Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων και OTC.

Αγαπητοί μας πελάτες καλό μήνα.

Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων και OTC.

Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων και OTC.

Αγαπητοί μας πελάτες.

Από τις 25 Μαΐου 2018 τίθεται σε εφαρμογή σε όλα τα κράτη–μέλη της ΕΕ ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων GDPR (General Data Protection Regulation), με τον οποίο οφείλουν να συμμορφωθούν όλες οι επιχειρήσεις που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ανεξαρτήτως κλάδου, οικονομικής δραστηριότητας και μεγέθους.

Η ΙΛΥΔΑ προκειμένου να συμβάλει στην συμμόρφωση σας στις GDPR νομικές υποχρεώσεις σας και αξιοποιώντας πλήρως τα σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού, έχει ενσωματώσει στις νέες εκδόσεις των εφαρμογών λογισμικού της, νέες δυνατότητες και αυτοματισμούς αναφορικά με το GDPR.

Η αναβάθμιση του λογισμικού σας προκειμένου να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις GDPR είναι διαθέσιμη στον Updater.

Δείτε εδώ το αναλυτικό κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης GDPR του λογισμικού ΙΛΥΔΑ μέσα στο οποίο περιγράφονται και οι βασικές αρχές του κανονισμού προς ενημέρωσή σας.

Ενημέρωση OCTONION

Pharma Coupons

ILYDA Pharma Analytics

Ανακοινώσεις

Κάρτες Καταναλωτών

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Συχνές Ερωτήσεις

Εγχειρίδια Χρήσης - Οδηγίες

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι