Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων.

Το αρχείο φαρμάκων ΔΕΝ περιέχει τα ΜΗΣΥΦΑ.

Στη διαδικασία υποβολής των φορολογικών παραστατικών του ΔΑΠΥ των τελευταίων υποβολών, παρατηρήθηκαν διαφορές ανάμεσα στα ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή σας και στα ποσά που υπολογίζει το ταμείο.

Οι διαφορές αυτές όταν δεν είναι της τάξης του 1 λεπτού (λόγω διαφοράς στη στρογγυλοποίηση), οφείλονται στο γεγονός ότι πλέον το ΔΑΠΥ υπολόγισε και αφαίρεσε από την αξία των συνταγών-εντολών τα ποσά του Rebate.

Σημείωση: Αν αργότερα το ΔΑΠΥ εκδόσει κάποιες οδηγίες και ζητήσει άλλη διαδικασία, θα κάνουμε τις απαραίτητες προσαρμογές.

Προς το παρόν διαβάστε εδώ τις οδηγίες μας.

Σας ενημέρωνουμε ότι για το διάστημα 21/08/2017 έως 25/08/2017, το ωράριο λειτουργίας της εταιρείας μας θα είναι : 8:30 - 17:00.

Για την επικοινωνία εκτός ωρών λειτουργίας, μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε μέσω e-mail.

Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων, που περιλαμβάνει ενημερώσεις σε τιμές αναφορές και θετική λίστα.

Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων.

Προσοχή! Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διακόψετε την διαδικασία της ενημέρωσης!

Για να βεβαιωθείτε ότι το αρχείο σας ενημερώθηκε επιτυχώς, συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα ενδεικτικών τιμών.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΟΦ BARCODE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΕΑ ΛΙΑΝΙΚΗ ΝΕΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΝΕΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑΦ.
1012 236350101 2802363501013 PLAVIX F.C.TAB 75MG/TAB BTx28 14.50 10.52 11.17
Παραμεθ: 14.23 Παραμεθ: 10.52 Παραμεθ: 10.96
113984 302320204 2803023202042 BERLEX GR.TAB 20MG/TAB BTx30 7.01 5.09 7.22
Παραμεθ: 6.88 Παραμεθ: 5.09 Παραμεθ: 7.08

Pharma Coupons

Ράδιο Υγεία

ILYDA Pharma Analytics

Ανακοινώσεις

Κάρτες Καταναλωτών

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Συχνές Ερωτήσεις

Εγχειρίδια Χρήσης - Οδηγίες

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι