Ανακοινώσεις Λογισμικού Φαρμακείου Dioscourides®

 

Megatron Megatron Business Suite MegaTron ERP. Το πρωτοποριακό, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων.
Megatron Pharma Megatron Pharma MegaTron Pharma ERP. Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα “Αξιοποίησης Επιχειρησιακών Πόρων”, πλήρως εξειδικευμένο και προσαρμοσμένο για Φαρμακαποθήκες.
Dioscourides Dioscourides Ολοκληρωμένο πρόγραμμα σχεδιασμένο αποκλειστικά για τις εξεζητημένες ανάγκες Των φαρμακείων. Καλύπτει τις μηχανοργανωτικές απαιτήσεις του φαρμακοποιού πάγκου και πλήρη εκσυγχρονισμό και διαμόρφωση ενός πρότυπου τρόπου λειτουργίας και οργάνωσης του σύγχρονου φαρμακείου.

Στη διαδικασία υποβολής των φορολογικών παραστατικών του ΔΑΠΥ των τελευταίων υποβολών, παρατηρήθηκαν διαφορές ανάμεσα στα ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή σας και στα ποσά που υπολογίζει το ταμείο.

Οι διαφορές αυτές όταν δεν είναι της τάξης του 1 λεπτού (λόγω διαφοράς στη στρογγυλοποίηση), οφείλονται στο γεγονός ότι πλέον το ΔΑΠΥ υπολόγισε και αφαίρεσε από την αξία των συνταγών-εντολών τα ποσά του Rebate.

Σημείωση: Αν αργότερα το ΔΑΠΥ εκδόσει κάποιες οδηγίες και ζητήσει άλλη διαδικασία, θα κάνουμε τις απαραίτητες προσαρμογές.

Προς το παρόν διαβάστε εδώ τις οδηγίες μας.