Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων & OTC.

Αγαπητοί πελάτες,

Σας ενημερώνουμε ότι με την υποβολή των συνταγών ΕΟΠΠΥ μηνός Σεπτεμβρίου θα πρέπει να εκδόσετε και ένα επιπλέον Τιμολόγιο με την αμοιβή σας για τη συμμετοχή στη δωρεάν διάθεση των Self Tests μέσω του φαρμακείου σας.

Επειδή από την ΚΥΑ προβλέπεται αναδρομική υποβολή, στο τιμολόγιο που αφορά την πρώτη υποβολή κατά τον μήνα τον οποίο υποβάλουμε, θα συμπεριληφθούν όλα τα self tests τα οποία δόθηκαν στο διάστημα από 8/4/21 έως και την 27/9/21, μαζί με τα 200 ευρώ που αφορούν την εφάπαξ πληρωμή.

Σας ενημερώνουμε, ότι έχουμε δημιουργήσει αυτόματα ένα τέτοιο παραστατικό, το οποίο θα βρείτε (σε Αναμονή) στα παραστατικά της ημερομηνίας 30/09/21.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν το εκδόσετε θα πρέπει να αναζητήσετε στην πύλη του ΚΜΕΣ (μόλις ανοίξει για το μήνα Σεπτέμβριο) το στοιχείο, που αφορά στο πλήθος των self tests που διαθέσατε στο παραπάνω διάστημα. 

Δείτε τις οδηγίες για την εκδοση του Τιμολογίου εδώ.

Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων & OTC.

Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων & OTC.

Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων & OTC.

Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων & OTC.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Φ.Σ.Θ. ξεκινά από 06/09/21 η υλοποίηση σύμβασης για τους ασφαλισμένους – δικαιούχους παροχών του ΚΥΥΑΠ (ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ).

Σε γενικές γραμμές το ΚΥΥΑΠ καλύπτει για λογαριασμό των δικαιούχων του τη συμμετοχή και το μισό (50%) της επιβάρυνσης τους από τις συνταγές φαρμάκων τους (αν υπάρχει διαφορά μεταξύ λιανικής τιμής και τιμής αναφοράς).

Η ΙΛΥΔΑ έχει μεριμνήσει για την σχετική παραμετροποίηση της εφαρμογής των πελατών της (μελών του Φ.Σ.Θ.). Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα:

  • Μετά την εκτέλεση συνταγής με φορέα ΙΚΑ (πρώην ΟΠΑΔ) – ΚΥΥΑΠ και στη φάση της δημιουργίας του σχετικού παραστατικού λιανικής θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την αλλαγή της συνταγής από ΕΟΠΥΥ σε ΕΤΥΑΠ
  • Οι συνταγές του εν λόγω φορέα εμφανίζονται κανονικά στις καταστάσεις του ΕΟΠΥΥ με την ένδειξη ΕΤΥ στο τέλος.
  • Στο αρχείο των ασφαλιστικών ταμείων υπάρχει ο κωδικός ΕΤΥ (στα λατινικά), ο οπίος αντιστοιχεί στο φορέα ΚΥΥΑΠ/ΤΑΠΑΣΑ
  • Κατά την εκτύπωση των συγκεντρωτικών καταστάσεων του ΕΟΠΥΥ, θα εκτυπώνεται –από τον επόμενο μήνα- εκτός απο τη ΣΚ του ΕΟΠΥΥ και μία επιπλέον κατάσταση με τα ποσά που βαρύνουν το ΚΥΥΑΠ
  • Κατά τη δημιουργία των σχετικών τιμολογίων θα δημιουργείται αυτόματα και ακόμη ένα τιμολόγιο με τα ποσά που βαρύνουν το ΚΥΥΑΠ.
  • Όλα τα παραπάνω ισχύουν, αν βεβαίως έχετε εκτελέσει συνταγές του εν λόγω φορέα.

Μπορείτε να δείτε εδώ παραδείγματα και οδηγίες

Δείτε ολόκληρη την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του ΦΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ:

Σύμβαση ΚΥΥΑΠ/ΤΑΠΑΣΑ με Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης - 03/09/2021

Η ΗΔΙΚΑ ενημερώνει ότι "τη Δευτέρα 06/09/2021 θα ξεκινήσει η υλοποίηση σύμβασης μεταξύ του ΚΥΥΑΠ/ΤΑΠΑΣΑ και του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για τους ασφαλισμένους - δικαιούχους παροχών του ΚΥΥΑΠ (άμεσα και έμμεσα μέλη). Οι συνταγές των ασφαλισμένων αυτών εκδίδονται πλέον έχοντας ως ασφαλιστικό φορέα ΙΚΑ (πρώην ΟΠΑΔ) – ΚΥΥΑΠ. Για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει κατά την έκδοση ή την εκτέλεση συνταγών των ασφαλισμένων - δικαιούχων παροχών του ΚΥΥΑΠ, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τον ΚΥΥΑΠ στα τηλέφωνα: 2105276890, 2105276819, 2105276893 και 2105276912.

Διευκρινίζονται τα εξής:

  1. Στην εκτύπωση των συνταγών με φορέα ΙΚΑ (πρώην ΟΠΑΔ) – ΚΥΥΑΠ εμφανίζεται επιπρόσθετα το πεδίο ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΚΥΥΑΠ (που περιλαμβάνει τη συμμετοχή ασφαλισμένου 10%, 25%, καθώς και το 50% της τυχόν προκύπτουσας διαφοράς γενοσήμου – πρωτοτύπου φαρμάκου), τα οποία θα αιτηθούν τα φαρμακεία από τον ΚΥΥΑΠ.

  2. Σε συνταγές με φορέα ΙΚΑ (πρώην ΟΠΑΔ) – ΚΥΥΑΠ, τα φαρμακεία θα εισπράττουν από τον ασφαλισμένο το ποσό του πεδίου ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΑΣΦ/ΝΟ, όπως αυτό εμφανίζεται στην εκτύπωση της συνταγής.

  3. Σε κάθε περίπτωση ο ΚΥΥΑΠ καλύπτει τη συμμετοχή του ασφαλισμένου (10%, 25%) καθώς και το 50% της τυχόν προκύπτουσας διαφοράς γενοσήμου – πρωτοτύπου φαρμάκου και όχι τη χρέωση του 1€".

Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων & OTC.

M Cosmetics

CleverEye

Αποτελέσματα self-test Covid-19

Ραντεβού για εμβόλιο Covid-19

Pharma Coupons

ILYDA Pharma Analytics

Ανακοινώσεις

Κάρτες Καταναλωτών

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Συχνές Ερωτήσεις

Εγχειρίδια Χρήσης - Οδηγίες

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι