Η ΙΛΥΔΑ

 

Megatron Megatron Business Suite MegaTron ERP. Το πρωτοποριακό, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων.
Megatron Pharma Megatron Pharma MegaTron Pharma ERP. Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα “Αξιοποίησης Επιχειρησιακών Πόρων”, πλήρως εξειδικευμένο και προσαρμοσμένο για Φαρμακαποθήκες.
Dioscourides Dioscourides Ολοκληρωμένο πρόγραμμα σχεδιασμένο αποκλειστικά για τις εξεζητημένες ανάγκες Των φαρμακείων. Καλύπτει τις μηχανοργανωτικές απαιτήσεις του φαρμακοποιού πάγκου και πλήρη εκσυγχρονισμό και διαμόρφωση ενός πρότυπου τρόπου λειτουργίας και οργάνωσης του σύγχρονου φαρμακείου.

Η Εταιρεία ιδρύθηκε την 10-7-1992 (ΦΕΚ 3532/13-07-1992) με την επωνυμία ΙΛΥΔΑ Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Ο αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών, τον οποίο έλαβε η Εταιρεία κατά την ίδρυσή της είναι 26939/01/Β/92/429.

Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας είναι «ΙΛΥΔΑ Α.Ε.», ενώ η διάρκειά της έχει ορισθεί σε 99 έτη.

Η έδρα της Εταιρείας είναι στο Δήμο Αθηναίων, στο ιδιόκτητο κτήριο της επί της οδού Αδριανείου 29 στο Ν. Ψυχικό ΤΚ 115 25 όπου και στεγάζονται το σύνολο των τμημάτων και των διευθύνσεων της.

Επίσης, η Εταιρεία λειτουργεί τα ακόλουθα υποκατάστημα:

  • Βορείου Ελλάδος, στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Ακταίου 3-5, ΤΚ 542 48
  • Ηπείρου, στα Ιωάννινα επί της οδού Α. Κανελλάκη 4, ΤΚ 454 45

Σκοπός της ΙΛΥΔΑ Α.Ε. είναι η ανάπτυξη λογισμικού και η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προηγμένης τεχνολογίας στο χώρο της πληροφορικής, με έμφαση στην ανάπτυξη λογισμικού, στις μελέτες εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης με χρήση της πληροφορικής καθώς και την οργάνωση τμημάτων επιχειρήσεων και υπηρεσιών που σχετίζονται με την αξιοποίηση της επιστήμης της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ακριβέστερη λειτουργία τους.

Η ΙΛΥΔΑ είναι εγγεγραμμένη στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος ως Εταιρεία Ανάπτυξης Λογισμικού με αριθμό μητρώου 96705 / 23-3-93.

Η ΙΛΥΔΑ είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2004.

Η Εταιρεία είναι πιστοποιημένος συνεργάτης των Microsoft, Oracle, ΙΒΜ, Dell και Lenovo.

Η ΙΛΥΔΑ εφαρμόζει Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης (ΕΣΔ) των Συστημάτων : Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001 και ISO 27001 αντίστοιχα, με πεδίο εφαρμογής την:

  • Ανάπτυξη Λογισμικού
  • Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων
  • Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων

Η ΙΛΥΔΑ έχει επίσης καταχωρηθεί στο επίσημο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού που έχει δομηθεί από την Γενική Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΔΑΒΕΤ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Η ανάπτυξη της Εταιρείας υποστηρίζεται σημαντικά από κεφαλαιουχικές επενδύσεις οι οποίες χρηματοδοτούνται αφενός από τα ίδια κεφάλαια της και αφετέρου από επενδυτικούς νόμους. Αποτέλεσμα αυτού είναι Εταιρεία να διαθέτει την ικανή υποδομή τόσο για τη διαχείριση των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης της, όσο και για την περαιτέρω μεγέθυνση της.

Η ικανότητα της να διατηρεί υψηλή ανταγωνιστικότητα στα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες της καθώς και να ενσωματώνει ικανοποιητικά και έγκαιρα σε αυτά τις νέες εξελίξεις της τεχνολογίας αλλά και των αναγκών των πελατών της αποτελούν τον καθοριστικό παράγοντα για τη εξασφάλιση των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης της με άμεσες συνέπειες στην ολοκληρωμένη υποστήριξη, σιγουριά και ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΙΛΥΔΑ διαθέτει σταθερά την τελευταία δεκαετία περισσότερο από το 25 % των εσόδων σε έρευνα και ανάπτυξη.

Τα προϊόντα λογισμικού της ΙΛΥΔΑ και οι παρεχόμενες υπηρεσίες πληροφορικής χρήζουν υψηλού βαθμού παραμετροποίησης και προσαρμογής στις εκάστοτε ανάγκες της αγοράς με δυνατότητες κάλυψης των μεταβαλλόμενων αναγκών των πελατών και της συνεχούς εξέλιξης που χαρακτηρίζει τον κλάδο της πληροφορικής.

Αυτές οι δυνατότητες σε συνδυασμό με την συνεχή και δυναμική υποστήριξη, αναβάθμιση και προσαρμογή των προϊόντων και υπηρεσιών της ΙΛΥΔΑ, της εξασφαλίζουν το σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που διαθέτει έναντι του ανταγωνισμού.

Σήμερα, περισσότερες από 5.400 επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και του Δημόσιου Τομέα έχουν εμπιστευθεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ΙΛΥΔΑ.

Ανακεφαλαιώνοντας, συνοψίζουμε στα ακόλουθα :

Η ΙΛΥΔΑ ΑΕ, έχει καταξιωθεί ως μια από τις πλέον αναπτυσσόμενες εταιρείες του κλάδου της πληροφορικής με:

  • Εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης,
  • Άριστα τεχνολογικά προϊόντα,
  • Αναγνώριση των παρεχομένων υπηρεσιών της και
  • Ικανοποιημένους πελάτες.

Μέλλον - Προοπτική

Στα πλαίσια της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, δεσμευόμαστε για την ανάπτυξη της Εταιρείας μας μέσω νέων επενδύσεων στην έρευνα και στις νέες τεχνολογίες για ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων λογισμικού προσαρμοσμένων στις εξειδικευμένες ανάγκες των πελατών μας που στοχεύουν στην ανάπτυξη, την καινοτομία και την εξωστρέφεια.