Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

 

Megatron Megatron Business Suite MegaTron ERP. Το πρωτοποριακό, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων.
Megatron Pharma Megatron Pharma MegaTron Pharma ERP. Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα “Αξιοποίησης Επιχειρησιακών Πόρων”, πλήρως εξειδικευμένο και προσαρμοσμένο για Φαρμακαποθήκες.
Dioscourides Dioscourides Ολοκληρωμένο πρόγραμμα σχεδιασμένο αποκλειστικά για τις εξεζητημένες ανάγκες Των φαρμακείων. Καλύπτει τις μηχανοργανωτικές απαιτήσεις του φαρμακοποιού πάγκου και πλήρη εκσυγχρονισμό και διαμόρφωση ενός πρότυπου τρόπου λειτουργίας και οργάνωσης του σύγχρονου φαρμακείου.

Η πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης Meg myData είναι Cloud υπηρεσία της ΙΛΥΔΑ, πιστοποιημένου παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης (Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ) (Αριθμός άδειας ΥΠΑΗΕΣ : 2021_09_108ILYDA_001_Meg myData_V1_08092021), που απαλλάσσει κάθε επιχείρηση από υποχρέωση χρήσης Φορολογικού Μηχανισμού ή Ταμειακής Μηχανής και από οποιαδήποτε εργασία εκτύπωσης, αρχειοθέτησης, εμφακέλωσης και αποστολής έντυπων παραστατικών.

Μέσω της πλατφόρμας Meg myData μπορείτε :

 • Να εκδίδετε και αποστέλλετε (μέσω mail) παραστατικά (τιμολόγια, πιστωτικά, αποδείξεις πώλησης και επιστροφής λιανικής, στοιχεία αυτοπαράδοσης) απευθείας από το σύστημα λογισμικού ή τιμολόγησης που χρησιμοποιείτε μέσω αμφίδρομης επικοινωνίας με την ΑΑΔΕ.
 • Να αρχειοθετείτε αυτόματα τα εν λόγω παραστατικά στο Cloud περιβάλλον της Meg myData (προαιρετική υπηρεσία).

E-Invoicing

Η πλατφόρμα Meg myData αφενός μέσω API διασύνδεσης με το λογισμικό πού ήδη χρησιμοποιείτε και αφετέρου μέσω της διασύνδεσης με την υπηρεσία myDATA, ελέγχει, σημαίνει και αυθεντικοποιεί κάθε φορολογική συναλλαγή σας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της ΑΑΔΕ.

Με τον τρόπο αυτό, σας παρέχεται η δυνατότητα σε πραγματικό χρόνο να αποστέλλετε πιστοποιημένα ηλεκτρονικά παραστατικά στους πελάτες σας τη στιγμή ακριβώς της έκδοσής τους, ενημερώνοντας αυτόματα και τα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ.

Το Meg myData παρέχει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εκδίδουν και να διαβιβάζουν πιστοποιημένα ηλεκτρονικά παραστατικά στους πελάτες τους και στην πλατφόρμα myData της ΑΑΔΕ, χωρίς τη χρήση φορολογικού μηχανισμού ή ταμειακής μηχανής.
Με τον τρόπο αυτό, απαλλάσσεται πλήρως η επιχείρηση από την καθημερινή έκδοση «Ζ», την αρχειοθέτηση παραστατικών και έντυπων αποδείξεων καθώς και την τακτική αντικατάσταση ρολών φορολογικού μηχανισμού και ταμειακής μηχανής.

Χαρακτηριστικά MEG myData

 • Διασύνδεση με κάθε ERP

  Διασύνδεση με κάθε λογισμικό ή σύστημα τιμολόγησης μέσω WEB API και real-time λήψη των δεδομένων των παραστατικών, κατόπιν συνεννόησης με τον κατασκευαστή του εν λόγω λογισμικού.

 • Ψηφιακή Σήμανση

  Σήμανση και αυθεντικοποίηση των παραστατικών ως κείμενο, αλλά και QRCode για την άμεση επαλήθευσή τους με σάρωση.

 • Ενημέρωση myData

  Διαβίβαση της σύνοψης των παραστατικών, ενημέρωση Ηλεκτρονικών Βιβλίων και λήψη του Μοναδικού Αριθμού Καταχώρησης (Μ.Α.Ρ.Κ).

 • Ειδοποιήσεις

  Προώθηση του Μ.Α.Ρ.Κ και της συμβολοσειράς αυθεντικοποίησης του παραστατικού στον εκδότη (ή ενημέρωσή του για την αποτυχία διαβίβασης).

 • Αρχειοθέτηση

  Αυτόματη αρχειοθέτηση του παραστατικού στο Cloud για το χρονικό διάστημα που ορίζει η νομοθεσία ή επιθυμεί ο εκδότης.

Κίνητρα

Για τις επιχειρήσεις που επιλέγουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου και υπό την προϋπόθεση ότι την εφαρμόζουν αποκλειστικά για την έκδοση των παραστατικών πωλήσεων κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους προβλέπονται τα ακόλουθα κίνητρα :

 • Μείωση στα 3 έτη από 5 για τον εκδότη του τιμολογίου και στα 4 για τον λήπτη ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος της φορολογικής διοίκησης να εκδώσει πράξη προσδιορισμού φόρου. Αυτό σημαίνει ότι  ο χρόνος παραγραφής ανοιχτών φορολογικών υποθέσεων περιορίζεται ως αναφέρεται παραπάνω.
 • Περιορισμός σε 45 ημέρες από 90 το χρονικό διάστημα που η φορολογική διοίκηση εξετάζει τα αιτήματα επιστροφής φόρου τα οποία αφορούν το φορολογικό έτος ή τα φορολογικά έτη, για τα οποία οι εκδότες επιλέγουν και εφαρμόζουν αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση.
 • Η δαπάνη για την αρχική προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, αποσβένεται πλήρως στο έτος πραγματοποίησής της, προσαυξημένη κατά ποσοστό 100%.
 • Η δαπάνη για την παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων για το πρώτο έτος έκδοσης των παραστατικών πώλησης μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης που αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα,  προσαυξάνεται κατά ποσοστό 100%