Περιφερειακές Λύσεις

 

Megatron Megatron Business Suite MegaTron ERP. Το πρωτοποριακό, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων.
Megatron Pharma Megatron Pharma MegaTron Pharma ERP. Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα “Αξιοποίησης Επιχειρησιακών Πόρων”, πλήρως εξειδικευμένο και προσαρμοσμένο για Φαρμακαποθήκες.
Dioscourides Dioscourides Ολοκληρωμένο πρόγραμμα σχεδιασμένο αποκλειστικά για τις εξεζητημένες ανάγκες Των φαρμακείων. Καλύπτει τις μηχανοργανωτικές απαιτήσεις του φαρμακοποιού πάγκου και πλήρη εκσυγχρονισμό και διαμόρφωση ενός πρότυπου τρόπου λειτουργίας και οργάνωσης του σύγχρονου φαρμακείου.

Για το λογισμικό MegaTron® ERP προσφέρονται επιπλέον περιφερειακές λύσεις που αφορούν στα εξής υποσυστήματα :

  • Εισπράξεις / Πληρωμές παραστατικών

 Παρακάτω παρουσιάζεται μια σύντομη περιγραφή για την κάθε περιφερειακή λύση.

Εισπράξεις / Πληρωμές παραστατικών

Η εφαρμογή διαχειρίζεται τις εισπράξεις που πραγματοποιούνται ανά τιμολόγιο ή για σύνολο τιμολογίων συμπεριλαμβανομένων και παλαιότερων ανεξόφλητων παραστατικών από τους οδηγούς της εταιρείας, την παραδόση των παραστατικών ημέρας ( πλήθος τιμολογίων / πιστωτικών) στους πελάτες και στη συνέχεια την εισαγωγή στο Megatron ERP, ως παραστατικά σε αναμονή, των εισπράξεων που έχουν πραγματοποιηθεί. Η λήψη των τιμολογίων, η διαχείριση των εισπράξεων και η εισαγωγή αυτών στην εφαρμογή υλοποιείται ανά εταιρεία / βάση, ανά υποκατάστημα και ανά δρομολόγιο.

 

Διαθέσιμες Εκδόσεις

Εφαρμογή Εισπράξεων/Πληρωμών v.1.0

Εφαρμογή Εισπράξεων/Πληρωμών v.1.1