Στοιχεία Μετοχής - IR Επικοινωνία

 

Megatron Megatron Business Suite MegaTron ERP. Το πρωτοποριακό, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων.
Megatron Pharma Megatron Pharma MegaTron Pharma ERP. Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα “Αξιοποίησης Επιχειρησιακών Πόρων”, πλήρως εξειδικευμένο και προσαρμοσμένο για Φαρμακαποθήκες.
Dioscourides Dioscourides Ολοκληρωμένο πρόγραμμα σχεδιασμένο αποκλειστικά για τις εξεζητημένες ανάγκες Των φαρμακείων. Καλύπτει τις μηχανοργανωτικές απαιτήσεις του φαρμακοποιού πάγκου και πλήρη εκσυγχρονισμό και διαμόρφωση ενός πρότυπου τρόπου λειτουργίας και οργάνωσης του σύγχρονου φαρμακείου.

Στοιχεία Μετοχής

Αριθμός Μετοχών 9.000.000
Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου 8.986.132
Μετοχικό Κεφάλαιο 7.920.000 €
Ημερομηνία Εισαγωγής στο ΧΑ 26/02/2004
Τύπος Μετοχών Κοινές Ονομαστικές
Κατηγορία Κύρια Αγορά
Κλάδος Λογισμικό / Software

Σύμβολα Μετοχής

ASE (ΟΑΣΗΣ) ILYDA
ISIN GRS 475003018

IR Επικοινωνίας

Για πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με θέματα που σχετίζονται και αφορούν επενδυτές της εταιρείας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο μετόχων :

Φραγκούλη Ευστράτιο

Αδριανείου 29, Ν. Ψυχικό

Αθήνα, Τ.Κ. 115 25

Τηλ: 210 - 670.5000

Fax: 210 - 670.5050