Μικροβιολογικά Εργαστήρια - LIS Bio-Diagnosis (BioMember)

 

Megatron Megatron Business Suite MegaTron ERP. Το πρωτοποριακό, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων.
Megatron Pharma Megatron Pharma MegaTron Pharma ERP. Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα “Αξιοποίησης Επιχειρησιακών Πόρων”, πλήρως εξειδικευμένο και προσαρμοσμένο για Φαρμακαποθήκες.
Dioscourides Dioscourides Ολοκληρωμένο πρόγραμμα σχεδιασμένο αποκλειστικά για τις εξεζητημένες ανάγκες Των φαρμακείων. Καλύπτει τις μηχανοργανωτικές απαιτήσεις του φαρμακοποιού πάγκου και πλήρη εκσυγχρονισμό και διαμόρφωση ενός πρότυπου τρόπου λειτουργίας και οργάνωσης του σύγχρονου φαρμακείου.

Το LIS Bio-Diagnosis (BioMember) είναι ένα σύγχρονο λογισμικό προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες απαιτήσεις και την πολυπλοκότητα κάθε διαγνωστικού ιατρικού εργαστηρίου. Διαθέτει την απαραίτητη ευελιξία για την υποστήριξη οποιουδήποτε εργαστηριακού ιατρικού τμήματος μέσα από ένα φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον.

Το LIS Bio-Diagnosis (BioMember) παρέχει ένα μοναδικό περιβάλλον εργασίας σε όλα τα διαγνωστικά τμήματα, από Κλινική Χημεία έως Αιματολογία, Πήξη, Ανοσολογία, Ορολογία, Μικροβιολογία, Παθολογία, Κυτταρολογία, Μοριακή Βιολογία. Ταυτόχρονα, είναι ένα καινοτόμο εργαλείο για τη Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου σε όλα τα εργαστηριακά τμήματα.

Μέσω του LIS Bio-Diagnosis (BioMember) επιτυγχάνεται η βελτίωση της ροής εργασιών σε όλα τα τμήματα του εργαστηρίου.

Επιπρόσθετα, παρέχει στους επαγγελματίες υγείας ένα βελτιστοποιημένο πλαίσιο για διαδικασίες έγκαιρης παροχής υπηρεσιών, διαδικασίες ελαχιστοποίησης του κόστους και εν γένει την αναδιοργάνωση του επιχειρηματικού τους μοντέλου με μεγαλύτερη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Με αυτόν τον τρόπο βοηθά τους επαγγελματίες υγείας να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της νέας διαμορφωμένης αγοράς των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας.

Το LIS Bio-Diagnosis αποτελείται από 3 λογικά υποσυστήματα :

 • Διαχείριση Ασθενών

 • Διαχείρισης Εργαστηρίου (Laboratory Information System)

 • Διαχείριση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Διαχείριση Ασθενών

Το LIS Bio-Diagnosis μπορεί να διαχειριστεί ένα ή περισσότερα ιατρικά εργαστήρια / διαγνωστικά κέντρα. Οι πληροφορίες που διαχειρίζεται μπορεί να είναι διοικητικές και ιατρικές. Το Bio-Diagnosis στο επίπεδο της διαχείρισης του ασθενούς είναι απόλυτα πελατοκεντρικό με παρακολούθηση τόσο του ιατρικού όσο και του οικονομικού του φακέλου.

Υποσύστημα Διαχείρισης Εργαστηρίου (LIS)

Το Υποσύστημα Διαχείρισης Εργαστηρίου (LIS) του Bio-Diagnosis είναι ένα από τα ισχυρότερα της ελληνικής αγοράς.

Σε επίπεδο ροής εργασιών χωρίζεται σε πέντε στάδια :

 • Παραλαβή δειγμάτων από το Εργαστήριο

 • Διαχωρισμός δειγμάτων-εξετάσεων

 • Επεξεργασία δειγμάτων σε αναλυτές ανάλογα με τη φύση των εξετάσεων

 • Επιβεβαίωση αποτελεσμάτων

 • Εκτύπωση & Αποστολή αποτελεσμάτων

Διαχείριση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Η διαχείριση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών αφορά την πλήρη μηχανογραφική υποστήριξη και διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την οργάνωση και λειτουργία σύγχρονων μονάδων παροχής ιατρικών εργαστηριακών υπηρεσιών.

Λοιπά Χαρακτηριστικά

 • Αποστολή e-mails και SMS

 • Ο ασθενής μπορεί να έχει πρόσβαση στα αποτελέσματα των εξετάσεων

 • Δυνατότητα σχεδιασμού απαντητικών εντύπων αποτελεσμάτων
 • Ασφαλής και αμφίδρομη διασύνδεση με τα εξωτερικά εργαστήρια  MediSyn, Labnet, Βιοχημεία, In Vitro Labs με ελαχιστοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών εκ μέρους του χρήστη.

 • Έκδοση και διαχείριση μηχανογραφημένων αποδείξεων λιανικής και τιμολογίων.

 • Παρακολούθηση οικονομικών στοιχείων πελατολογίου
 • Διαβίβαση παραστατικών στο MYDATA

 • Σύνδεση με ΕΟΠΥΥ.

 • Δυνατότητα διαχείρισης δικτύου εργαστηρίων.

 • Δυνατότητα τήρησης βιβλίου Εσόδων-Εξόδων ή βιβλίου Γ’ Κατηγορίας.

 • Ολοκληρωμένες διαδικασίες GDPR που περιλαμβάνουν :

  • Συγκατάθεση για την Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων

  • Περιορισμός της επεξεργασίας & Δικαιώματα πρόσβασης χρηστών

  • Κρυπτογράφηση (για αποστολή στοιχείων σε τρίτους)

  • Δικαιώματα Υποκειμένων Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

  • Διαδικασίες Backup και Restore

  • Ανωνυμοποίηση στοιχείων  με Προσωπικά Δεδομένα στην ανταλλαγή δεδομένων με εξωτερικά εργαστήρια

  • Πληροφοριακές Καταστάσεις GDPR.

 • Δυνατότητα καταχώρησης ψηφιακής υπογραφής σε οσαδήποτε τερματικά (προϋποθέτει την προμήθεια σχετικού εξοπλισμού tablet).

Για να ενημερωθείτε για τους όρους και τις προϋποθέσεις υποστήριξης και συντήρησης πατήστε:

Όροι & Προϋποθέσεις Υποστήριξης BioMember