Προσωπικά Δεδομένα

 

Megatron Megatron Business Suite MegaTron ERP. Το πρωτοποριακό, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων.
Megatron Pharma Megatron Pharma MegaTron Pharma ERP. Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα “Αξιοποίησης Επιχειρησιακών Πόρων”, πλήρως εξειδικευμένο και προσαρμοσμένο για Φαρμακαποθήκες.
Dioscourides Dioscourides Ολοκληρωμένο πρόγραμμα σχεδιασμένο αποκλειστικά για τις εξεζητημένες ανάγκες Των φαρμακείων. Καλύπτει τις μηχανοργανωτικές απαιτήσεις του φαρμακοποιού πάγκου και πλήρη εκσυγχρονισμό και διαμόρφωση ενός πρότυπου τρόπου λειτουργίας και οργάνωσης του σύγχρονου φαρμακείου.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ A.E., η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Αδριανείου 29, ΤΚ 11525 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26939/06/Β/92/7, Α.Φ.Μ. 094359854 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, τηλ. 210-670.5000 και e-mail , εφεξής “ΙΛΥΔΑ” εφαρμόζει διεθνείς πρακτικές προστασίας δεδομένων και διαχειρίζεται με ιδιαίτερο σεβασμό τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του διαδικτυακού τόπου της www.ilyda.com (εφεξής “site”) και την πλοήγηση των χρηστών (δηλαδή των επισκεπτών του site) στα Προϊόντα και Υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα στο site, και διέπονται από τη παρούσα πολιτική ηλεκτρονικής προστασίας προσωπικών δεδομένων “Privacy Policy” (εφεξής “Πολιτική Προστασίας”), η οποία και μπορεί να τροποποιηθεί κατά διαστήματα αναλόγως των κανονισμών, και έχει ισχύ ανεξάρτητα της Πολιτικής Προστασίας που μπορεί να ίσχυε όταν συλλέχθηκαν τα στοιχεία.

Παρακαλείσθε όπως ενημερώνεστε συχνά για τυχόν τέτοιες αλλαγές. Εάν έχετε όποιες αντιρρήσεις στην παρούσα Πολιτική Προστασίας παρακαλείσθε να διακόψετε την σύνδεσή σας με το site και την επίσκεψή σας στα Προϊόντα και Υπηρεσίες ή Λύσεις που αναφέρονται και περιλαμβάνονται στο site. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας δεν κυριαρχεί σε πρακτικές προστασίας δεδομένων που συνδέονται με offline δραστηριότητες και websites εκτός του site, ή προϊόντα και υπηρεσίες που δεν είναι διαθέσιμα ή δεν είναι ενεργά μέσω του site εκτός εάν εκφράζεται ρητώς στην παράγραφο “Δεδομένα που δεν συλλέγονται από το site”. Στην περίπτωση που κάποιοι όροι της Πολιτική Προστασίας έρχονται σε αντίθεση με έγγραφη (συμπεριλαμβανομένης και ηλεκτρονικής) συμφωνία μεταξύ εσάς και της ΙΛΥΔΑ αναφορικά με τη χρήση συγκεκριμένων περιοχών του site ή συγκεκριμένων Προϊόντων και Λύσεων ή Υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων αδειών συγκεκριμένων προϊόντων, υπηρεσιών και λύσεων, του όρους χρήσης ή δηλώσεις εμπιστευτικότητας- Προϊοντική συμφωνία) οι όροι της Προΐοντικής συμφωνίας θα επικρατούν.

