Φαρμακαποθήκες - MegaTron® Pharma ERP

 

Megatron Megatron Business Suite MegaTron ERP. Το πρωτοποριακό, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων.
Megatron Pharma Megatron Pharma MegaTron Pharma ERP. Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα “Αξιοποίησης Επιχειρησιακών Πόρων”, πλήρως εξειδικευμένο και προσαρμοσμένο για Φαρμακαποθήκες.
Dioscourides Dioscourides Ολοκληρωμένο πρόγραμμα σχεδιασμένο αποκλειστικά για τις εξεζητημένες ανάγκες Των φαρμακείων. Καλύπτει τις μηχανοργανωτικές απαιτήσεις του φαρμακοποιού πάγκου και πλήρη εκσυγχρονισμό και διαμόρφωση ενός πρότυπου τρόπου λειτουργίας και οργάνωσης του σύγχρονου φαρμακείου.

Το λογισμικό MegaTron® Pharma ERP είναι ένα πρωτοποριακό, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα “Αξιοποίησης Επιχειρησιακών Πόρων” το οποίο είναι πλήρως εξειδικευμένο και προσαρμοσμένο στον κλάδο της χονδρικής διακίνησης φαρμάκων και παραφαρμακευτικών προϊόντων, δηλαδή για φαρμακαποθήκες.

Το σύστημα MegaTron Pharma ERP περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποσυστήματα :

 • Οικονομική Διαχείριση και Διαχείριση Λογιστηρίου / Finance Management
 • Ταμειακή Διαχείριση / Treasury Management
 • Διαχείριση Αποθηκών / Warehouse and Material Management
 • WMS / Warehouse Management System
 • Φορητά Ασύρματα Τερματικά Αποθήκης / MegaTron Mobile
 • Παραγγελίες, Πωλήσεις, Διανομή-Δρομολόγια / Sales and Distribution
 • Ηλεκτρονική Παραγγελιοληψία με Φαρμακεία / e-Commerce
 • Διασύνδεση με εξοπλισμό Picking (Robot ή Ταινιόδρομο)
 • Διασύνδεση με Φορητά Τερματικά Πωλητών (εκτός φαρμακαποθήκης)
 • Διαχείριση Προμηθειών / Purchasing Management
 • Διαχείριση Παγίων / Assets Management
 • Στατιστική Επεξεργασία / MIS
 • Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence System)
 • Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού / HRMS