Σχεδιασμός & Υλοποίηση Έργων

 

Megatron Megatron Business Suite MegaTron ERP. Το πρωτοποριακό, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων.
Megatron Pharma Megatron Pharma MegaTron Pharma ERP. Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα “Αξιοποίησης Επιχειρησιακών Πόρων”, πλήρως εξειδικευμένο και προσαρμοσμένο για Φαρμακαποθήκες.
Dioscourides Dioscourides Ολοκληρωμένο πρόγραμμα σχεδιασμένο αποκλειστικά για τις εξεζητημένες ανάγκες Των φαρμακείων. Καλύπτει τις μηχανοργανωτικές απαιτήσεις του φαρμακοποιού πάγκου και πλήρη εκσυγχρονισμό και διαμόρφωση ενός πρότυπου τρόπου λειτουργίας και οργάνωσης του σύγχρονου φαρμακείου.

Οι αξιόπιστες υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης έργων αποτελούν αποφασιστικό παράγοντα επιτυχίας των σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων. Μεγάλες επιχειρήσεις και δημόσιοι οργανισμοί έχουν εμπιστευθεί την ΙΛΥΔΑ για την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των πληροφοριακών τους συστημάτων αξιολογώντας τις παρεχόμενες επαγγελματικές υπηρεσίες διαχείρισης έργων προσαρμοσμένων στο μέγεθος, την πολυπλοκότητα και την έκταση της κάθε εγκατάστασης.

Η ΙΛΥΔΑ, μέσω των εξειδικευμένων υπηρεσιών της εξασφαλίζει στους πελάτες της να μετασχηματίσουν και να βελτιώσουν τις δραστηριότητές τους με στόχο να κατευθύνουν τους πελάτες της προς τη βέλτιστη κάλυψη των σημερινών αλλά και των μελλοντικών αναγκών τους.

Η εταιρία έχει εκτεταμένη εμπειρία σε εφαρμογές:

  • Enterprise Applications: Σε εφαρμογές ERP, CRM, HRMS, Retail, Financial Applications
  • e-Commerce: Σε λύσεις ηλεκτρονικού εμπορίου B2B και B2C.
  • Enterprise Integration: Μέσω αρχιτεκτονικών SOA και καινοτόμων μοντέλων με κάθετη εξειδίκευση σε εξειδικευμένους επιχειρηματικούς κλάδους όπως λιανική, δημόσιο λογιστικό, επιχειρήσεις ύδρευσης-αποχέτευσης, ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, κλπ.

Υπηρεσίες