Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 

Megatron Megatron Business Suite MegaTron ERP. Το πρωτοποριακό, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων.
Megatron Pharma Megatron Pharma MegaTron Pharma ERP. Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα “Αξιοποίησης Επιχειρησιακών Πόρων”, πλήρως εξειδικευμένο και προσαρμοσμένο για Φαρμακαποθήκες.
Dioscourides Dioscourides Ολοκληρωμένο πρόγραμμα σχεδιασμένο αποκλειστικά για τις εξεζητημένες ανάγκες Των φαρμακείων. Καλύπτει τις μηχανοργανωτικές απαιτήσεις του φαρμακοποιού πάγκου και πλήρη εκσυγχρονισμό και διαμόρφωση ενός πρότυπου τρόπου λειτουργίας και οργάνωσης του σύγχρονου φαρμακείου.

Οι τεχνικοί σύμβουλοι της ΙΛΥΔΑ διαθέτουν την εξειδικευμένη γνώση, επαγγελματική εμπειρία και τα προσόντα που απαιτούνται για την οργάνωση, παραμετροποίηση και την προσαρμογή των εφαρμογών λογισμικού μας στις ανάγκες κάθε επιχείρησης και οργανισμού, ώστε μέσω του λογισμικού να καλύπτονται οι επιχειρηματικές απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές του κάθε έργου.

Οι παρεχόμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες μεταξύ άλλων μπορούν να περιλαμβάνουν:

Υιοθέτηση διεθνών βέλτιστων πρακτικών

Για προσαρμογή ανάλογα με τις επιχειρηματικές ανάγκες του εκάστοτε έργου και πελάτη, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται εξατομικευμένη προσέγγιση αναγκών μέσω της οποίας παρέχεται σαφή προστιθέμενη αξία.

Δημιουργία αποθετηρίου γνώσης

Για την μέγιστη υποστήριξη και την τυποποιημένη προσέγγιση διαχείρισης έργων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι όλα τα στελέχη διαχείρισης έργων έχουν πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες, ακολουθούν τις ίδιες διαδικασίες και αξιοποιούν κοινό υλικό και πρότυπα.

Μέτρηση απόδοσης διαδικασιών διοίκησης έργων

Για την βελτιστοποίηση και την προσαρμογή στις πρακτικές διαχείρισης έργων, με βάση την εμπειρία και τις τρέχουσες ανάγκες.

Κατάρτιση στελεχών διαχείρισης έργων

Για την ενημέρωση των στελεχών των πελατών σε θέματα διαχείρισης έργων πληροφορικής.

Υπηρεσίες