Πιστοποίηση κατά ISO 14001:2004

 

Megatron Megatron Business Suite MegaTron ERP. Το πρωτοποριακό, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων.
Megatron Pharma Megatron Pharma MegaTron Pharma ERP. Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα “Αξιοποίησης Επιχειρησιακών Πόρων”, πλήρως εξειδικευμένο και προσαρμοσμένο για Φαρμακαποθήκες.
Dioscourides Dioscourides Ολοκληρωμένο πρόγραμμα σχεδιασμένο αποκλειστικά για τις εξεζητημένες ανάγκες Των φαρμακείων. Καλύπτει τις μηχανοργανωτικές απαιτήσεις του φαρμακοποιού πάγκου και πλήρη εκσυγχρονισμό και διαμόρφωση ενός πρότυπου τρόπου λειτουργίας και οργάνωσης του σύγχρονου φαρμακείου.

Η ΙΛΥΔΑ Α.Ε., ακολουθώντας μία πορεία βιώσιμης ανάπτυξης, και στοχεύοντας στην ορθολογιστική χρήση των φυσικών πόρων (με απώτερο σκοπό την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιδράσεων στο Περιβάλλον), ανέπτυξε και εφαρμόζει σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2004. Τη σχετική πιστοποίηση έλαβε από τον Οργανισμό Επιθεώρησης και Πιστοποίησης TÜV Austria Hellas.

Η ΙΛΥΔΑ Α.Ε.:

  • Εφαρμόζει την Περιβαλλοντική Νομοθεσία και πληροί τους όρους της εκάστοτε έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων της αρμόδιας αρχής.
  • Εφαρμόζει συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της από ειδικούς εμπειρογνώμονες.
  • Μεριμνά για την Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των προμηθευτών της.
  • Εφαρμόζει το σύστημα Περιβαλλοντικής διαχείρισης σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της.
  • Καταρτίζει και υλοποιεί Περιβαλλοντικούς στόχους δυναμικά εξελισσόμενους.
  • Βελτιώνει συνεχώς την Περιβαλλοντική της συμπεριφορά σε θέματα πρόληψης αλλά και αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών.
  • Προωθεί την ανάπτυξη σχέσεων αμοιβαίας συνεργασίας με τους αρμόδιους κοινωνικούς φορείς και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο, συμβάλλοντας στην λήψη μέτρων για συνεχή βελτίωση της Περιβαλλοντικής προστασίας.
  • Πραγματοποιεί συχνές Περιβαλλοντικές μετρήσεις (κατανάλωσης ενεργειακών και υδάτινων πόρων κ.λ.π).

Η προσπάθεια της ΙΛΥΔΑ να προσφέρει στην κοινωνία και στην προστασία του περιβάλλοντος είναι διαρκής και αποτελεί προτεραιότητά της η οποία συνάδει με την ανάπτυξη και την τεχνολογία λογισμικού, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ευρύτερη αναβάθμιση της χώρας στον τομέα του περιβάλλοντος.

Αρχείο