Ορόσημα

 

Megatron Megatron Business Suite MegaTron ERP. Το πρωτοποριακό, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων.
Megatron Pharma Megatron Pharma MegaTron Pharma ERP. Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα “Αξιοποίησης Επιχειρησιακών Πόρων”, πλήρως εξειδικευμένο και προσαρμοσμένο για Φαρμακαποθήκες.
Dioscourides Dioscourides Ολοκληρωμένο πρόγραμμα σχεδιασμένο αποκλειστικά για τις εξεζητημένες ανάγκες Των φαρμακείων. Καλύπτει τις μηχανοργανωτικές απαιτήσεις του φαρμακοποιού πάγκου και πλήρη εκσυγχρονισμό και διαμόρφωση ενός πρότυπου τρόπου λειτουργίας και οργάνωσης του σύγχρονου φαρμακείου.

2021

Η ΙΛΥΔΑ Α.Ε. έλαβε άδεια καταλληλότητας από την ΑΑΔΕ και είναι πλέον πιστοποιημένος πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης με αριθμό άδειας ΥΠΑΗΕΣ : 2021_09_108ILYDA_001_Meg myData_V1_08092021 και ημερομηνία αδειοδότησης : 08/09/2021 (https://www.aade.gr/adeiodotimena-logismika-parohon-ilektronikis-timologisis). Το Meg e-Invoicing είναι το νέο σύγχρονο εργαλείο Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και είναι πλήρως διασυνδεδεμένο με τις διαθέσιμες λύσεις ERP της ΙΛΥΔΑ :

 • MegaTron ERP
 • Dioscourides
 • BioMember
 • PharmaTron ERP
 • MegaTron ΔΕΥΑ

2013

Συμμετοχή στην μετοχική σύνθεση της ILYDA (UK) Ltd η οποία δραστηριοποιείται στη διεθνή αγορά διάθεσης λογισμικού με έδρα στο Λονδίνο Αγγλίας.

ILYDA (UK) έχει αναπτύξει και διαθέτει το προϊόν λογισμικού “Ribbon Commander” (RC).

Το RC είναι ένα framework για ταχύτατη ανάπτυξη Office UI. Ο στόχος του είναι να απλοποιήσει και να επεκτείνει το διαθέσιμο προγραμματιστικό μοντέλο του Office UI, που είναι βασισμένο στο XML, με το να εκθέτει ένα ολοκληρωμένο Object Model για το Ribbon και το Backstage (ενώ παράλληλα υποστηρίζει πλήρως το XML). Περιλαμβάνει:

 • Βιβλιοθήκες (με επεκτάσεις για VBA, C#, και VB.NET, καθώς και για περιβάλλοντα που υποστηρίζουν COM, όπως η VC++ και η VB6).
 • Tooling: Ένα ολοένα και αναπτυσσόμενο suite add-ons για τη VBA και το Visual Studio, που στόχο έχει την περαιτέρω μείωση του απαιτούμενου χρόνου ανάπτυξης.

Το framework επιτρέπει επίσης την δυναμική διαχείριση του Ribbon, κάνοντας δυνατή για το χρήστη την στενή ενσωμάτωση του Ribbon και του Backstage με την εφαρμογή του. Αυτό επιτυγχάνεται χωρίς την πολυπλοκότητα της διαχείρισης callbacks, παρότι υποστηρίζονται πλήρως και έχουν επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνουν events και delegates του .NET.

2012

 • Η Εταιρεία έχοντας προετοιμάσει πάνω από 100 έργα για λογαριασμό των πελατών της, παρά την οικονομική κρίση που μαστίζει την χώρα και τον κλάδο ειδικότερα, παρουσιάζει σημαντική αύξηση κύκλου εργασιών και κερδών.
 • Ολοκλήρωση του τριετούς επενδυτικού σχεδίου Ν.3299 και επιτυχή διάθεση των νέων προϊόντων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της εν λόγω επένδυσης με σημαντική διείσδυση και μερίδιο αγοράς στο χώρο των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και στο χώρο των διαγνωστικών κέντρων.

2011

Ένταξη της Εταιρείας στον αναπτυξιακό νόμο Ν.3299/2004 (άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση xi) με συνολικό κόστος επένδυσης 3.310.000 ευρώ.

Η επένδυση αφορά :

 • Την ανάπτυξη τεσσάρων προϊόντων λογισμικού, τα οποία αφ’ ενός αφορούν νέες αγορές στις οποίες η εταιρεία προτίθεται να διεισδύσει (απευθυνθεί) και αφ’ ετέρου επεκτάσεις των υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού με νέα υποσυστήματα που ανταποκρίνονται στις τάσεις της νέας διαμορφωμένης αγοράς.
 • Την αναβάθμιση των υποδομών της εταιρείας (προμήθεια εξοπλισμού) καθώς και τον εκσυγχρονισμό των ιδιόκτητων κτηριακών εγκαταστάσεων επί της οδού Αδριανείου 29 στην Αθήνα.

2010 - 2009

 • Εξαγορά του 55% της PROSVASIS AEΒΕ.

  Η PROSVASIS έχει συσταθεί και λειτουργεί από το 2001 και δραστηριοποιείται με α) την Ανάπτυξη και Διάθεση Εξειδικευμένου Λογισμικού για Λογιστές, Λογιστικά Γραφεία και οικονομικούς διευθυντές επιχειρήσεων, β) την έκδοση του εβδομαδιαίου περιοδικού “Λογιστική PROSVASIS” που αναφέρεται σε Οικονομικά και Νομικά θέματα που αφορούν κυρίως τους Οικονομολόγους και Λογιστές, γ) την έκδοση βιβλίων Λογιστικού, Φοροτεχνικού και Νομικού ενδιαφέροντος και δ) Βραχυχρόνια και Μακροχρόνια Σεμινάρια επιμόρφωσης σε λογιστές-φοροτεχνικούς και οικονομικούς διευθυντές επιχειρήσεων. Απασχολεί 48 άτομα προσωπικό, το έτος 2008 ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε 2.700.000€.

  Το πελατολόγιο της PROSVASIS περιλαμβάνει 5.380 λογιστικά γραφεία και 1.160 επιχειρήσεις.

 • Αίτημα ένταξης και έναρξη του νέου τριετούς επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας.

2008

Ανάπτυξη εφαρμογών web για την απομακρυσμένη επικοινωνία πελατών και προμηθευτών σε εφαρμογές λογισμικού που έχουν πρόσβαση με σκοπό την αμεσότητα διαχείρισης κρίσιμων λειτουργιών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων.

Οι εφαρμογές αυτές ενσωματώθηκαν στις εξειδικευμένες εφαρμογές λογισμικού της εταιρείας για Φαρμακαποθήκες, Διαγνωστικά Κέντρα και ΔΕΥΑ βελτιώνοντας τις πελατειακές σχέσεις των συνεργατών της ΙΛΥΔΑ που χρησιμοποιούν τις εν λόγω εφαρμογές λογισμικού.

2007

Επέκταση της εταιρείας και σε εξειδικευμένες αγορές του Δημοσίου με την εξαγορά των δικαιωμάτων των εφαρμογών του Δημοσίου Τομέα από την IFS Hellas με παράλληλη μεταβίβαση των πελατών και της τεχνογνωσίας.

Οι εφαρμογές αφορούν τη Διαχείριση Γραμματειών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Διαχείριση Συγγραμμάτων, Φοιτητική Μέριμνα-Σπουδαστική Λέσχη, Δημόσιο Λογιστικό, ΓΕΛ, Προμήθειες, Πληρωμές, Διαχείριση Έργων Δημοσίου, Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού.

2006

 • Μετεγκατάσταση της Εταιρείας στις νέες ιδιόκτητες και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της στο Νέο Ψυχικό, βάσει των οποίων έχει σχεδιαστεί η περαιτέρω οργάνωση και επέκταση της Εταιρείας.

  Η εν λόγω συνολική επένδυση ανήλθε στο ποσό των 3.120.000 € και καλύφθηκε στο σύνολο της από τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας.

 • Μετά από συστηματική προσπάθεια του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης της Εταιρείας επεκτάθηκε η πλατφόρμα MegaTron® ERP, που διαθέτει η Εταιρεία, στην κάθετη των “Διαγνωστικών Ιατρικών Κέντρων”.

2005

 • Οι εγκαταστάσεις του λογισμικού MegaTron® ξεπέρασαν τις 430.
 • Αύξηση του κύκλου εργασιών, ο οποίος ανήλθε σε 5.800.000 € περίπου.
 • Αύξηση των καθαρών κερδών (προ φόρων) τα οποία διαμορφώθηκαν σε 1.420.000 €.
 • Πιστοποίηση της εταιρείας ως Microsoft Certified Partner.

2004

 • Εισαγωγή της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
 • Πιστοποίηση εγκατάστασης και εφαρμογής Συστήματος Ποιότητας EN ISO 9001:2000 βάσει TUV CET (Αρ. Αναφοράς 2010032000496) για τους τομείς :
  • Ανάπτυξη Λογισμικού
  • Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Ολοκλήρωση και διάθεση του νέου προϊόντος λογισμικού Dioscourides Win σε περιβάλλον Windows.
 • Επέκταση της δραστηριότητας της Εταιρείας σε συστήματα λογισμικού MRP για την μηχανογραφική διαχείριση “Προγραμματισμού Παραγωγής”.
 • Απορρόφηση του πελατολογίου της εταιρείας BMS Σύμβουλοι Πληροφορικής & Διοίκησης ΑΕΕ και εξαγορά των δικαιωμάτων των προϊόντων Integra ERP και MRP.
 • Ένταξη περισσοτέρων από 110 προτάσεων πελατών της Εταιρείας, συνολικού προϋπολογισμού πάνω από 8.500.000 € στα επιδοτούμενα προγράμματα του Γ’ ΚΠΣ :
  • Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά Μέτρο 3.2 (Α’ Κύκλος)
  • Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά Μέτρο 3.2 (Β’ Κύκλος)
  • Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Μέτρο 2.7.1
 • Συνέχιση του ρυθμού ανάπτυξης της Εταιρείας με αύξηση του κύκλου εργασιών και των κερδών πάνω από 18 %.