Το site καθώς και τα Προϊόντα, Λύσεις και Υπηρεσίες απευθύνονται σε ενήλικες και η ΙΛΥΔΑ δεν συλλέγει πληροφορίες εν γνώση της για άτομα κάτω των 13 ετών.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όλες οι προσωπικές πληροφορίες (“προσωπικές πληροφορίες” ορίζονται όλες οι πληροφορίες που λειτουργούν ως μέσο αναγνώρισης ατόμων ή χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση ατόμων που τους ανήκει), που συλλέγουμε και διατηρούμε υπόκεινται στην πολιτική προστασίας της παρούσης και όπως αυτή προσαρμόζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η ΙΛΥΔΑ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών στη συγκεκριμένη Πολιτική Προστασίας δεδομένων και θα προσφέρει ενημέρωση των αλλαγών μέσω της παρούσης πολιτικής καθώς και με εξουσιοδοτημένα links στο υποσέλιδο των σελίδων του site. Εάν ως αποτέλεσμα των συγκεκριμένων αλλαγών επιθυμείτε να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο η ΙΛΥΔΑ μπορεί να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο "Ενημέρωση προσωπικών δεδομένων και προτιμήσεων". Θα σας ζητηθεί εάν είστε γνώστης των αλλαγών των οποίων και θα υπόκεινται τα στοιχεία σας, με την ακόλουθη εξαίρεση: εάν στη χρονική στιγμή που δώσατε τα στοιχεία σας στη ΙΛΥΔΑ θέσατε περιορισμούς στη χρήση της επικοινωνίας μαζί σας, είτε από την ΙΛΥΔΑ είτε από άλλη εταιρεία, η ΙΛΥΔΑ δεν θα αλλάξει τις προτιμήσεις σας χωρίς τη δικής σας έγκριση. Πάρα ταύτα, εάν η ΙΛΥΔΑ πουλήσει την περιουσία της (ή και περιουσία θυγατρική εταιρείας) σε άλλη επιχειρηματική οντότητα, ή εάν η ΙΛΥΔΑ (ή θυγατρική της ή μονάδα της) εξαγοραστεί ή συγχωνευθεί με άλλη επιχειρηματική οντότητα, υπάρχει η σύμφωνη γνώμη ότι η ΙΛΥΔΑ μπορεί να μεταφέρει σε τέτοιες επιχειρηματικές οντότητες τα στοιχεία των πελατών που σχετίζονται με την επιχείρησή μας, η οποία πουλήθηκε ή συγχωνεύθηκε χωρίς προαπαιτούμενη έγκριση. Η ΙΛΥΔΑ θα προσφέρει ενημέρωση των σχετικών εξαγορών, συγχωνεύσεων κ.ά. μέσω του site.

ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ.

Τα προσωπικά δεδομένα στο παρόν site συλλέγονται από την ΙΛΥΔΑ, η οποία είναι και υπεύθυνη για το site. Το site περιλαμβάνει links σε άλλα websites στα οποία συλλέγονται προσωπικά δεδομένα. Στις σχετικές καταστάσεις, εκτός εάν έχει επικοινωνηθεί ρητώς από τον επισκέπτη, η συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων θα διαχέεται από την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων. Η συγκεκριμένη πολιτική προσδιορίζει την οντότητα που συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ως επισκέπτης στο συγκεκριμένο site μπορείτε να πλοηγηθείτε σε διαφορετικές σελίδες χωρίς να χρειαστεί να δώσετε προσωπικά δεδομένα. Σε περίπτωση που χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε κάποια στοιχεία από τα Προϊόντα, Λύσεις και Υπηρεσίες η ΙΛΥΔΑ μπορεί να σας ζητήσει πληροφορίες συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα. Η συγκεκριμένη διαδικασία είναι προαιρετική. Εάν αποφασίσετε να την ακολουθήσετε, η ΙΛΥΔΑ διατηρεί το δικαίωμα να σας ρωτήσει προσωπικά δεδομένα (καθώς και συγκεκριμένες μη προσωπικές πληροφορίες που μπορεί να σχετίζονται με προσωπικές πληροφορίες) όπως το όνομα, το επίθετό σας, την διεύθυνσή σας, τον ταχυδρομικό σας κωδικό, τη χώρα που διαμένετε, το email σας, τον τίτλο θέση σας και το τμήμα, τον εργοδότη σας, το τηλέφωνο και το φαξ.

