Όροι Χρήσης

 

Megatron Megatron Business Suite MegaTron ERP. Το πρωτοποριακό, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων.
Megatron Pharma Megatron Pharma MegaTron Pharma ERP. Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα “Αξιοποίησης Επιχειρησιακών Πόρων”, πλήρως εξειδικευμένο και προσαρμοσμένο για Φαρμακαποθήκες.
Dioscourides Dioscourides Ολοκληρωμένο πρόγραμμα σχεδιασμένο αποκλειστικά για τις εξεζητημένες ανάγκες Των φαρμακείων. Καλύπτει τις μηχανοργανωτικές απαιτήσεις του φαρμακοποιού πάγκου και πλήρη εκσυγχρονισμό και διαμόρφωση ενός πρότυπου τρόπου λειτουργίας και οργάνωσης του σύγχρονου φαρμακείου.

Καλώς ήρθατε στον site της ΙΛΥΔΑ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ WWW.ILYDA.COM

O δικτυακός τόπος www.ilyda.com είναι η ιστοσελίδα, που δημιούργησε η ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ A.E., η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Αδριανείου 29, ΤΚ 11525 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26939/06/Β/92/7, με Α.Φ.Μ. 094359854 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, τηλ. 210-670.5000 και e-mail , εφεξής “ΙΛΥΔΑ”.

Χρήση του δικτυακού τόπου μπορούν να κάνουν μόνο όσοι έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου (εφεξής site) προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος κειμένου, χωρίς καμία εξαίρεση, τους οποίους θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά. Απαγορεύεται ρητά η χρήση του site της ΙΛΥΔΑ σε περίπτωση μη αποδοχής των όρων χρήσης που αναγράφονται στη συνέχεια του παρόντος. Η χρήση του site της ΙΛΥΔΑ υποδηλώνει την πλήρη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος.

Έχετε τη δυνατότητα να δείτε, να εκτυπώσετε, να αντιγράψετε και να διαβάσετε τα έγραφα και κείμενα που υπάρχουν στο site εκτός εάν διατυπώνεται διαφορετικά, υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

 • Το έγγραφο μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο για ενημερωτικούς, προσωπικούς, και μη εμπορικούς σκοπούς.
 • Κάθε αντίγραφο του εγγράφου ή τμήμα αυτού πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και κυριότητας με την ίδια μορφή και τρόπο που υπάρχει στο πρωτότυπο.
 • Το έγγραφο δεν μπορεί να τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Αυτό το site μπορεί να περιλαμβάνει τεχνικές ή άλλες ανακρίβειες. Οι αλλαγές πραγματοποιούνται περιοδικά στο παρόν και η ΙΛΥΔΑ δεν δεσμεύεται για ανανέωση του υλικού.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες ή για τη σύνδεση µε ορισμένες ιστοσελίδες, ενδέχεται να ζητηθούν από τη ΙΛΥΔΑ τα στοιχεία του χρήστη µε σκοπό την εκχώρηση σχετικού Κωδικού Πρόσβασης. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται µε τον Κωδικό Πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την ΙΛΥΔΑ για οποιαδήποτε µη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ακόμη και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΤΟΥ SITE

Ο χρήστης του site συμφωνεί και αποδέχεται ότι:

 • Θα χρησιμοποιεί το site σύμφωνα με τον νόμο και τα χρηστά ήθη και δε θα προβαίνει σε ενέργειες ή παραλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο site αλλά και σε οποιονδήποτε άλλο χρήστη.

  Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο χρήστης συμφωνεί ότι δεν θα κάνει χρήση του δικτυακού τόπου για:

