Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών

 

Megatron Megatron Business Suite MegaTron ERP. Το πρωτοποριακό, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων.
Megatron Pharma Megatron Pharma MegaTron Pharma ERP. Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα “Αξιοποίησης Επιχειρησιακών Πόρων”, πλήρως εξειδικευμένο και προσαρμοσμένο για Φαρμακαποθήκες.
Dioscourides Dioscourides Ολοκληρωμένο πρόγραμμα σχεδιασμένο αποκλειστικά για τις εξεζητημένες ανάγκες Των φαρμακείων. Καλύπτει τις μηχανοργανωτικές απαιτήσεις του φαρμακοποιού πάγκου και πλήρη εκσυγχρονισμό και διαμόρφωση ενός πρότυπου τρόπου λειτουργίας και οργάνωσης του σύγχρονου φαρμακείου.
  • COMPUPRESS Εκδοτική, Διαφημιστική
  • ALUPRESS AE    Εκδοτική, Διαφημιστική
  • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ   Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
  • ΑΚΜΩΝ ΑΕ    Σύμβουλοι Επιχειρ. Αντιπροσωπίες
  • IMS ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ   Στατιστική, Μελέτες
  • ACTIVE HEALTH AE   Συμβουλευτική,Φαρμ/κά, Παραφ/κά
  • ΤΕΑΜ Μ-Η ΕΠΕ   Σύμβουλοι Μηχανικοί