Μέλη Δ.Σ.

 

Megatron Megatron Business Suite MegaTron ERP. Το πρωτοποριακό, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων.
Megatron Pharma Megatron Pharma MegaTron Pharma ERP. Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα “Αξιοποίησης Επιχειρησιακών Πόρων”, πλήρως εξειδικευμένο και προσαρμοσμένο για Φαρμακαποθήκες.
Dioscourides Dioscourides Ολοκληρωμένο πρόγραμμα σχεδιασμένο αποκλειστικά για τις εξεζητημένες ανάγκες Των φαρμακείων. Καλύπτει τις μηχανοργανωτικές απαιτήσεις του φαρμακοποιού πάγκου και πλήρη εκσυγχρονισμό και διαμόρφωση ενός πρότυπου τρόπου λειτουργίας και οργάνωσης του σύγχρονου φαρμακείου.

Ανυφαντάκης Βασίλειος

Είναι πτυχιούχος Μαθηματικός και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στην επιστήμη της Πληροφορικής (M.Sc. in Computer Science, University of Michigan, Ann Arbor, ΗΠΑ), με ειδίκευση στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων (Software Engineering). Έχει εκπονήσει την μεταπτυχιακή του εργασία (M.Sc. Thesis) στον τομέα των βάσεων δεδομένων (RDBMS) και στην έξυπνη διαχείριση δεδομένων. Είναι μέλος της ΕΠΥ (Εταιρεία επιστημόνων Πληροφορικής) και γνωρίζει άριστα την Αγγλική γλώσσα.

Είναι υπότροφος του Ιδρύματος Α. Ωνάση και έχει επίσης διακριθεί και τιμηθεί με υποτροφίες για όλα τα έτη των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών του σπουδών.

Είναι ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος της ΙΛΥΔΑ, απασχολείται σε αυτήν ως υπεύθυνος ανάπτυξης λογισμικού από την ίδρυση της. Παράλληλα ήταν ιδρυτικό μέλος και μέτοχος στην εταιρεία Unitel Ελλάς Α.Ε. (Δορυφορικές Τηλεπικοινωνίες) και είναι ιδρυτικό μέλος της εταιρείας Dioscourides Α.Ε. (Διάθεση Εξειδικευμένου Λογισμικού Διακίνησης Φαρμακευτικών Προϊόντων).

Τσιατούρας Γεώργιος

Είναι πτυχιούχος της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς (Α.Β.Σ.Π.). Κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού Α΄ Τάξεως και ασκεί το επάγγελμα αδιάλειπτα από το έτος 1989.

Στις κύριες αρμοδιότητές του όλα αυτά τα έτη περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η επίβλεψη εφαρμογής της τιμολογιακής και πιστωτικής πολιτικής της Εταιρείας, η συμμετοχή στην σύνταξη και παρακολούθηση του budget και των χρηματοοικονομικών αναφορών εισροών και εκροών, η συμμετοχή στη σύνταξη ετησίων και περιοδικών οικονομικών καταστάσεων και αναφορών είτε των επιβεβλημένων από την νομοθεσία είτε από την διοίκηση της εταιρείας και η υποβολή προτάσεων προς την διοίκηση για την βελτίωση των εκτελούμενων εργασιών στο λογιστήριο καθώς και στο οικονομικό τμήμα.

Στην παρούσα χρονική στιγμή είναι υπεύθυνος για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων, την κατάρτιση και υπογραφή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων πληθώρας εταιρειών.

Γιαννάκος Φίλιππος

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1988, είναι απόφοιτος της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Εθνικού Μετσόβιου πολυτεχνείου. Μέλος του ΤΕΕ.

Έχει συμμετάσχει σε πλήθος συνέδριων τεχνολογίας και παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα που άπτονται της ανάπτυξης λογισμικού.

Διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία ως μηχανικός λογισμικού σε πολυάριθμα έργα και υπηρεσίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Έχει συμμετάσχει σε ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα.

Τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται με μεσαίου μεγέθους startup με έδρα την Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

Χατζητζανή Αναστασία

Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Ασκεί την δικηγορία με αντικείμενα από όλους του κλάδους του Δικαίου και κυρίως : Διοικητικό, Φορολογικό, Ασφαλιστικό, Κοινοτικό, Εμπορικό, Αστικό και Εργατικό.

Διαθέτει πολυετής εμπειρία :

  • Στην ατομική αλλά και ομαδική εργασία παροχής δικηγορικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.
  • Στην επικοινωνία με πελάτες και την διεξαγωγή διαπραγματεύσεων.
  • Στην διεξαγωγή δικών ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων και του ΕΔΔΑ.

Μάλλιος Παναγιώτης

Γεννήθηκε το 1988 στην Αθηνά, είναι μηχανικός αυτοματισμών και έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων για τους οικιακούς και βιομηχανικούς αυτοματισμούς, τη διοίκηση επιχειρήσεων καθώς και τις πωλήσεις.

Την περίοδο 2010- 2012 ασχολήθηκε με την αναβάθμιση των παραγωγικών διαδικασιών και την ανάπτυξη νέων προϊόντων στην οικογενειακή επιχείρηση ΜΑΛΛΙΟΣ Α.-ΤΣΟΥΚΑΤΟΥ Σ. ΟΕ.

Την περίοδο 2012-2017 ασχολήθηκε ως υπεύθυνος πωλήσεων για την επέκταση του πελατολογίου της επιχείρησης στο εξωτερικό.

Από το 2017 έως σήμερα έχει αναλάβει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στην εν λόγω εταιρεία και παραμένει επικεφαλής του τμήματος R&D.