Όταν χρησιμοποιείτε το site και τα προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες, η ΙΛΥΔΑ μπορεί να συλλέξει συγκεκριμένες πληροφορίες για τον υπολογιστή σας ώστε να εκτιμήσει και να επιβεβαιώσει την χρήση σας στο site, στα Προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες. Για παράδειγμα, μπορεί να καταχωρήσουμε γενικά χαρακτηριστικά, όπως ο τύπος του browser, το λειτουργικό σύστημα, η ταχύτητα της CPU, ιστοσελίδες παραπεμπτικές ή εξόδου, μοτίβα πλοήγησης, το αναγνωριστικό συνόδου (ένα μοναδικό αναγνωριστικό που αποδίδεται στο πρόγραμμα περιήγησης σε σχέση με την ιστοσελίδα), και το Internet Protocol (IP) του υπολογιστή σας. Η ΙΛΥΔΑ χρησιμοποιεί επίσης αυτές τις πληροφορίες για να μετρήσει την κίνηση στην site καθώς και τη χρήση Προϊόντων και Υπηρεσιών. Αυτού του είδους πληροφορίες δεν συσχετίζονται με τις προσωπικές πληροφορίες που κατέχει η ΙΛΥΔΑ για σας, παρά μόνο με τη συγκατάθεσή σας, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας καθώς και των Προϊόντων και Υπηρεσιών, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι τα προσωπικά δεδομένα που καταγράφονται μέσω της ιστοσελίδας ή σε σχέση με τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες, μπορεί να μεταφερθούν πέραν των εθνικών συνόρων, να αποθηκευτούν και να επεξεργαστούν σε οποιαδήποτε από τις χώρες του κόσμου όπου η ΙΛΥΔΑ διατηρεί γραφεία ή διατηρούν γραφεία άλλες εταιρείες στην οποίες η ΙΛΥΔΑ συμμετέχει. Θα πρέπει να γνωρίσετε επίσης, ότι σε ορισμένες χώρες ή σε σχέση με ορισμένες δραστηριότητες, η συλλογή, η μεταφορά, η αποθήκευση και η επεξεργασία των πληροφοριών σας, μπορεί να αναληφθούν από έμπιστους τρίτους προμηθευτές ή πράκτορες της ΙΛΥΔΑ, όπως πράκτορες, πάροχοι web hosting, υπηρεσιών ταχυδρομείου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επικοινωνιών, υπηρεσιών και web analytic παρόχους, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η ΙΛΥΔΑ στην παροχή ορισμένων λειτουργιών. Ένα άλλο παράδειγμα όπου αυτό μπορεί να συμβεί, είναι οι πλαισιωμένες (framed) σελίδες στις οποίες η διεύθυνση URL δεν εμφανίζεται, καθώς οι σελίδες της ΙΛΥΔΑ φιλοξενούνται από τρίτους προμηθευτές. Οι προσωπικές πληροφορίες μπορεί τότε να κοινοποιούνται προς τους φορείς αυτούς, για την εκπλήρωση της υπηρεσίας. Οι συγκεκριμένοι φορείς δεσμεύονται με συμβόλαιο προς την ΙΛΥΔΑ, να μην χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας στοιχεία για δικούς τους σκοπούς ούτε να τα διαθέσουν σε τρίτους.

