Ανθρώπινο Δυναμικό

 

Megatron Megatron Business Suite MegaTron ERP. Το πρωτοποριακό, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων.
Megatron Pharma Megatron Pharma MegaTron Pharma ERP. Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα “Αξιοποίησης Επιχειρησιακών Πόρων”, πλήρως εξειδικευμένο και προσαρμοσμένο για Φαρμακαποθήκες.
Dioscourides Dioscourides Ολοκληρωμένο πρόγραμμα σχεδιασμένο αποκλειστικά για τις εξεζητημένες ανάγκες Των φαρμακείων. Καλύπτει τις μηχανοργανωτικές απαιτήσεις του φαρμακοποιού πάγκου και πλήρη εκσυγχρονισμό και διαμόρφωση ενός πρότυπου τρόπου λειτουργίας και οργάνωσης του σύγχρονου φαρμακείου.

Το προσωπικό και οι συνεργάτες της ΙΛΥΔΑ στο σύνολό τους είναι άτομα απόλυτα εξειδικευμένα, με πολυετή πείρα στο χώρο της πληροφορικής και των οικονομικών.

Σημαντικό ποσοστό του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας διαθέτει πτυχίο Ανωτέρων και Ανωτάτων σχολών, καθώς και μεταπτυχιακές σπουδές.

Σύμφωνα με την ισχύουσα πάγια πολιτική της ΙΛΥΔΑ το σύνολο του τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού της παρακολουθεί κατά τακτά διαστήματα εξειδικευμένα σεμινάρια κατάρτισης σε θέματα τεχνολογιών πληροφορικής και λογισμικού.

Τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας είναι:

  • Γνώση και η εμπειρία στο σχεδιασμό και στην υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων
  • Γνώση των διεθνών προτύπων τα οποία αφορούν τις προδιαγραφές ανοικτών πληροφοριακών συστημάτων
  • Γνώση της ολοκληρωμένης μεθοδολογικής προσέγγισης της ΙΛΥΔΑ στα έργα πληροφορικής που αναπτύσσει και υποστηρίζει
  • Άριστη γνώση των εργαλείων ανάπτυξης λογισμικού .Net, Java και Delphi
  • Άριστη γνώση των βάσεων δεδομένων Oracle και MS-SQL

Η σύνθεση του στελεχιακού δυναμικού της Εταιρείας με βάση το επίπεδο σπουδών του είναι:

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Μεταπτυχιακά (Ph.D / M.Sc) 11
AEI 12
ΤΕΙ 4
IEK – Ιδιωτικές Σχολές 6
Απόφοιτοι Λυκείου 3
ΣΥΝΟΛΟ 36