Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων & OTC.

Από την Δευτέρα 14/09/2020 στις 09:00 μ.μ. θα είναι διαθέσιμη στον Updater και θα μπορείτε να "κατεβάσετε" τη νέα έκδοση της εφαρμογής Dioscourides (Ver. 2.20.36).

Η έκδοση περιλαμβάνει (μεταξύ άλλων βελτιώσεων):

  • Ταχύτερη Έκδοση αποδείξεων με QRCode
  • Διόρθωση της αποθήκευσης επαναλαμβανόμενων άϋλων συνταγών
  • Βελτιωμένη Κατάσταση ελέγχου φυλασσόμενων συνταγών (Ναρκωτικών ή Αντιβιοτικών)

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία αναβάθμισης ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ τα παρακάτω:

  • Θα πρέπει να υπολογίσετε οτι αυτή μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 60’ της ώρας (ανάλογα με τον υπολογιστή σας), οπότε μην την ξεκινήσετε αν νομίζετε οτι δεν έχετε αυτό το χρονικό περιθώριο.
  • ΜΗ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΕ ΠΟΤΕ και για κανένα λόγο τη διαδικασία αναβάθμισης όση ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος καταστροφής της εφαρμογής.
  • Εξάλλου, μπορείτε να την ξεκινήσετε κάποια άλλη στιγμή (π.χ. το μεσημέρι μετά το κλείσιμο), πατώντας απλά το κουμπί  του Updater .

Αγαπητοί μας πελάτες.

Η κατασκευάστρια εταιρεία των ΦΗΜ DCR STAR 10, DCR STAR 20 και DCR STAR 20 Plus μας ενημέρωσε ότι:

  • Οι ΦΗΜ DCR STAR 10 και DCR STAR 20 ΔΕΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΝΤΑΙ και πρέπει να αντικατασταθούν.

  • Οι ΦΗΜ DCR STAR 20 Plus, μπορούν να αναβαθμιστούν. Δείτε τη διαδικασία πατώντας εδώ.

Υπόψη ότι μέχρι την 31 Οκτωβρίου 2020 θα πρέπει είτε να έχετε αναβαθμίσει είτε να έχετε αντικαταστήσει τους παραπάνω ΦΗΜ

Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων & OTC.

Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων & OTC.

Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων & OTC.

Αγαπητοί πελάτες,

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 ξεκινάει η εφαρμογή του νέου τρόπου διάθεσης αντιβιοτικών. Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση του ΠΦΣ.

Με το τελευταίο αρχείο φαρμάκων που ανεβάσαμε στον updater (31/08/20) έχει γίνει η σχετική ενημέρωση των ειδών, ώστε:

1. να εμφανίζονται οι κατάλληλες προειδοποιήσεις κατά την πώληση τους και
2. να μπορείτε να ελέγξετε και να εκτυπώσετε καταστάσεις Πωλήσεων και Αγορών των αντιβιοτικών.

Λεπτομέρειες και οδηγίες μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων.

Ενημέρωση OCTONION

Pharma Coupons

ILYDA Pharma Analytics

Ανακοινώσεις

Κάρτες Καταναλωτών

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Συχνές Ερωτήσεις

Εγχειρίδια Χρήσης - Οδηγίες

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι