Εκπαίδευση Χρηστών

 

Megatron Megatron Business Suite MegaTron ERP. Το πρωτοποριακό, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων.
Megatron Pharma Megatron Pharma MegaTron Pharma ERP. Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα “Αξιοποίησης Επιχειρησιακών Πόρων”, πλήρως εξειδικευμένο και προσαρμοσμένο για Φαρμακαποθήκες.
Dioscourides Dioscourides Ολοκληρωμένο πρόγραμμα σχεδιασμένο αποκλειστικά για τις εξεζητημένες ανάγκες Των φαρμακείων. Καλύπτει τις μηχανοργανωτικές απαιτήσεις του φαρμακοποιού πάγκου και πλήρη εκσυγχρονισμό και διαμόρφωση ενός πρότυπου τρόπου λειτουργίας και οργάνωσης του σύγχρονου φαρμακείου.

Βασικό συστατικό της επιτυχίας των εφαρμογών λογισμικού της ΙΛΥΔΑ είναι η ευκολία εκμάθησης τους.

Επιπρόσθετα οι υπηρεσίες εκπαίδευσης που συνοδεύουν κάθε εγκατάσταση συνδυάζουν το θεωρητικό υπόβαθρο και τον σχεδιασμό των ροών εργασίας της επιχείρησης με την πρακτική εξάσκηση πάνω στις δυνατότητες του λογισμικό σε πραγματικά σενάρια χρήσης έτσι ώστε οι τελικοί χρήστες να αναπτύξουν με τον καλύτερο τρόπο τις γνώσεις και δεξιότητες τους σχετικά με τη χρήση και αξιοποίηση του λογισμικού.

Η μεθοδολογική προσέγγιση της ΙΛΥΔΑ σε θέματα κατάρτισης και εκπαίδευσης χρηστών επιταχύνει τη διαδικασία μάθησης, ελαχιστοποιεί τα κενά γνώσης και διασφαλίζει ότι οι χρήστες αποκτούν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την μηχανογραφική διεκπεραίωση των υποχρεώσεων τους έγκαιρα και αποτελεσματικά.

Στο στελεχιακό προσωπικό της ΙΛΥΔΑ, που ασχολείται με την εκπαίδευση χρηστών λογισμικού, περιλαμβάνονται στελέχη υψηλής εξειδίκευσης και κατάρτισης που είναι ικανά να σχεδιάσουν εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης προσαρμοσμένα στις ανάγκες και στον τρόπο οργάνωσης της κάθε επιχείρησης.

Η εκπαίδευση μπορεί να πραγματοποιηθεί στα Κέντρα Εκπαίδευσης της ΙΛΥΔΑ ή στο χώρο της επιχείρησης ή εξ’ αποστάσεως (distance learning) μέσω του ειδικού σύγχρονου κέντρου (ILYDA Remote Training) που λειτουργεί στις κεντρικές εγκαταστάσεις και στα υποκαταστήματα της ΙΛΥΔΑ.

 

Υπηρεσίες