2003

 • Επέκταση της δραστηριότητας της Εταιρείας σε δύο νέες κάθετες αγορές με την ανάπτυξης των ακολούθων νέων προϊόντων λογισμικού :
  • MegaTron® Pharma για Διαχείριση Φαρμακαποθηκών και
  • MegaTron® ΔΕΥΑ για Δημόσιες Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης.
 • Θεαματική αύξηση των πωλήσεων και των καθαρών κερδών της Εταιρείας βάσει των οποίων αναδεικνύεται η ΙΛΥΔΑ στις μεγαλύτερες και επικρατέστερες εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού της χώρας.
 • Σχεδιασμός του ηλεκτρονικού κόμβου Diosc e-Market Place για την διακίνηση φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων.

2002

 • Ολοκλήρωση του λογισμικού MegaTron® ERP και απόλυτη επιτυχία των πρώτων εγκαταστάσεων του σε κορυφαίες εταιρείες της Βιομηχανίας και του Εμπορίου.
 • Ένταξη του νέου επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας συνολικού ύψους 4.065.580 €, στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου Ν.2601/1998 με χαρακτηρισμό της επένδυσης ως «Ειδική επένδυση ανάπτυξης λογισμικού εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας».

  Η επένδυση αφορά την ανάπτυξη των νέων προϊόντων λογισμικού Dioscourides Win, MegaTron CRM, MegaTron Pharma, MegaTron e-Business και MegaTron CBT.

 • Η ΙΛΥΔΑ, βάσει του κύκλου εργασιών της κατατάσσεται στην θέση των εταιρειών του κλάδου της “Πληροφορικής – Λογισμικό”. Πηγή: Statbank.
 • Η ΙΛΥΔΑ, βάσει των κερδών της κατατάσσεται στην θέση των εταιρειών του κλάδου της “Πληροφορικής – Λογισμικό”. Πηγή: Statbank

2001

 • Θετικότατα, τα πρώτα μηνύματα από την ολοκλήρωση σημαντικών modules του MegaTron® ERP, που εγκαταστάθηκαν και λειτούργησαν πιλοτικά σε επιλεγμένους πελάτες της ΙΛΥΔΑ.
 • Επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΙΛΥΔΑ προς την νέα διαμορφούμενη αγορά των συνεταιρισμένων φαρμακείων με μορφή αλυσίδας, μέσω της συμμετοχής της θυγατρικής της εταιρείας Dioscourides ΑΕ, στη μετοχική σύνθεση της νέο-ιδρυθείσας εταιρείας με διακριτικό τίτλο Uni-Serv και ποσοστό συμμετοχής 33,3 %.
 • Σύμφωνα με την εφημερίδα ΚΕΡΔΟΣ η ΙΛΥΔΑ συγκαταλέγεται στα “500 Διαμάντια των Επιχειρήσεων της Ελληνικής Οικονομίας”, που αντέχουν και διατηρούν εκρηκτικούς ρυθμούς ανάπτυξης (κατάταξη στη θέση 332). Πηγή: Statbank

2000

 • Ανάπτυξη και λειτουργία του προϊόντος Ilyda HyperNet για την διαδικτύωση μέσω Internet και απλών γραμμών dial-up απομακρυσμένων σταθμών με κεντρικό server. Το εν λόγω προϊόν χρησιμοποιείται για την επικοινωνία υποκαταστημάτων με την έδρα, σημαντικών πελατών με την έδρα και εταιρειών logistics με την έδρα, από μεγάλες εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις.
 • Σχεδιασμός του Web Server DB-Diosc για interactive επικοινωνία με περισσότερους από 2200 πελάτες της Εταιρείας.
 • Επέκταση της συνεργασίας με την IMS με σύναψη συμφωνίας συνολικού προϋπολογισμού άνω των 1.175.000 €.
 • Ίδρυση της εταιρείας Dioscourides ΑΕ, στην οποία η ΙΛΥΔΑ συμμετέχει με ποσοστό 65 %. Η Dioscourides ΑΕ έχει ως μοναδικό σκοπό την ανάπτυξη και παροχή εξειδικευμένου λογισμικού και υπηρεσιών στην κάθετη αγορά των φαρμακείων.
 • Μελέτη για την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας Internet και των τηλεπικοινωνιών για την δημιουργία και εκμετάλλευση καινοτόμων υπηρεσιών, όπως η Διαχείριση Καρτών Καταναλωτών. Για το συγκεκριμένο προϊόν υπεγράφη η τελική σύμβαση συνεργασίας με την αμερικανική εταιρεία Johnson & Johnson στις αρχές του 2001.
 • Ένταξη του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας συνολικού ύψους 2.172.251 €, στις διατάξεις του Ν.2601/1998 και χαρακτηρισμός της επένδυσης ως «Ειδική επένδυση ανάπτυξης λογισμικού εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας».

