Διοίκηση - Διοικητικό Συμβούλιο

 

Megatron Megatron Business Suite MegaTron ERP. Το πρωτοποριακό, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων.
Megatron Pharma Megatron Pharma MegaTron Pharma ERP. Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα “Αξιοποίησης Επιχειρησιακών Πόρων”, πλήρως εξειδικευμένο και προσαρμοσμένο για Φαρμακαποθήκες.
Dioscourides Dioscourides Ολοκληρωμένο πρόγραμμα σχεδιασμένο αποκλειστικά για τις εξεζητημένες ανάγκες Των φαρμακείων. Καλύπτει τις μηχανοργανωτικές απαιτήσεις του φαρμακοποιού πάγκου και πλήρη εκσυγχρονισμό και διαμόρφωση ενός πρότυπου τρόπου λειτουργίας και οργάνωσης του σύγχρονου φαρμακείου.

Η Διεύθυνση της Εταιρείας ασκείται από ένα επιτελείο πρωτοπόρων και καταξιωμένων στελεχών που διαθέτουν πολυετή εμπειρία στον τομέα του επιχειρηματικού λογισμικού και των σχετιζομένων υπηρεσιών.

Την ΙΛΥΔΑ εκπροσωπεί και δεσμεύει ο κυριότερος μέτοχος, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κος Ανυφαντάκης Βασίλης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΛΥΔΑ, που εξελέγη με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28 Ιουνίου 2013 η θητεία του οποίου λήγει την 30-6-2018, έχει την ακόλουθη σύνθεση:

  1. Βασίλειος Ανυφαντάκης του Αποστόλου, μηχανικός πληροφορικής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
  2. Γεώργιος Τσιατούρας του Βασιλείου, οικονομολόγος, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος.
  3. Αναστασία Χατζητζανή του Νικόλαου, δικηγόρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
  4. Παναγιώτης Μάλλιος του Αναστάσιου, μηχανικός αυτοματισμών, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
  5. Φίλιππος Γιαννάκος του Σωτηρίου, μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, μη εκτελεστικό μέλος

Η ταχυδρομική διεύθυνση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των στελεχών της Εταιρείας είναι: Αδριανείου 29, Αθήνα, ΤΚ 115 25.

Ανυφαντάκης Βασίλειος του Αποστόλου

AnyfantakisVasileios

Γεννήθηκε το 1960 στο Αβδού Ηρακλείου Κρήτης. Είναι πτυχιούχος Μαθηματικός και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στην επιστήμη της Πληροφορικής (M.Sc. in Computer Science, University of Michigan, Ann Arbor, ΗΠΑ), με ειδίκευση στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων (Software Engineering). Έχει εκπονήσει την μεταπτυχιακή του εργασία (M.Sc. Thesis) στον τομέα των βάσεων δεδομένων (RDBMS) και στην έξυπνη διαχείριση δεδομένων. Έχει ασχοληθεί ενεργά με την δημιουργία και προώθηση ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής σε μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα καθώς και με ειδικές κάθετες αγορές λογισμικού.

Είναι υπότροφος του Ιδρύματος “Α. Ωνάση”, έχει επίσης διακριθεί και τιμηθεί με υποτροφίες για όλα τα έτη των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών του σπουδών.

Είναι ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος της ΙΛΥΔΑ, απασχολείται σε αυτήν από την ίδρυση της, αρχικά ως υπεύθυνος ανάπτυξης λογισμικού και στη συνέχεια με την διοίκηση και ανάπτυξη της εταιρείας. Παράλληλα ήταν ιδρυτικό μέλος και μέτοχος στις εταιρείες Unitel Ελλάς Α.Ε. (Δορυφορικές Τηλεπικοινωνίες) και Dioscourides Α.Ε. (Εξειδικευμένο Λογισμικό Φαρμακείων).