Με γνώμονα την αποφυγή σφαλμάτων στη βάση δεδομένων μας, την αναγνώριση των χρηστών, την πρόληψη απάτης και κατάχρησης του site, των Προϊόντων και Υπηρεσιών μας, καθώς και την παροχή πιο ουσιαστικής και συγκεκριμένης υποστήριξης προς τους χρήστες μας, μπορεί ενδεχομένως να συμπληρώσουμε ή να διορθώσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας υποβάλλετε, ακόμα και τη διεύθυνση Internet Protocol (IP), με πληροφορίες από άλλες δικές μας βάσεις δεδομένων ή από άλλες τρίτες, πηγές.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η ΙΛΥΔΑ καταγράφει τα προσωπικά σας στοιχεία, με σκοπό να αποθηκεύει, να υποστηρίζει και να διευκολύνει τη συμμετοχή σας στις δραστηριότητες που επιλέξατε, αλλά και για να προλαμβάνει την απάτη και την παράνομη χρήση. Τα προσωπικά σας στοιχεία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη μελέτη προτιμήσεων του πελάτη, για την παροχή προσαρμοσμένης διαδικτυακής εξυπηρέτησης καθώς και την ενημέρωσή σας σχετικά με αναβαθμίσεις προϊόντων, ειδικές προσφορές και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες της ΙΛΥΔΑ, εκτός και εάν έχετε επιλέξει να μη λαμβάνετε τέτοιου είδος ενημέρωση ή όταν αυτή απαγορεύεται απ’ το νόμο. Η ΙΛΥΔΑ ΔΕΝ ΜΕΤΑΔΙΔΕΙ ΟΥΤΕ ΕΜΠΟΡΕΥΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΔΕΧΕΤΑΙ, ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ.

Η ΙΛΥΔΑ μπορεί να καταγράφει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Προϊόντων και Υπηρεσιών, και του site, όπως ο αριθμός των images/downloads, τα είδη των υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται, τον αριθμό των χρηστών που δεχόμαστε καθημερινά, ιστοσελίδες που επισκέπτονται, καθώς και τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας. Οι πληροφορίες αυτές καταγράφονται γενικώς σε συγκεντρωτική μορφή, αδιευκρίνιστα ως προς την ταυτότητα του χρήστη, αν και η διεύθυνση IP και το ID της κάθε συνεδρίας που αφορά σε αγορές και λήψεις δεδομένων, μπορεί να αποτελέσει μέρος του ελέγχου και της πρόληψης της απάτης. Άλλες εξαιρέσεις που επιτρέπουν το εντοπισμό ενός ατόμου με σαφήνεια, σημειώνονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή σε πρόσθετους όρους προστασίας της ιδιωτικής ζωής που συνδέονται με συγκεκριμένο προϊόν, υπηρεσία ή ιστοσελίδα.

Η ΙΛΥΔΑ μπορεί να χρησιμοποιήσει συνολικά, μη αναγνωρίσιμα στατιστικά δεδομένα για τη βελτίωση του site, των Προϊόντων και των Υπηρεσιών, για τη παροχή πιο έγκυρων στοιχείων στους πελάτες όπως και για τη στατιστική ανάλυση.

Ορισμένα Προϊόντα και Υπηρεσίες μπορεί να χρειάζονται την πιο πρόσφατη έκδοση των εν λόγω Προϊόντων και Υπηρεσιών ή ακόμα να προσφέρονται σε συνδυασμό με άλλα Προϊόντα και Υπηρεσίες, τα οποία μπορεί να έχετε ήδη «κατεβάσει» ή και όχι. Τα Προϊόντα και οι Υπηρεσίες μπορεί αυτόματα να ελέγχουν αν διαθέτετε την πλέον πρόσφατη έκδοση ή αντίθετα, αν χρησιμοποιείτε άλλα προϊόντα και υπηρεσίες. Τότε μέσω e-mail, pop-up κουτιά ή άλλων παρόμοιων μηχανισμών, ενημερώνεστε ανάλογα με τις ανάγκες σας για αναβάθμιση, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσετε το Προϊόν και την Υπηρεσία που ζητήσατε. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, μια διεύθυνση IP εντοπίζει τον υπολογιστή σας καθώς και την έκδοση του Προϊόντος και της Υπηρεσίας και ενημερώνει ένα διακομιστή Web, χωρίς όμως να μεταδίδει τα χαρακτηριστικά του συστήματος πληροφόρησης, ούτε να χρησιμοποιήσει τα cookies για την αποθήκευση πληροφοριών.

ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η ΙΛΥΔΑ αναγνωρίζει και σέβεται τη σημασία της υπεύθυνης χρήσης των πληροφοριών που συλλέγονται στο site και σχετίζονται με Προϊόντα και Υπηρεσίες. Η ΙΛΥΔΑ θα σεβαστεί τα νόμιμα δικαιώματά σας όσον αφορά στην πρόσβαση, στη διόρθωση και στη διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων. Η ΙΛΥΔΑ μπορεί να σας ενημερώνει σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και ειδικές προσφορές που διαθέτονται από την ΙΛΥΔΑ, εκτός και εάν έχετε επιλέξει να μη λαμβάνετε τέτοιου είδους ενημέρωση ή όταν η ενημέρωση αυτή απαγορεύεται από το νόμο, αν και σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να θεωρείται απαραίτητο να συνεχίσουμε να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τη χρήση του site και των Προϊόντων και Υπηρεσιών. Επιπλέον, ενδέχεται να λαμβάνετε ενημέρωση και ειδικές προσφορές από επιλεγμένους Providers (ή από την ΙΛΥΔΑ για λογαριασμό αυτών των παρόχων), αυτό όμως μόνο αν έχετε προηγουμένως επιλέξει να λαμβάνετε τέτοια επικοινωνία. Εκτός από τις ειδικές περιπτώσεις που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η ΙΛΥΔΑ δεν θα διαθέτει το όνομά σας σε άλλες εταιρείες ή οργανισμούς χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Αν έχετε επιλέξει να λαμβάνετε μέσω email ενημέρωση από επιλεγμένους παρόχους μας και στη συνέχεια επιθυμείτε να διακόψετε τη λήψη των εν λόγω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί τους απευθείας για να τους ενημερώσετε σχετικά.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι προσωπικές πληροφορίες που δηλώνετε κατά την εγγραφή σας ως χρήστης του site ή των Προϊόντων και Υπηρεσιών, θεωρούνται ως Πληροφορία Εγγραφής. Οι Πληροφορίες Εγγραφής προστατεύονται με διάφορους τρόπους. Η πρόσβαση σας στις δικές σας Πληροφορίες Εγγραφής, επιτρέπεται μέσω ενός και μόνο κωδικού πελάτη ID. Συνεπώς, ο κωδικός είναι κρυπτογραφημένος. Σας συνιστούμε να μην αποκαλύπτετε τον κωδικό πρόσβασής σας σε κάποιον άλλο. Επιπλέον, η Πληροφορία Εγγραφής σας διαφυλάσσεται σε ασφαλείς διακομιστές, όπου η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ΙΛΥΔΑ, μέσω κωδικού. Η ΙΛΥΔΑ προσπαθεί να αποτρέπει κάθε ανεπίτρεπτη επαφή με αυτές τις πληροφορίες.

Οι προσωπικές πληροφορίες που δηλώνετε και δεν αποτελούν Πληροφορίες Εγγραφής, επίσης διαφυλάσσονται σε ασφαλείς διακομιστές και είναι προσβάσιμες μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ΙΛΥΔΑ, μέσω κωδικού. Επειδή οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απευθείας συνδεδεμένες ηλεκτρονικά, δεν θα σας ζητηθεί να επιλέξετε κάποιο κωδικό πρόσβασης για να τις προβάλετε ή να τις τροποποιήσετε.

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΧΡΗΣΗ COOKIES, WEB BEACONS Κ.Α.