  Η επένδυση αφορούσε την ανάπτυξη των προϊόντων λογισμικού MegaTron ERP, MegaTron Timer (Σύστημα Ωρομέτρησης), MegaTron Access Control (Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης) και το επικοινωνιακό σύστημα UniLink Win.

1999

 • Συμμετοχή της Εταιρείας σε δεκάδες οργανωμένα σεμινάρια της Βρυκούς και Intraccount για την εφαρμοσμένη αντιμετώπιση :
  • Της διαχείρισης αποθηκών
  • Της κοστολόγησης και
  • Της ομάδος 9

  σε μεγάλες εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις.

 • Αναπροσδιορισμός του στρατηγικού προσανατολισμού της Εταιρείας με έμφαση στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών Internet/Intranet για την ισχυροποίηση της στις εξελισσόμενες τεχνολογίες του κλάδου.

1998

 • Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας στις διατάξεις του Ν. 1892/90, δυνάμει της υπ’ αριθμόν 1722/ΝΝ.5448/Ν.1892/90 απόφασης της Περιφέρειας Αττικής, για την ανάπτυξη και ενσωμάτωση της τεχνολογίας CGI στο προϊόν ΔΕΣΜΟΣ Plus.
 • Εφαρμογή της τεχνολογίας CGI στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ECOSIM (Ecological and environmental monitoring and simulation system for management decision support in urban areas No 2979) σε συνεργασία με την έδρα Γενικής Χημείας του ΕΜΠ.
 • Ένταξη του ερευνητικού έργου της Εταιρείας με τίτλο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος επεξεργασίας φαρμακολογικών στοιχείων και διαχείρισης περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών με χρήση τηλεματικής τεχνολογίας» στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας, ΕΠΕΤ ΙΙ, Υποπρόγραμμα 2, Μέτρο 2.1, με κωδικό 97ΒΕ283, της ΓΓΕΤ.
 • Μεταφορά της έδρας της Εταιρείας σε μεγαλύτερες σύγχρονες μισθωμένες εγκαταστάσεις επί της Λεωφόρου Κηφισίας 180, στο Χαλάνδρι.
 • Δημιουργία Τμήματος Μελετών κοστολόγησης και εφαρμογής της Αναλυτικής Λογιστικής.

1997

 • Αναβάθμιση του πακέτου ΔΕΣΜΟΣ με δυνατότητα παραμετρικής προσαρμογής του στις εξειδικευμένες ανάγκες κάθε πελάτη, ανεξαρτήτως του αντικειμένου δραστηριότητας των.
 • Ανάπτυξη εξειδικευμένων προϊόντων λογισμικού (σε DOS περιβάλλον) :
  • “Ελέγχου Χρονοπαρουσίας Προσωπικού”
  • “Ελέγχου Πρόσβασης σε Διαβαθμισμένους Χώρους” και
  • “Παρακολούθησης Χρονοεξέλιξης της Παραγωγικής Διαδικασίας (για τις μηχανές και το απασχολούμενο προσωπικό)”.

1996

Εφαρμογές τηλεματικής τεχνολογίας με την ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικής επικοινωνίας τύπου EDI, η οποία μέχρι σήμερα αξιοποιείται σε περισσότερα από 1240 απομακρυσμένα σημεία για ηλεκτρονική αποστολή παραγγελίας και άμεση (αυτόματη) ηλεκτρονική λήψη οριστικού τιμολογίου.

1995

Συνεργασία με την αμερικανική Εταιρεία IMS για αξιοποίηση του λογισμικού Dioscourides σε εκατοντάδες συνεργαζόμενα με την IMS φαρμακεία.

1994

Ανάπτυξη του τυποποιημένου λογισμικού Dioscourides για την κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών των φαρμακείων.

1992 – 93

Ίδρυση της Εταιρείας ΙΛΥΔΑ και δραστηριοποίησή της στην ανάπτυξη του προϊόντος λογισμικού “Εμπορική Διαχείριση και Παρακολούθηση Παραγωγής ΔΕΣΜΟΣ”.