  • Να προξενήσει ζημία σε οποιονδήποτε τρίτο, ενήλικο ή ανήλικο.
  • Να μεταδώσει ή να αποκτήσει πρόσβαση σε περιεχόμενο που προσβάλλει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου ή έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά / συναλλακτικά ήθη.
  • Να αποκτήσει πρόσβαση, διαδώσει, επεξεργαστεί, αλλοιώσει και γενικότερα προσβάλλει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα άλλων χρηστών τρίτων.
  • Να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του site.
 • Ο χρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του site και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτό ή σε τρίτους ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της ΙΛΥΔΑ.
 • Ειδικότερα απαγορεύεται η χρήση των υπηρεσιών του site για οποιοδήποτε μη νόμιμο σκοπό περιλαμβανομένων αλλά μη περιοριζόμενων σε δημοσίευση πορνογραφικού περιεχομένου, πειρατικού περιεχομένου, αρχείων προερχόμενων από κλοπή, αναδημοσίευση περιεχομένου χωρίς την απαραίτητη άδεια του εκδότη και την παραχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων, αποστολή μαζικής αλληλογραφίας χωρίς την έγκριση των παραληπτών και την αναφορά της ταυτότητας του αποστολέα. Κάθε χρήστης που χρησιμοποιεί ή προτρέπει τους επισκέπτες του site μέσω links σε σελίδες με περιεχόμενο ή πρακτικές που εμπίπτουν στα παραπάνω, μπορεί να οδηγηθεί σε άμεση διακοπή της συνεργασίας με την ΙΛΥΔΑ, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει αποζημίωση από τη ζημία θετική και αποθετική που ήθελε υποστεί εκ της μη σύννομης κατά τα ανωτέρω συμπεριφοράς.
 • Θα διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.
 • Είναι υπεύθυνος για την επιλογή και την μη αποκάλυψη σε τρίτους των προσωπικών του κωδικών, όνομα χρήστη (username) και συνθηματικό που χρησιμοποιεί για τη χρήση επιμέρους σελίδων του site. Ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη σε περίπτωση τυχόν κλοπής, απώλειας ή με οποιονδήποτε τρόπο αποκάλυψης του ονόματος χρήστη και του συνθηματικού που χρησιμοποιεί για την πρόσβαση στο λογαριασμό του. O χρήστης συμφωνεί να ειδοποιεί άμεσα την ΙΛΥΔΑ για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Ο χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για τη χρήση του λογαριασμού του και την τυπική έξοδο του από τον λογαριασμό του στο τέλος κάθε χρήσης του site (logout).
 • Ο χρήστης αποδέχεται ότι η ΙΛΥΔΑ δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει, προσωρινά ή μόνιμα, το σύνολο ή τμήμα του site δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα και λειτουργία του site μπορεί να επηρεάζεται από τα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό χρηστών που προσπαθούν να κάνουν χρήση του site ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες που δεν εμπίπτουν στη υπευθυνότητα της ΙΛΥΔΑ ή οφείλονται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανώτερης βίας.
 • Η ΙΛΥΔΑ επισημαίνει στον χρήστη ότι οφείλει να δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας των στοιχείων και δεδομένων που καταχωρεί στο site και στις επιμέρους υπηρεσίες που παρέχονται ή εξυπηρετούνται μέσω του site.
 • Ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση του site, καθώς και την ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία που ήθελε προκληθεί σε αυτόν ή σε οιονδήποτε τρίτο εξ' αιτίας ή εξ' αφορμής της ως άνω χρήσης.
 • Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο χρήσης του site, ο χρήστης υποχρεούται να αποζημιώσει τη ΙΛΥΔΑ για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία ήθελε υποστεί από τις ως άνω ενέργειες.
 • Ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την επικοινωνία του με τυχόν τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται στο site και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΙΛΥΔΑ

Η ΙΛΥΔΑ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του site, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι η λειτουργία του δικτυακού τόπου θα είναι αδιάκοπη ή/και εύρυθμη. Συνεπώς η ΙΛΥΔΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για οιανδήποτε τυχόν ζημία ήθελε προκληθεί στους επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου και η οποία θα σχετίζεται με την λειτουργία του δικτυακού τόπου.

Η ΙΛΥΔΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) προερχομένη από τη χρήση του δικτυακού τόπου ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ' αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση διακοπή των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους.

Η ΙΛΥΔΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τούς όρους και τις προϋποθέσεις του site της, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο.

Τα στοιχεία που σχετίζονται με τον Κωδικό Πρόσβασης του χρήστη δεν γνωστοποιούνται από τη ΙΛΥΔΑ σε τρίτους.

Η ΙΛΥΔΑ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από το χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης.

Η ΙΛΥΔΑ δικαιούται οποτεδήποτε να αρνηθεί την εκχώρηση Κωδικού Πρόσβασης ή να ακυρώσει εκχωρηθέντα κωδικό ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χρήστη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του site, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης.

COOKIES

Το site ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες ή υπηρεσίες του site. Ο χρήστης του site μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες σελίδες του site είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε οιαδήποτε περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης του site δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Το λογισμικό και τα έγγραφα που είναι διαθέσιμα για να κατεβάσετε από αυτό το site είναι πνευματική ιδιοκτησία της ΙΛΥΔΑ. Η χρήση του λογισμικού διέπεται από τους όρους της άδειας χρήσης τελικού χρήστη, το οποίο συνοδεύει το εν λόγω λογισμικό. Για την χρήση και λήψη των αρχείων θα πρέπει να συμφωνήσετε με τους όρους αυτής της άδειας χρήσης του τελικού χρήστη, διαφορετικά δεν θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσετε.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ

Οι ερωτήσεις, οι αιτήσεις που συμπληρώνονται και γενικά η ηλεκτρονική αλληλογραφία θεωρούνται απόρρητες.

