70 € και ποσοστό ΦΠΑ 9%

Σύμφωνα με ενημέρωση από την ΗΔΙΚΑ, το νέο Δελτίο τιμών και η νέα θετική λίστα θα εφαρμοστούν από τις 16/02/2016 ώρα 00:00.

DERBIMED

Prosvasis Webinar

Ελλειπτικά Φάρμακα

Piktocare

Ανακοινώσεις

Κάρτες Καταναλωτών

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Συχνές Ερωτήσεις

Εγχειρίδια Χρήσης - Οδηγίες

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι