Όπως θα διαπιστώσατε αποκαταστάθηκε το πρόβλημα του API από την ΗΔΙΚΑ και μπορείτε να εκτελείτε τις συνταγές μέσα από την εφαρμογή.

Η ΗΔΙΚΑ μας πληροφόρησε ότι από τις 11:30 θα διακοπούν  προσωρινά οι εκτελέσεις συνταγών μέσω τoυ API ώστε να αντιμετωπιστεί τεχνικό πρόβλημα. Στο διάστημα αυτό θα μπορείτε να εκτελείτε τις συνταγές
από το πρόγραμμα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

Είναι διαθέσιμη στον updater νεότερη έκδοση της εφαρμογής DIOSCOURIDES (ver. 2.14.35). Η νέα έκδοση καλύπτει την ανάγκη επιβεβαίωσης από το Φαρμακοποιό, οτι έχει τη συγκατάθεση του ασφαλισμένου, σε περίπτωση που εκείνος θα επιλέξει ακριβότερο φάρμακο από το φθηνότερο της κατηγορίας.

Η ΗΔΙΚΑ, σε εφαρμογή της σχετικής Υπουργικής Απόφασης υπ’ αρ. 62494/15-07-14 (ΦΕΚ1920/Α/16-07-2014), θέτει σε λειτουργία από το απόγευμα της 03/09/2014 τη νέα διαδικασία. Σύμφωνα με αυτή:

Αν ο φαρμακοποιός επιλέξει φάρμακο ακριβότερο της φθηνότερης τιμής φαρμάκου της κατηγορίας, εμφανίζεται μήνυμα ενημέρωσης και συγκατάθεσης του ασφαλισμένου. Για να επιτραπεί η εκτέλεση της συνταγής, χρειάζεται επιβεβαίωση του φαρμακοποιού στο σχετικό μήνυμα. Ο έλεγχος και η συγκατάθεση αφορούν σε κάθε Δραστική.

Επίσης ο ασφαλισμένος θα πρέπει να υπογράφει σε ειδικό χώρο στο έντυπο της εκτελεσμένης συνταγής ότι ενημερώθηκε και επιθυμεί να λάβει ακριβότερο φάρμακο.

«Ενημερώθηκα από το φαρμακοποιό για το χαμηλότερης τιμής φάρμακο και επιθυμώ να λάβω ακριβότερο φάρμακο.»

Το λεκτικό αυτό θα εμφανίζεται στην εκτύπωση της συνταγής, ΜΟΝΟ όταν δίδεται φάρμακο με τιμή λιανικής μεγαλύτερη της λιανικής άλλου φαρμάκου της κατηγορίας.

Η ΗΔΙΚΑ μας απέστειλε την παρακάτω ανακοίνωση:

"Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ’ αρ. 62494/15-07-14 (ΦΕΚ1920/Α/16-07-2014) από  το απόγευμα της 21/8/2014 στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης κατά την εκτέλεση συνταγών ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, αν ο φαρμακοποιός επιλέξει φάρμακο ακριβότερο της φθηνότερης τιμής φαρμάκου, εμφανίζεται μήνυμα ενημέρωσης και συγκατάθεσης του ασφαλισμένου. Επίσης ο ασφαλισμένος θα πρέπει να υπογράφει σε ειδικό χώρο στο έντυπο της εκτελεσμένης συνταγής ότι ενημερώθηκε και επιθυμεί να λάβει ακριβότερο φάρμακο.

Οι φαρμακοποιοί που εκτελούν συνταγές μέσω ιδιωτικών προγραμμάτων φαρμακείων, μέχρι την υλοποίηση των παραπάνω στο πρόγραμμα που χρησιμοποιούν, θα πρέπει είτε να εκτελούν συνταγές με ακριβότερα φάρμακα μέσω της εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, είτε να συμπληρώνουν στο έντυπο της εκτελεσμένης συνταγής το κείμενο χειρόγραφα προκειμένου να υπογράψει ο ασφαλισμένος ότι ενημερώθηκε και επιθυμεί να λάβει ακριβότερο φάρμακο.

Το σχετικό κείμενο που πρέπει να εισάγεται αν είναι δυνατόν στον μέσον του κάτω μέρους της συνταγής (σύμφωνα με το υπόδειγμα) είναι :

Ενημερώθηκα από το φαρμακοποιό για το
χαμηλότερης τιμής φάρμακο και επιθυμώ
να λάβω ακριβότερο φάρμακο."

Προκειμένου να μην κάνετε διπλή εργασία, προτείνουμε να εκτελείτε μέσα από την εφαρμογή DIOSCOURIDES και να γράφετε χειρόγραφα το παραπάνω κείμενο.

Μόλις η ΗΔΙΚΑ μας διαθέσει το νέο ΑPI θα "ανεβάσουμε" τη νέα έκδοση και θα σας ενημερώσουμε σχετικά.

Μπορείτε να «κατεβάσετε» από τον Updater την νέα έκδοση του προγράμματος (2.14.30) . Η νέα έκδοση περιλαμβάνει:

  • Δημιουργία Τιμολογίου για το ταμείο των ανασφάλιστων.
  • Προσθήκη του ποσού του τιμολογίου των ανασφάλιστων στην βοηθητική εκτύπωση για την συμπλήρωση των στοιχείων στην πύλη της ΚΜΕΣ.
  • Νέα κατάσταση για τον ΦΣΑ, που περιλαμβάνει και τους ανασφάλιστους.

Αναλυτικές Οδηγίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρακαλούνται όλοι οι φαρμακοποιοί να ενημερώσουν τις εφαρμογές τους.

Η ΗΔΙΚΑ μας ενημέρωσε ότι λόγω εργασιών αναβάθμισης που θα γίνουν στην Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση την Κυριακή 27 Ιουλίου 2014, ενδέχεται να υπάρξουν διαστήματα που δε θα είναι διαθέσιμη από τις 10:00 έως στις 22:00.

Είναι διαθέσιμη στον updater και μπορείτε να την "κατεβάσετε",  ενημέρωση του αρχείου  φαρμάκων σύμφωνα με το Νέο Δελτίο Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων που μας απέστειλε η ΗΔΙΚΑ.

Οι αλλαγές αφορούν κυρίως στο νέο κατάλλογο των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.  Δείτε εδώ το σχετικό ΦΕΚ.

Για να δείτε ενδεικτικά φάρμακα που είναι πλέον εκτός λίστας, πατήστε εδώ.

 

Το πρόβλημα που παρουσιάστηκε από χτες το απόγευμα στην εκτέλεση κάποιων συνταγών μέσα από την εφαρμογή Dioscourides, αποκαταστάθηκε πριν λίγο από την ΗΔΙΚΑ (23.07.2014 περίπου 10:00).

M Cosmetics

Piktocare

CleverEye

Αποτελέσματα self-test Covid-19

Ραντεβού για εμβόλιο Covid-19

Pharma Coupons

ILYDA Pharma Analytics

Ανακοινώσεις

Κάρτες Καταναλωτών

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Συχνές Ερωτήσεις

Εγχειρίδια Χρήσης - Οδηγίες

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι