Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων και OTC.

Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων και OTC.

Αγαπητοί μας πελάτες,

Δημοσιεύτηκε στην ΗΔΙΚΑ η λίστα δραστικών ουσιών για τις οποίες τα ιδιωτικά φαρμακεία υποχρεούνται να διαθέτουν ως απόθεμα μία τουλάχιστον συσκευασία γενοσήμου φαρμάκου, σύμφωνα με την υπ' αριθ. Δ3(α) 46627/15-06-2018 (Β' 2285) απόφαση του Υπουργού Υγείας.

Βρείτε τη λίστα εδώ.

Η ΙΛΥΔΑ για τη διευκόλυνση σας ετοίμασε μια αναλυτική κατάσταση των φαρμάκων (Πρωτότυπων και Γενοσήμων), που αντιστοιχούν σε κάθε μία από τις συγκεκριμένες δραστικές (ανά οδό χορήγησης, μορφή, περιεκτικότητα και συσκευασία), την οποία θα βρείτε εδώ.

Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων και OTC.

Κατόπιν των σχετικών ανακοινώσεων εκ μέρους των αρμοδίων αρχών, σας ενημερώνουμε ότι δεν θα ενεργοποιηθούν στον updater, οι ενημερώσεις για την αλλαγή των συνελεστών ΦΠΑ, από μειωμένο σε κανονικό, στα νησιά Λέσβο, Λέρο, Κω, Χίο και Σάμο.

Medical Pharmaquality

Ενημέρωση Ferreluc

Pharma Coupons

ILYDA Pharma Analytics

Ανακοινώσεις

Κάρτες Καταναλωτών

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Συχνές Ερωτήσεις

Εγχειρίδια Χρήσης - Οδηγίες

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι