Ανακοινώσεις Λογισμικού Φαρμακείου Dioscourides®

 

Megatron Megatron Business Suite MegaTron ERP. Το πρωτοποριακό, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων.
Megatron Pharma Megatron Pharma MegaTron Pharma ERP. Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα “Αξιοποίησης Επιχειρησιακών Πόρων”, πλήρως εξειδικευμένο και προσαρμοσμένο για Φαρμακαποθήκες.
Dioscourides Dioscourides Ολοκληρωμένο πρόγραμμα σχεδιασμένο αποκλειστικά για τις εξεζητημένες ανάγκες Των φαρμακείων. Καλύπτει τις μηχανοργανωτικές απαιτήσεις του φαρμακοποιού πάγκου και πλήρη εκσυγχρονισμό και διαμόρφωση ενός πρότυπου τρόπου λειτουργίας και οργάνωσης του σύγχρονου φαρμακείου.

Διαβάστε εδώ σύντομες Οδηγίες για εύκολη και ταχύτατη καταχώρηση των Δανεικών σε πελάτες σας. Με τις οδηγίες αυτές θα μπορέσετε (όσοι θέλετε) να "κρατήσετε" την αποθήκη σας, εφόσον βέβαια, έχετε κάνει απογραφή.

Για λεπτομερέστερες οδηγίες συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο της εφαρμογής.

Διαβάστε εδώ σύντομες Οδηγίες για εύκολη και ταχύτατη καταχώρηση των Δανεικών σε πελάτες σας. Με τις οδηγίες αυτές θα μπορέσετε (όσοι θέλετε) να "κρατήσετε" την αποθήκη σας, εφόσον βέβαια, έχετε κάνει απογραφή.

Για λεπτομερέστερες οδηγίες συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο της εφαρμογής.

Σύντομα θα ακολουθήσουν οδηγίες και για την παρακολούθηση των Δανεικών και για την έκδοση DIOSCOURIDES WIN.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΗΔΙΚΑ, σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 21/01/2015 από 15:00 έως 17:00 δε θα είναι διαθέσιμη η εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης λόγω αναβάθμισης της δικτυακής υποδομής του συστήματος.

Διαβάστε εδώ σύντομες οδηγίες για εύκολη και ταχύτατη καταχώρηση των Αγορών σας. Με τις οδηγίες αυτές θα μπορέσετε (όσοι θέλετε) να "κρατήσετε" την αποθήκη σας, εφόσον βέβαια, έχετε κάνει απογραφή.

Για λεπτομερέστερες οδηγίες συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο της εφαρμογής.

Σύντομα θα ακολουθήσουν οδηγίες και για την παρακολούθηση των Δανεικών.

Διαβάστε εδώ τις οδηγίες για την έκδοση του πιστωτικού τιμολογίου για την παρακράτηση του Rebate για το 2014.

Σας ενημερώνουμε ότι είναι διαθέσιμη στον Updater νέα έκδοση της εφαρμογής Dioscourides ver. 2.15.1

Στην έκδοση αυτή:

  • οι συνταγές των ανασφάλιστων (Δικαιούχοι Ν.4270/2014) του Δεκεμβρίου υπολογίζονται στη συγκεντρωτική κατάσταση μαζί με τις υπόλοιπες συνταγές ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ.

Επιπλέον κατά τη διαδικασία δημιουργίας Τιμολογίων, η εφαρμογή δημιουργεί 2 τιμολόγια ένα για το ποσό των συνταγών ανασφάλιστων και ένα για τις υπόλοιπες.

Οι παραπάνω τροποποιήσεις έγιναν βάσει των νέων οδηγιών του ΕΟΠΥΥ.

Christmas

Είναι διαθέσιμη στον updater και μπορείτε να την "κατεβάσετε" αναβάθμιση που περιλαμβάνει ότι νεότερο μας έχει διαθέσει η ΗΔΙΚΑ (μέχρι 15:30) σχετικά με το αρχείο τιμών που ισχύει από σήμερα (τιμές αναφοράς  , θετική λίστα κλπ) .