Ύδρευση / Αποχέτευση - MegaTron® ΔΕΥΑ

 

Megatron Megatron Business Suite MegaTron ERP. Το πρωτοποριακό, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων.
Megatron Pharma Megatron Pharma MegaTron Pharma ERP. Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα “Αξιοποίησης Επιχειρησιακών Πόρων”, πλήρως εξειδικευμένο και προσαρμοσμένο για Φαρμακαποθήκες.
Dioscourides Dioscourides Ολοκληρωμένο πρόγραμμα σχεδιασμένο αποκλειστικά για τις εξεζητημένες ανάγκες Των φαρμακείων. Καλύπτει τις μηχανοργανωτικές απαιτήσεις του φαρμακοποιού πάγκου και πλήρη εκσυγχρονισμό και διαμόρφωση ενός πρότυπου τρόπου λειτουργίας και οργάνωσης του σύγχρονου φαρμακείου.

Το MegaTron® ΔΕΥΑ είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων το οποίο έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις Δημόσιες Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης με δυνατότητες που εξυπηρετούν απόλυτα τις εξειδικευμένες ανάγκες μηχανοργάνωσης των εν λόγω επιχειρήσεων.

Μέσω του συστήματος MegaTron® ΔΕΥΑ εξυπηρετούνται οι μηχανογραφικές ανάγκες των τμημάτων της επιχείρησης που αφορούν :

 • Την Οικονομική Διεύθυνση και το Λογιστήριο
 • Τους Υδρολήπτες
 • Την Διαχείριση Έκδοσης και Είσπραξης Λογαριασμών
 • Τις Λοιπές Πωλήσεις και τους Υδρολήπτες
 • Την Διαχείριση Αποθεμάτων
 • Το Τμήμα Προμηθειών και τους Προμηθευτές
 • Το Τμήμα Πληροφόρησης (MIS)

Επιγραμματικά αναφέρουμε τις ακόλουθες θετικές επιπτώσεις που προκύπτουν ως φυσική συνέπεια από την αξιοποίηση του MegaTron® ΔΕΥΑ :

 • Βελτίωση της διαχείρισης της πληροφορίας στο εσωτερικό της ΔΕΥΑ
 • Αύξηση της παραγωγικότητας
 • Βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών
 • Αναπροσαρμογή των δραστηριοτήτων της ΔΕΥΑ στις νέες ευρείες γνωστικές δυνατότητες
 • Ενσωμάτωση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) με σκοπό την αποτελεσματικότερη μετατροπή της ΔΕΥΑ σε “ηλεκτρονική”