Στην προσπάθειά μας να βελτιώσουμε τις Υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρονται και να παρέχουμε τη σχετική πληροφόρηση στους πελάτες μας, χρησιμοποιούμε “cookies”, “web beacons” και παρόμοιους μηχανισμούς για να ακολουθούμε τις επισκέψεις σας. Το cookie είναι ένα μικρό δεδομένο που μεταφέρεται στο browser σας μέσω ενός web server και μπορεί να διαβαστεί από το διακομιστή / server που σας έχει δοθεί. Λειτουργεί ως κάρτα αναγνώρισης και επιτρέπει στην ΙΛΥΔΑ να καταγράφει τον κωδικό πρόσβασης, αγορές και προτιμήσεις. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ως κωδικός ή ως μεσο ιού. Το web beacon είναι ένα μικρό διάφανο gif εικονίδιο που είναι ενσωματωμένο στο html του site ή email και χρησιμοποιείται για να παρακολουθεί τις σελίδες που έχετε δει. Ο συγκεκριμένος μηχανισμός είναι παρόμοιος με το cookie, και παρακολουθεί την επίσκεψή σας και διαβάζεται μόνο από τον server που λαμβάνει τα δεδομένα. Είναι διαφορετικό από ένα cookie στο ότι βασίζεται σε browser και δεν λειτουργεί ως κάρτα αναγνώρισης και δεν αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας.

Καθώς η ΙΛΥΔΑ χρησιμοποιεί από τη μια πλευρά, cookies και άλλα παρόμοια συστήματα για να παρακολουθήσει τη χρήση της ιστοσελίδας και των Προϊόντων και Υπηρεσιών (όπως ο αριθμός των images/downloads, είδος προϊόντων και υπηρεσιών που χρησιμοποιούν και κατεβάζουν οι χρήστες, αριθμός χρηστών που επισκέπτονται την ημέρα την ιστοσελίδα μας, σημεία της ιστοσελίδας που επισκέπτονται), και από την άλλη, οι web servers σας συνδέουν αυτόματα στην διεύθυνση IP / διαδικτύου του υπολογιστή σας, η ΙΛΥΔΑ δεν χρησιμοποιεί σε γενικές γραμμές αυτήν την πληροφορία για να σας εντοπίσει προσωπικά. Σχετικές εξαιρέσεις αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική. Αν εσείς το αποδέχεστε, το site ή τα Προϊόντα και Υπηρεσίες «θυμούνται» το μοναδικό αναγνωριστικό που έχετε επιλέξει κατά την εγγραφή σε διάφορες δραστηριότητες στην Ιστοσελίδα ή στα Προϊόντα και Υπηρεσίες. Το εν λόγω μοναδικό αναγνωριστικό θα αποθηκευτεί σε ένα μόνιμο cookie στον υπολογιστή σας, και θα συνδεθεί με τις Πληροφορίες Εγγραφής σας. Συνεπώς, η πλοήγησή σας γύρω από την Ιστοσελίδα και τα Προϊόντα και Υπηρεσίες θα μπορεί να ακολουθείται υπό αναγνωρίσιμη μορφή.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΠΟΝΑ

Η ΙΛΥΔΑ λαμβάνει πολύ σοβαρά υπ’ όψη την ιδιωτική ζωή των χρηστών της. Αν πιστεύετε ότι η ΙΛΥΔΑ δεν έχει συντάξει το παρόν Ιδιωτικό Συμφωνητικό με σεβασμό ως προς τα προσωπικά σας στοιχεία, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Νομική Υπηρεσία μας, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΙΛΥΔΑ Α.Ε., Νομική Υπηρεσία, Αδριανείου 29, Αθήνα, ΤΚ 11525.

Στη επιστολή σας περιγράψτε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη λεπτομέρεια τους λόγους που διαφωνείτε με την υφιστάμενη Πολιτική και πως σας επιβαρύνει. Θα ερευνήσουμε όλα τα παράπονα και παρατηρήσεις.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι χρήστες προστατεύονται σύμφωνα με το νόμο 2472/1997 που ισχύει στην Ελλάδα.