Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων και OTC.

Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων και OTC.

Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων, που θα ισχύσει από την Δευτέρα 20/08/2018 στις 00:00.

Προσοχή! Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διακόψετε την διαδικασία της ενημέρωσης!

Για να βεβαιωθείτε ότι το αρχείο σας ενημερώθηκε επιτυχώς, συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακες.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΟΦ BARCODE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΝΕΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ
112858 197590203 2801975902034 LOSEC GR.CAP 20mg/CAP BTx28 (σε φιαλίδιο) 13.61 7.87 7.91 0.04
8823 228600201 2802286002017 SOLOSA TAB 2MG/TAB BT x  30 1.78 1.4 1.44 0.04
103399 265700702 2802657007023 ABILIFY OR.DISP.TA 15  MG/TAB BT x 28 (BLIST 36.79 20.4 20.68 0.28
116137 279220401 2802792204011 PERGOVERIS INJ.SOL (900+450)IU/1,44ML 1 PF.PEN + 14 βελόνες 495.47 84.12 261.53 177.41
112868 264870102 2802648701022 NEBIDO INJ.SOL 1000MG/4ML BTx1 VIALx4 ML 100.37 100.37 25 -75.37
103560 270570203 2802705702030 PROCORALAN F.C.TAB 7,5 MG/TAB BT X 56 σε ΒLISTERS 39.88 35.5 23.57 -11.93

 

Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων και OTC.

Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων και OTC.

Ενημέρωση OCTONION

Pharma Coupons

ILYDA Pharma Analytics

Ανακοινώσεις

Κάρτες Καταναλωτών

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Συχνές Ερωτήσεις

Εγχειρίδια Χρήσης - Οδηγίες

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι