Πιστοποίηση ασφάλειας κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2013, ISO 22301:2019

 

Megatron Megatron Business Suite MegaTron ERP. Το πρωτοποριακό, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων.
Megatron Pharma Megatron Pharma MegaTron Pharma ERP. Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα “Αξιοποίησης Επιχειρησιακών Πόρων”, πλήρως εξειδικευμένο και προσαρμοσμένο για Φαρμακαποθήκες.
Dioscourides Dioscourides Ολοκληρωμένο πρόγραμμα σχεδιασμένο αποκλειστικά για τις εξεζητημένες ανάγκες Των φαρμακείων. Καλύπτει τις μηχανοργανωτικές απαιτήσεις του φαρμακοποιού πάγκου και πλήρη εκσυγχρονισμό και διαμόρφωση ενός πρότυπου τρόπου λειτουργίας και οργάνωσης του σύγχρονου φαρμακείου.

Η εταιρεία ΙΛΥΔΑ Α.Ε. εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Ασφάλειας Πληροφοριών και Επιχειρησιακής Συνέχειας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015ISO 27001:2013 και ISO 22301:2019 αντίστοιχα, με πεδίο εφαρμογής την:

«Ανάπτυξη Λογισμικού, Παροχή και Υποστήριξη Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων»

Δείτε την Πολιτική της Εταιρείας σε ότι αφορά στην Πολιτική Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας Πληροφοριών.

Δείτε την Πολιτική της Εταιρείας σε ότι αφορά στην Πολιτική Επιχειρησιακής Συνέχειας.