Φαρμακεία - Dioscourides® ERP Retail System

 

Megatron Megatron Business Suite MegaTron ERP. Το πρωτοποριακό, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων.
Megatron Pharma Megatron Pharma MegaTron Pharma ERP. Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα “Αξιοποίησης Επιχειρησιακών Πόρων”, πλήρως εξειδικευμένο και προσαρμοσμένο για Φαρμακαποθήκες.
Dioscourides Dioscourides Ολοκληρωμένο πρόγραμμα σχεδιασμένο αποκλειστικά για τις εξεζητημένες ανάγκες Των φαρμακείων. Καλύπτει τις μηχανοργανωτικές απαιτήσεις του φαρμακοποιού πάγκου και πλήρη εκσυγχρονισμό και διαμόρφωση ενός πρότυπου τρόπου λειτουργίας και οργάνωσης του σύγχρονου φαρμακείου.

Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα Dioscourides® ERP Retail System έχει σχεδιαστεί με τη βοήθεια σύγχρονων εργαλείων και έχει αναπτυχθεί εξολοκλήρου στο περιβάλλον .Net της Microsoft σύμφωνα με τις αρχές και τα πρότυπα της αρχιτεκτονικής Client / Server για λειτουργία του σε γραφικό (GUI) περιβάλλον. Αυτό σημαίνει ότι η εφαρμογή λειτουργεί με την μέγιστη δυνατή ταχύτητα και πλεονεκτεί έναντι άλλων τεχνολογικών επιλογών. Επιπρόσθετα οι απαιτήσεις σε εξοπλισμό για τα clients PCs είναι ελάχιστες.

Το Dioscourides® ERP Retail System είναι ανοικτό σύστημα (open system) με δυνατότητα διασύνδεσης του με άλλα ανοικτά πληροφοριακά συστήματα.

Το λογισμικό (Application Software) είναι ανεξάρτητο της βάσης (RDBMS) που επιλέγει να χρησιμοποιήσει το κάθε φαρμακείο και συνεργάζεται με τις πλέον δημοφιλείς παγκόσμια βάσεις δεδομένων ORACLE, MS-SQL.

Μεγάλο μέρος των αλγορίθμων των υποσυστημάτων (business logic) εκτελούνται ως stored procedures ή triggers πάνω στον επιλεγμένο database server, πράγμα που εξασφαλίζει αφενός την μέγιστη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων των RDBMS και εφ’ ετέρου την ελαχιστοποίηση της μεταφοράς δεδομένων μεταξύ Client και Server που σημαίνει την άνετη εκτέλεση του συστήματος και σε δίκτυα ευρείας περιοχής (WAN) που λειτουργούν παραγωγικά και αξιόπιστα πάνω σε οποιαδήποτε τηλεπικοινωνιακή υποδομή.

Το λογισμικό Dioscourides® ERP Retail System μπορεί να λειτουργήσει σε περιβάλλον Windows όσον αφορά την πλατφόρμα λειτουργίας των εφαρμογών, ενώ από την πλευρά του client υποστηρίζει την λειτουργία του true client server.

Το λογισμικό Dioscourides® ERP Retail System είναι το πρώτο λογισμικό που έκανε πράξη την on-line παραγγελιοληψία μεταξύ φαρμακείου και φαρμακαποθήκης. Ένεκα της ανοικτής αρχιτεκτονικής του, μπορεί να κάνει αποδοχή το αρχείο παραφαρμακευτικών ή μέρος αυτού, από οποιαδήποτε φαρμακαποθήκη ή εταιρεία παραφαρμακευτικών χωρίς καμιά απολύτως παρέμβαση του φαρμακοποιού ή ειδική μετατροπή του προγράμματος. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η άμεση και αποτελεσματική ενημέρωση του αρχείου παραφαρμακευτικών, απαραίτητο συστατικό της μηχανογραφικής λειτουργίας του κάθε φαρμακείου.

Με μοναδικό γνώμονα την υποστήριξη του φαρμακοποιού, στην πλειάδα των θεμάτων που τον απασχολούν καθημερινά, αναπτύξαμε βάση πληροφοριών η οποία είναι προσβάσιμη μέσα από το λογισμικό Dioscourides® ERP Retail System και η οποία περιλαμβάνει θέματα όπως :

 • Ηλεκτρονική παραλαβή της διατίμησης των φαρμάκων
 • Νέες κυκλοφορίες και αποσύρσεις φαρμάκων
 • Αποφάσεις και ενημερώσεις του ΠΦΣ
 • Αποφάσεις και ενημερώσεις των συνεταιρισμών
 • Θέματα του κλάδου
 • Φορολογικά θέματα φαρμακείου
 • Θέματα ασφαλιστικών ταμείων
 • Προσφορές παραφαρμακευτικών
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μεταξύ των συναδέλφων φαρμακοποιών
 • Αναφορές προβλημάτων και υποδείξεις επίλυσης των
 • Προτάσεις αξιοποίησης της τεχνολογίας για τον εκσυγχρονισμό του φαρμακείου
 • Κλπ

Η εν λόγω βάση πληροφοριών αποτελεί το σύγχρονο και απαραίτητο εργαλείο της σφαιρικής ενημέρωσης του φαρμακοποιού, αλλά και της εξέλιξης του, μέσω της περαιτέρω αξιοποίησης της πληροφορικής και των λοιπών σύγχρονων τεχνολογιών.

Κάρτα Καταναλωτών

Μέσω του προγράμματος Dioscourides® ERP Retail System παρέχεται η υποστήριξη και διαχείριση των υπηρεσιών που σχετίζονται με την «Κάρτα Καταναλωτών» VitaCard.

Μέσω αυτής της Κάρτας Καταναλωτών παρέχονται διάφορα προνόμια στους καταναλωτές που τις χρησιμοποιούν, τα οποία μεταξύ άλλων μπορεί να είναι, Εκπτωτικά κουπόνια, Επιταγές επιστροφής χρημάτων, Δωροεπιταγές κλπ, μέσω των οποίων εξασφαλίζεται η διατήρηση και επαύξηση της πελατειακής βάσης του κάθε φαρμακείου.

Ένεκα της VitaCard ο καταναλωτής αναζητά το σημείο πώλησης (φαρμακείο) μέσω του οποίου αναγνωρίζονται οι αγορές του και μπαίνουν στο καλάθι από το οποίο θα προκύψει το ύψος των παροχών που θα λάβει.

Θεωρούμε ότι είναι επιβεβλημένη η αποδοχή και αξιοποίηση αυτών των σύγχρονων μεθόδων marketing και στο χώρο του φαρμακείου.

Το λογισμικό Dioscourides® ERP Retail System, ένεκα της μεγάλης εγκατεστημένης βάσης του, είναι σε θέση να παρέχει μοναδικά και πρωτοποριακά αυτές τις σύγχρονες πελατοκεντρικές υπηρεσίες.

Διαχείριση μηνυμάτων SMS

Η διαχείριση μηνυμάτων SMS αποσκοπεί στην άμεση ενημέρωση των πελατών για θέματα που σχετίζονται με την διαθεσιμότητα των προϊόντων σας ή την ολοκλήρωση εκκρεμότητας.

Η εν λόγω ενημέρωση του πελάτη σας επιτυγχάνεται με την αυτόματη αποστολή SMS (προς τον πελάτη) αμέσως μετά την ικανοποίηση των προϋποθέσεων που έχετε ορίσει κατά την παραμετροποίηση του λογισμικού (πχ με την παραλαβή-αγορά των προϊόντων τα οποία δεν είχατε διαθέσιμα κατά το στάδιο που τα ζήτησε ο πελάτης).

Το λογισμικό SMS Manager λειτουργεί πάνω στον υπάρχον εξειδικευμένο λογισμικό φαρμακείου Dioscourides και αξιοποιεί όλες τις συσχετιζόμενες πληροφορίες προκειμένου να μην απαιτείται διπλοκαταχώρηση στοιχείων.

Το λογισμικό SMS Manager μπορεί να αξιοποιηθεί ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά στις ακόλουθες περιπτώσεις :

 • Ενημέρωση πελατών για την διαθεσιμότητα προϊόντων τα οποία δεν είχαν απόθεμα όταν ζητήθηκαν από τους πελάτες
 • Μαζική ενημέρωση πελατών
 • Ενημέρωση πελατών για την ολοκλήρωση υπηρεσίας η οποία δεν είχε σαφώς προσδιοριστεί κατά το στάδιο της ανάθεσης
 • Προωθητικές και λοιπές ενέργειες marketing

Ενσωματωμένη Διαχείριση Λογιστηρίου

Το λογισμικό Dioscourides® ERP Retail System έχει ενσωματωμένη την μηχανογραφική τήρηση των λογιστικών βιβλίων του φαρμακείου είτε Εσόδων-Εξόδων είτε Γενικής Λογιστικής.

Επιγραμματικά, το λογισμικό Dioscourides® ERP Retail System περιλαμβάνει :

 • ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
  • Διαχείριση Πωλήσεων / Αγορών
  • Διαχείριση Πελατών / Ασφαλιστικών Ταμείων
  • Διαχείριση Προμηθευτών
  • Διαχείριση Αποθηκών
  • Διαχείριση Αποθεμάτων Ασφαλείας
  • Παραγγελίες Αγορών
  • Σύστημα Διαχείρισης Logistics, Φορητά Τερματικά
 • ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ (POS)
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ / ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
  • Credit Control Management / Ταμειακή Διαχείριση
  • Αξιόγραφα
 • B2B ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
  • Ηλεκτρονικές Παραγγελίες και Παραλαβή Τιμολογίων
  • Αναζήτηση Πληροφοριών για Ενημέρωση Πελατών
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ MIS
 • ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
  • Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης Κάρτας Καταναλωτών (Loyalty Cards)
 • SMS MANAGER
  • Σύστημα Διαχείρισης Μηνυμάτων SMS

Dioscourides ο Ακούραστος, Συνεπής, Μόνιμος και Διαχρονικός συνεργάτης σας

Με την αγορά του λογισμικό Dioscourides® αποκτάτε μια αξιόπιστη επιχειρηματική συνεργασία.

Από την πρώτη ημέρα της συνεργασίας μας σας παρέχουμε πρωτοποριακές υπηρεσίες υποστήριξης και εκσυγχρονισμού που περιλαμβάνουν :

 • Τις νέες εκδόσεις οι οποίες θα καλύπτουν ότι πιο σύγχρονο στην εξέλιξη της πληροφορικής
 • Την άμεση προσαρμογή του προγράμματος στις εκάστοτε απαιτήσεις των Ασφαλιστικών Ταμείων και του Υπουργείου Οικονομικών
 • Την άψογη υποστήριξη από τις 8:00 το πρωί έως τις 8:00 το βράδυ
 • Την άμεση ενημέρωση του αρχείου φαρμάκων
 • Την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος κατά την λειτουργία του προγράμματος
 • Την ηλεκτρονική επικοινωνία με την φαρμακαποθήκη σας
 • Την διαχείριση Καρτών Καταναλωτών
 • Την αξιοποίηση SMS Μηνυμάτων