Όραμα - Αποστολή - Αξίες

 

Megatron Megatron Business Suite MegaTron ERP. Το πρωτοποριακό, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων.
Megatron Pharma Megatron Pharma MegaTron Pharma ERP. Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα “Αξιοποίησης Επιχειρησιακών Πόρων”, πλήρως εξειδικευμένο και προσαρμοσμένο για Φαρμακαποθήκες.
Dioscourides Dioscourides Ολοκληρωμένο πρόγραμμα σχεδιασμένο αποκλειστικά για τις εξεζητημένες ανάγκες Των φαρμακείων. Καλύπτει τις μηχανοργανωτικές απαιτήσεις του φαρμακοποιού πάγκου και πλήρη εκσυγχρονισμό και διαμόρφωση ενός πρότυπου τρόπου λειτουργίας και οργάνωσης του σύγχρονου φαρμακείου.

Το Όραμα μας

Να ικανοποιούμε απόλυτα τις ανάγκες των πελατών μας όσον αφορά την προμήθεια καινοτόμου λογισμικού και την παροχή των σχετιζομένων υπηρεσιών, προσφέροντας τους αξιόπιστα, σύγχρονα και ολοκληρωμένα συστήματα λογισμικού και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Η Αποστολή μας

Η αξιοποίηση των προϊόντων λογισμικού και των παρεχομένων υπηρεσιών μας, προκειμένου οι πελάτες μας, να γίνουν αποτελεσματικότεροι και ανταγωνιστικότεροι.

Οι Αξίες μας

Οι βασικές αξίες προκειμένου να εκπληρώσουμε το όραμα και την αποστολή μας συνοψίζονται στα ακόλουθα:

  • Επαγγελματισμός
  • Καινοτόμα Προϊόντα Λογισμικού & Υψηλού Επιπέδου Υπηρεσίες
  • Συνεργασία, Ανθρώπινες Σχέσεις, Εμπιστοσύνη
  • Ευελιξία