Αγαπητοί Πελάτες μας Φαρμακοποιοί.

Όπως σας ενημερώσαμε με παλαιότερη ανακοίνωση, η ΙΛΥΔΑ στα πλαίσια του Κοινοτικού Κανονισμού 2016/161/EU, ενσωμάτωσε στο λογισμικό Dioscourides® τον μηχανισμό της Aegate για την διασφάλιση της αυθεντικότητας του φαρμάκου και της φαρμακευτικής συσκευασίας.

Για τη διασφάλιση της αυθεντικότητας του φαρμάκου χρησιμοποιούνται μόνο το barcode του φαρμάκου και ο κωδικός της ταινίας γνησιότητας. Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι στην διαδικασία αυτή σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιούνται δεδομένα των φαρμακείων ή των πελατών τους.

Ένεκα της πρόσφατης ενημέρωσης του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) προς τα μέλη του, όσον αφορά την «Άδεια Χρήσης του Συστήματος Aegate», η ΙΛΥΔΑ προσωρινά απενεργοποιεί την λειτουργία του εν λόγω μηχανισμού διασφάλισης της αυθεντικότητας φαρμάκων μέχρι την διευθέτηση του θέματος.

Μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ.

Είναι διαθέσιμο στον Updater νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων με διορθωμένες Τιμές Αναφοράς από την ΗΔΙΚΑ.

Σας υπενθυμίζουμε ότι πλέον ο Updater (εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο) λειτουργεί ΜΟΝΟ από το κουμπί της κεντρικής toolbar του προγράμματος (όπως σημειώνεται στην επόμενη εικόνα).

New Updater

ΜΗΝ επιχειρείτε να χρησιμοποιήσετε τη παλαιά συντόμευση (του Updater), που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας των Windows. ΔΕΝ λειτουργεί...

Είναι διαθέσιμο στον Updater το νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων.

Για να βεβαιωθείτε ότι οι αλλαγές έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς, ελέγξτε το φάρμακο 
IOMERON INJ.SOL 40% BOTTLEx200ml (κωδικός 970) :

- Τιμή λιανικής: 77,44 € και ποσοστό ΦΠΑ 13%

ή για την παραμεθόριο

- Τιμή λιανικής: 74,70 € και ποσοστό ΦΠΑ 9%

Σύμφωνα με ενημέρωση από την ΗΔΙΚΑ, το νέο Δελτίο τιμών και η νέα θετική λίστα θα εφαρμοστούν από τις 16/02/2016 ώρα 00:00.

Σας ενημερώνουμε ότι δεν έχουμε ακόμη λάβει από την ΗΔΙΚΑ τις τιμές αναφοράς του νέου δελτίου τιμών.

Το νέο δελτίο τιμών θα είναι διαθέσιμο όταν θα λάβουμε τις νέες τιμές αναφοράς, οπότε και θα σας ενημερώσουμε σχετικά.

Είναι διαθέσιμη στον updater και μπορείτε να την "κατεβάσετε" η νέα έκδοση της εφαρμογής Dioscourides (Ver. 2.16.05).

Ανέβηκε στον Updater νέο Αρχείο Φαρμάκων. Το αρχείο φαρμάκων ΔΕΝ σχετίζεται με το νέο τιμοκατάλογο (ο οποίος θα εφαρμοστεί την 5/2/2016) αλλά περιλαμβάνει ΜΟΝΟ ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ φαρμάκων.

Σας ενημερώνουμε ότι για να δείτε το ποσό του Rebate για το οποίο πρέπει να εκδόσετε πιστωτικό με ημερομηνία 31/12/2015, πρέπει να μπείτε στην πύλη ΕΟΠΥΥ / ΚΜΕΣ στην επιλογή που φαίνεται παρακάτω:

Το ποσό που σας δίνει ο ΕΟΠΥΥ συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ 6%. Το ποσό αυτό πληκτρολογείτε στο πρόγραμμα, σύμφωνα με τις οδηγίες της προηγούμενης ανακοίνωσης, το οποίο στη συνέχεια υπολογίζει ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΩΣΤΑ την καθαρή αξία και το ΦΠΑ 6%. Για τον υπολογισμό της καθαρής αξία κάνετε την διαίρεση : (Ποσό Rebate) / 1,06.

Η παραπάνω διευκρίνηση γίνεται μετά από ερωτήσεις - προβληματισμούς που τέθηκαν υπ'όψιν μας.

Οι οδηγίες για την έκδοση του πιστωτικού είναι εδώ.

ZELIA

DERBIMED

Ελλειπτικά Φάρμακα

Piktocare

Ανακοινώσεις

Κάρτες Καταναλωτών

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Συχνές Ερωτήσεις

Εγχειρίδια Χρήσης - Οδηγίες

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι