Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων & OTC.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι για την ομαλή μετάβαση από την έκδοση χειρόγραφων τιμολογίων ή εκτύπωσης αυτών μέσω ΚΜΕΣ, στην έκδοση μέσω του Dioscourides, προτείνουμε να εκδώσετε τα τιμολόγια του Οκτωβρίου όπως τα εκδίδατε μέχρι σήμερα.

Στη συνέχεια με οδηγίες και μέσα από διαδικασίες του Dioscourides θα διαβιβαστούν στο mydata.

Η έκδοση των τιμολογίων προς τα ασφαλιστικά ταμεία πρέπει στο εξής να γίνεται μηχανογραφικά (μέσα από τις διαδικασίες που υπάρχουν στην εφαρμογή Dioscourides).

Όσοι μέχρι τώρα εκδίδετε τα τιμολόγια από την πύλη του ΚΜΕΣ, διαβάστε εδώ τις οδηγίες, ώστε τα τιμολόγια του Οκτωβρίου να τα εκδώσετε μηχανογραφικά.

Επίσης, όπως κάθε φορά, σας έχουμε ετοιμάσει και τα 2 τιμολόγια που αφορούν στα ραντεβού εμβολιασμών και στα χορηγηθέντα self test. Θα τα βρείτε σε Αναμονή στα παραστατικά της 31/10/21.

Συμπληρώστε στο καθένα το πλήθος και εκδώστε τα.

Σας ενημερώνουμε οτι είναι διαθέσιμη στον Updater και μπορείτε να "κατεβάσετε" τη νέα έκδοση της εφαρμογής Dioscourides (Ver. 3.21.42).

Μεταξύ των βελτιώσεων η νέα έκδοση καλύπτει τις ανάγκες χωριστής τιμολόγησης των συνταγών με Ηπαρίνες, σύμφωνα με ενημέρωση του ΠΦΣ.

Δείτε τη σχετική τη σχετική ενημέρωση εδώ .

Επειδή διαδίδονται ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με το προϊόν μας Meg myData και τις χρεώσεις του, κρίνουμε αναγκαία την παρούσα ενημέρωση σας.

  1. Το λογισμικό μας καλύπτει και ανταποκρίνεται ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ σε όλες τις σχετικές απαιτήσεις της ΑΑΔΕ.

    Δεν αφορά μόνο την διαβίβαση μερικών παραστατικών.

  2. Το προσφερόμενο τίμημα για ΟΛΕΣ τις λειτουργίες myData είναι εφάπαξ 380 € + ΦΠΑ.

  3. ΔΕΝ υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση σας στο ετήσιο τίμημα συντήρησης και υποστήριξης.

  4. Για την πλήρη ενημέρωση σας πατήστε εδώ.

Είμαστε στην διάθεση σας για κάθε σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση.

Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων & OTC.

Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων & OTC.

Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων & OTC.

M Cosmetics

CleverEye

Αποτελέσματα self-test Covid-19

Ραντεβού για εμβόλιο Covid-19

Pharma Coupons

ILYDA Pharma Analytics

Ανακοινώσεις

Κάρτες Καταναλωτών

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Συχνές Ερωτήσεις

Εγχειρίδια Χρήσης - Οδηγίες

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι