Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

 

Megatron Megatron Business Suite MegaTron ERP. Το πρωτοποριακό, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων.
Megatron Pharma Megatron Pharma MegaTron Pharma ERP. Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα “Αξιοποίησης Επιχειρησιακών Πόρων”, πλήρως εξειδικευμένο και προσαρμοσμένο για Φαρμακαποθήκες.
Dioscourides Dioscourides Ολοκληρωμένο πρόγραμμα σχεδιασμένο αποκλειστικά για τις εξεζητημένες ανάγκες Των φαρμακείων. Καλύπτει τις μηχανοργανωτικές απαιτήσεις του φαρμακοποιού πάγκου και πλήρη εκσυγχρονισμό και διαμόρφωση ενός πρότυπου τρόπου λειτουργίας και οργάνωσης του σύγχρονου φαρμακείου.

Η ΙΛΥΔΑ, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1 του ν. 4706/2020, προέβη δυνάμει της από 14.07.2021 σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής στην υιοθέτηση και εφαρμογή του νέου Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (τον οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ), στον οποίο (Κώδικα) δηλώνει ότι υπάγεται.

Για να δείτε αναλυτικά τις αναφερόμενες αποκλίσεις και εξαιρέσεις πατήστε εδώ.