Υποστήριξη Λογισμικού

 

Megatron Megatron Business Suite MegaTron ERP. Το πρωτοποριακό, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων.
Megatron Pharma Megatron Pharma MegaTron Pharma ERP. Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα “Αξιοποίησης Επιχειρησιακών Πόρων”, πλήρως εξειδικευμένο και προσαρμοσμένο για Φαρμακαποθήκες.
Dioscourides Dioscourides Ολοκληρωμένο πρόγραμμα σχεδιασμένο αποκλειστικά για τις εξεζητημένες ανάγκες Των φαρμακείων. Καλύπτει τις μηχανοργανωτικές απαιτήσεις του φαρμακοποιού πάγκου και πλήρη εκσυγχρονισμό και διαμόρφωση ενός πρότυπου τρόπου λειτουργίας και οργάνωσης του σύγχρονου φαρμακείου.

Η ΙΛΥΔΑ παρέχει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών υποστήριξης που μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχείρησης και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά κάθε απαίτηση και ανάγκη.

Το εξειδικευμένο προσωπικό της ΙΛΥΔΑ διαθέτει επαρκής δεξιότητες και μεγάλη εμπειρία στα προϊόντα λογισμικού της εταιρείας και παρέχει στους πελάτες μας την βέλτιστη υποστήριξη με χρήση προηγμένων εργαλείων, τεχνολογιών και υπηρεσιών.

Η υποδομή CRM της ΙΛΥΔΑ παρέχει την δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης στα αιτήματα υποστήριξης.

Οι υπηρεσίες υποστήριξης παρέχονται: α) κατά τη διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας του λογισμικού και β) κατά τη διάρκεια ισχύος της σχετικής σύμβασης “υποστήριξης και συντήρησης” των εφαρμογών λογισμικού.

Επιπλέον, οι πελάτες της ΙΛΥΔΑ έχουν πρόσβαση σε ειδικές πληροφορίες, πόρους, υπηρεσίες για τεκμηρίωση εφαρμογών, images/downloads εφαρμογών, ερωτήσεις-απαντήσεις, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες που λειτουργούν συμπληρωματικά στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών υποστήριξης τους.

Οι υπηρεσίες υποστήριξης κατηγοριοποιούνται βάσει του τρόπου παροχής των σε:

  • Υποστήριξη μέσω τηλεφώνου ή e-mail (Help Desk)
  • Απομακρυσμένη διασύνδεση (remote access) και
  • Επί τόπου επίσκεψη όπου αυτό απαιτείται.

Τηλεφωνικό Κέντρο

Για θέματα υποστήριξης των εφαρμογών λογισμικού της ΙΛΥΔΑ, τα εξειδικευμένα στελέχη μας παρέχουν υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης σε θεματικά αντικείμενα όπως “Εγκατάσταση Λογισμικού”, “Παραμετροποίηση”, “Μεταφορά Δεδομένων”, “Εγκατάσταση Αναβαθμίσεων”, “Διευκρινήσεις επί του τρόπου λειτουργίας των εφαρμογών λογισμικού”, κλπ.

Το τμήμα Τηλεφωνικής Υποστήριξης λειτουργεί:

Δευτέρα, Τετάρτη: Από 08:30 Έως 17:30

Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή: Από 08:30 Έως 20:00

Απομακρυσμένη Διασύνδεση (Remote Support)

Οι εφαρμογές λογισμικού της ΙΛΥΔΑ διαθέτουν ενσωματωμένη τη δυνατότητα απομακρυσμένης σύνδεσης (Remote Support) του Τμήματος Υποστήριξης με το μηχανογραφικό σύστημα του πελάτη. Μέσω αυτής της δυνατότητας παρέχεται άμεση (έγκαιρη) αντιμετώπιση προβλημάτων που αναφύονται από την καθημερινή πρακτική χωρίς να απαιτείται εκτεταμένη τηλεφωνική επικοινωνία ή επίσκεψη τεχνικού στον πελάτη.

Επίσκεψη στον Πελάτη (On-site Support)

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα φυσικής παρουσίας εξειδικευμένου προσωπικού της ΙΛΥΔΑ στις εγκαταστάσεις του πελάτη για την επίλυση σύνθετων θεμάτων που δεν μπορούν τα επιλυθούν τηλεφωνικά ή με απομακρυσμένη διασύνδεση.

Feedback Support

Σε όλες τις εφαρμογές λογισμικού μας υπάρχει ενσωματωμένη η δυνατότητα γρήγορης και εύκολης αποστολής παρατηρήσεων ηλεκτρονικά. Οι παρατηρήσεις αυτές μεταφέρονται αυτόματα σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης, αξιολογούνται και αφού ολοκληρωθεί η επεξεργασία τους ενημερώνονται σχετικά οι χρήστες.

Υπηρεσίες