Διαβάστε εδώ σύντομες οδηγίες για εύκολη και ταχύτατη καταχώρηση των Αγορών σας. Με τις οδηγίες αυτές θα μπορέσετε (όσοι θέλετε) να "κρατήσετε" την αποθήκη σας, εφόσον βέβαια, έχετε κάνει απογραφή.

Για λεπτομερέστερες οδηγίες συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο της εφαρμογής.

Σύντομα θα ακολουθήσουν οδηγίες και για την παρακολούθηση των Δανεικών.

Διαβάστε εδώ τις οδηγίες για την έκδοση του πιστωτικού τιμολογίου για την παρακράτηση του Rebate για το 2014.

Σας ενημερώνουμε ότι είναι διαθέσιμη στον Updater νέα έκδοση της εφαρμογής Dioscourides ver. 2.15.1

Στην έκδοση αυτή:

  • οι συνταγές των ανασφάλιστων (Δικαιούχοι Ν.4270/2014) του Δεκεμβρίου υπολογίζονται στη συγκεντρωτική κατάσταση μαζί με τις υπόλοιπες συνταγές ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ.

Επιπλέον κατά τη διαδικασία δημιουργίας Τιμολογίων, η εφαρμογή δημιουργεί 2 τιμολόγια ένα για το ποσό των συνταγών ανασφάλιστων και ένα για τις υπόλοιπες.

Οι παραπάνω τροποποιήσεις έγιναν βάσει των νέων οδηγιών του ΕΟΠΥΥ.

Christmas

Είναι διαθέσιμη στον updater και μπορείτε να την "κατεβάσετε" αναβάθμιση που περιλαμβάνει ότι νεότερο μας έχει διαθέσει η ΗΔΙΚΑ (μέχρι 15:30) σχετικά με το αρχείο τιμών που ισχύει από σήμερα (τιμές αναφοράς  , θετική λίστα κλπ) .

 

Ενημέρωση OCTONION

Pharma Coupons

ILYDA Pharma Analytics

Ανακοινώσεις

Κάρτες Καταναλωτών

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Συχνές Ερωτήσεις

Εγχειρίδια Χρήσης - Οδηγίες

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι