Κάρτα Καταναλωτών VitaCard®

 

Megatron Megatron Business Suite MegaTron ERP. Το πρωτοποριακό, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων.
Megatron Pharma Megatron Pharma MegaTron Pharma ERP. Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα “Αξιοποίησης Επιχειρησιακών Πόρων”, πλήρως εξειδικευμένο και προσαρμοσμένο για Φαρμακαποθήκες.
Dioscourides Dioscourides Ολοκληρωμένο πρόγραμμα σχεδιασμένο αποκλειστικά για τις εξεζητημένες ανάγκες Των φαρμακείων. Καλύπτει τις μηχανοργανωτικές απαιτήσεις του φαρμακοποιού πάγκου και πλήρη εκσυγχρονισμό και διαμόρφωση ενός πρότυπου τρόπου λειτουργίας και οργάνωσης του σύγχρονου φαρμακείου.

Η ΙΛΥΔΑ έχει σχεδιάσει και ξεκινήσει να διαθέτει την Κάρτα Προνομίων Καταναλωτών VitaCard®.

H VitaCard® ουσιαστικά λειτουργεί ως loyalty Κάρτα μέσω της οποίας παρέχονται διάφορα προνόμια στους καταναλωτές που την χρησιμοποιούν, τα οποία μεταξύ άλλων μπορεί να είναι, εκπτωτικά κουπόνια, επιταγές επιστροφής χρημάτων, προϊοντικά δώρα κλπ, τα οποία χορηγούνται από τις εταιρείες των οποίων τα προϊόντα προτιμά ο καταναλωτής.

Οι κάρτες αυτού του τύπου ανήκουν στην κατηγορία των σύγχρονων μεθόδων marketing, οι οποίες θεωρούνται απολύτως επιβεβλημένες για κάθε επιχείρηση που αισιοδοξεί να καταλάβει σεβαστό μερίδιο της αγοράς στην οποία απευθύνεται.

Μέσω της VitaCard® επιτυγχάνονται:

 • Η διατήρηση και επαύξηση της πελατειακής βάσης του κάθε σημείου πώλησης (πχ φαρμακείου) που δέχεται την κάρτα.
 • Προώθηση των προϊόντων των συγκεκριμένων εταιρειών που συμβάλλονται με την Κάρτα.
 • Η προμήθεια των προϊόντων της Κάρτας σε ελκυστικότερες τιμές, πράγμα που σημαίνει όφελος για τον τελικό καταναλωτή.

Εκτός της πανελλαδικής εμβέλειας και αξιοποίησης της VitaCard® από τα καταστήματα λιανικής πώλησης, θα μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί και για προσέλκυση τοπικού πελατολογίου για το κάθε σημείο πώλησης το οποίο θα έχει την δυνατότητα οργάνωσης των δικών του παροχών προς τους δικούς του αποκλειστικά πελάτες.

Για την λειτουργία του εγχειρήματος απαιτείται :

 • Το λογισμικό που λειτουργεί στο κάθε σημείο πώλησης και θα πρέπει αφ’ ενός να αναγνωρίζει τις κάρτες καταναλωτών και αφετέρου να επικοινωνεί με την κεντρική βάση για ενημέρωση (πίστωση) των αγορών του κάθε καταναλωτή και
 • Το λογισμικού (server) που διαχειρίζεται κεντρικά τις πληροφορίες τις οποίες συλλέγει από το κάθε σημείο πώλησης.

Στον server επίσης θα γίνεται η διαχείριση της βάσης πληροφοριών στην οποία (βάση) περιλαμβάνονται όλοι οι καταναλωτές στους οποίους έχει χορηγηθεί Κάρτα Καταναλωτών καθώς επίσης και όλα τα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης και οι κανόνες χορήγησης των παροχών σε κάθε καταναλωτή.

Η επικοινωνία των σημείων πώλησης με την κεντρική βάση πληροφοριών θα γίνεται μέσω του διαδικτύου (Internet) για την πλειοψηφία των συμβεβλημένων καταστημάτων λιανικής ή μέσω μισθωμένων γραμμών για τα καταστήματα λιανικής με μεγάλη κίνηση.

Εναλλακτικά, αν και εφ’ όσον οι δύο αυτοί τρόποι δεν είναι αποδεκτοί ένεκα κόστους, η επικοινωνία θα γίνεται περιοδικά μέσω σύνδεσης dial-up.

H επεξεργασία των στοιχείων της κεντρικής βάσης δεδομένων, θα γίνεται αποκλειστικά από την ΙΛΥΔΑ, για λογαριασμό των συμβεβλημένων εταιρειών των οποίων τα προϊόντα καλύπτει η VitaCard®.

Ενδεικτικά η εν λόγω επεξεργασία περιλαμβάνει :

 • Καταναλωτές που προτιμούν συγκεκριμένα προϊόντα συγκεκριμένης εταιρείας.
 • Ποσοστιαία διακίνηση προϊόντων ανά γεωγραφική περιοχή.
 • Απόδοση διαφημιστικής καμπάνιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.
 • Ενημέρωση καταναλωτών.
 • Διανομή παροχών στους καταναλωτές.
 • Προϊοντική ενημέρωση των σημείων πώλησης
 • Κλπ

Δείγματα Καρτών