Οι πληροφορίες που καταχωρεί ο χρήστης στο site χρησιμοποιούνται μόνο για την αποστολή ηλεκτρονικής απάντησης και δε μεταβιβάζονται παρά μόνο στον ενδιαφερόμενο αποδέκτη. Επίσης σε περίπτωση που μας ζητηθεί από τον νόμο ή αν κρίνουμε ότι το περιεχόμενο των μηνυμάτων μας βλάπτει, θα μεταβιβάζονται και στις αρμόδιες Αρχές προκειμένου να:

 • Προστατευθούμε ενάντια στη μη εξουσιοδοτημένη, στη μη σύμφωνη με τον νόμο και γενικά κακή χρήση του site
 • Προστατεύσουμε την ασφάλεια και την περιουσία των χρηστών
 • Προστατεύσουμε τα νόμιμα δικαιώματα μας και τα περιουσιακά μας στοιχεία.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Εκτός εάν ορίζεται ρητώς σε συμφωνία μεταξύ εσάς και της ΙΛΥΔΑ, ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ SITE, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ.

H ΙΛΥΔΑ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για λάθη ή παραλείψεις στις πληροφορίες ή το λογισμικό ή άλλα έγγραφα τα οποία αναφέρονται στην ή συνδέονται με το παρόν site.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ Η ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗΣ, Η ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, εκείνες που προκύπτουν από: i. Τρόπο παρουσίαση ii. κόστος των εμπορευμάτων που αντικαθίστανται, iii. απώλεια δεδομένων ή κέρδους, iv. καθυστερήσεις ή διακοπές των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και οποιαδήποτε ευθύνη προκύψει από ή σε σχέση με τη χρήση των πληροφοριών) ανεξάρτητα εάν η ΙΛΥΔΑ έχει ενημερωθεί για πιθανές απώλειες.

ΟΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Το site της ΙΛΥΔΑ δύναται να παρέχει συνδέσμους με τρίτους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι δεν είναι υπό τον έλεγχο της ΙΛΥΔΑ. Η ΙΛΥΔΑ δεν αντιπροσωπεύει δικτυακούς τόπους τρίτων. Όταν έχετε πρόσβαση σε άλλο site εκτός αυτού της ΙΛΥΔΑ, το κάνετε με δική σας ευθύνη. Η ΙΛΥΔΑ δεν είναι υπεύθυνη για την αξιοπιστία των δεδομένων, γνώμες, συμβουλές ή για δηλώσεις σχετικά με δικτυακούς τόπους τρίτων. H ΙΛΥΔΑ παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο ως ευκολία. Η παροχή αυτών των συνδέσεων δεν σημαίνει ότι η ΙΛΥΔΑ εγκρίνει, συνιστά ή αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των sites.

Οποιαδήποτε αναφορά ή διασύνδεση (link) με άλλο site, παρέχεται για τη διευκόλυνσή σας και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τα περιεχόμενα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται στα site αυτά ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε ένα συσχετιζόμενο site, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοια sites.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το site της ΙΛΥΔΑ περιέχει αναφορά σε προϊόντα τρίτων και υπηρεσιών για ενημερωτικούς σκοπούς. Η ΙΛΥΔΑ δεν κάνει συστάσεις ή παρακινήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων. Οι αναφορές σε υπηρεσίες τρίτων και προϊόντα που παρέχονται από την ΙΛΥΔΑ "ως έχουν", χωρίς κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το σύνολο του περιεχομένου του site (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα, γραφικά, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων και υπηρεσιών ονόματα εταιρειών κλπ.), αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει στη ΙΛΥΔΑ ή στους προμηθευτές-συνεργάτες της και διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, διατίθεται δε στους χρήστες της αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.

Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του site με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΙΛΥΔΑ.

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στις σελίδες του site ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στο site δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Η ΙΛΥΔΑ επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/ και συμβατικό δικαίωμά της, πέραν των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Συμφωνείτε ότι οτιδήποτε αφορά την πρόσβασή σας ή χρήση, αυτού του site θα διέπεται από τους νόμους της Ελλάδας.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, όπως εκάστοτε ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει.

Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από τη ΙΛΥΔΑ που απορρέει από τους παρόντες όρους χρήσης δεν συνιστά ούτε δύναται να ερμηνευθεί παραίτηση από αυτό. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οιασδήποτε τυχόν διαφοράς που απορρέει από τους παρόντες όρους ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Με την πρόσβαση σε αυτό το site, συμφωνείτε με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν κείμενο.

Η ΙΛΥΔΑ μπορεί να αλλάξει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, καθώς και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτό το site, ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση.

Η ΙΛΥΔΑ διατηρεί το δικαίωμα για πιθανές διορθώσεις αναφορικά με τη παραβίαση αυτών των όρων και προϋποθέσεων. Τα δικαιώματα που δεν αναφέρονται στο παρόν διατηρούνται.

Οι παρόντες όροι χρήσης του site συντάχθηκαν με βάση το σύνολο των κανόνων δικαίου τόσο τους ελληνικούς όσο και τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη των παρόντων όρων ήθελε κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, η ακυρότητα/ ακυρωσία αυτή δεν επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων.