Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων & OTC.

Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων & OTC.

Αγαπητοί μας πελάτες,

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να κάνετε μέσα στον Ιανουάριο.

Εδώ θα βρείτε οδηγίες για:
    • την απογραφή των φαρμάκων του Ν.3459 (Ναρκωτικά)
    • την αλλαγή χαρακτηρισμού των τιμολογίων υποβολής Ιανουαρίου σε "Έσοδα προηγούμενης χρήσης" (εφόσον εκδόθηκαν σε  ημ/νιες Ιανουαρίου)


Επίσης τις οδηγίες για:
    • την εκτέλεση συνταγών ΕΚΑΑ από 01/01/2024 (Νέες προδιαγραφές)

Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων & OTC.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

Όταν δημιουργείτε τα τιμολόγια (για ραντεβού, Προσ. Γιατρό, Rebate) από τα πρότυπα, θα πρέπει να αλλάζετε και το έτος σε 2023.

Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων & OTC.

ΠΡΟΣΟΧΗ ! άλλαξαν οι τιμές σε πολλά OTC π.χ. DEPON. Μετά την εγκατάσταση του αρχείου μην ξεχάσετε να τρέξετε την ενημέρωση των OTC.

 

Αν στην οθόνη αποστολής των στοιχείων στο ΚΜΕΣ, ο τύπος υποβολής του Πιστωτικού εμφανίζεται κενός, όπως στην φωτογραφία

Τότε κάντε κλικ στο πεδίο και επιλέξτε τον κωδικό 1 – Ασφαλισμένοι και Δικαιούχοι του ν.4368/2016

Αν δεν είναι συμπληρωμένος ο Τύπος Υποβολής κάποιου παραστατικού δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η Αποστολή στο ΚΜΕΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ:

"Μετά τη λήψη νέων δεδομένων, παρακαλώ ελέγξτε εκ νέου την ΕΤΗΣΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΝ, καθώς ενημερώθηκε την 30/12/2023 στις 15:45 περίπου. Στην περίπτωση ύπαρξης διαφοράς, θα πρέπει είτε να εκδοθεί νέο πιστωτικό τιμολόγιο, είτε συμπληρωματικό."

Αγαπητοί πελάτες,

Βάσει της ανακοίνωσης, στην πύλη ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ έχουν αναρτηθεί από τις 15:45 σήμερα 30.12.23, βεβαιώσεις με τα οριστικά ποσά των παρακρατήσεων ανά κατηγορία ΦΠΑ.

Όσοι φαρμακοποιοί έχουν ήδη εκδώσει τα πιστωτικά τιμολόγια, θα πρέπει τώρα να ελέγξουν αν τα ποσά συμφωνούν με τη νέα βεβαίωση παρακρατήσεων.

Σε περίπτωση που εντοπίσουν διαφορές στα ποσά των τιμολογίων που έχουν εκδοθεί, υπάρχουν οι επιλογές:

  1. Ακύρωση των πιστωτικών τιμολογίων αν αυτά έχουν εκδοθεί σήμερα 30.12.23 και έκδοση νέων βάσει της νέας βεβαίωσης. (Στην περίπτωση αυτή, στην πύλη ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ θα αποσταλεί ηλεκτρονικά μόνο το νέο τιμολόγιο.)
  2. Δυνατότητα έκδοσης συμπληρωματικού τιμολογίου με τα ποσά των διαφορών και αποστολής και των 2 πιστωτικών τιμολογίων στην πύλη ΚΜΕΣ.

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείτε να εκδόσετε Ακυρωτικό, εκδόστε 2ο συμπληρωματικό Πιστωτικό με τα ποσά των διαφορών.

DERBIMED

Prosvasis Webinar

Ελλειπτικά Φάρμακα

Piktocare

Ανακοινώσεις

Κάρτες Καταναλωτών

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Συχνές Ερωτήσεις

Εγχειρίδια Χρήσης - Οδηγίες

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι