Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας

 

Megatron Megatron Business Suite MegaTron ERP. Το πρωτοποριακό, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων.
Megatron Pharma Megatron Pharma MegaTron Pharma ERP. Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα “Αξιοποίησης Επιχειρησιακών Πόρων”, πλήρως εξειδικευμένο και προσαρμοσμένο για Φαρμακαποθήκες.
Dioscourides Dioscourides Ολοκληρωμένο πρόγραμμα σχεδιασμένο αποκλειστικά για τις εξεζητημένες ανάγκες Των φαρμακείων. Καλύπτει τις μηχανοργανωτικές απαιτήσεις του φαρμακοποιού πάγκου και πλήρη εκσυγχρονισμό και διαμόρφωση ενός πρότυπου τρόπου λειτουργίας και οργάνωσης του σύγχρονου φαρμακείου.
  • ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ  Τράπεζα
  • ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΚ/ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  Διαχείριση Ακινήτων
  • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΟΕΔΒ  Οργανισμός Διδακτικών Βιβλίων
  • ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ  Επιχ/ση Ύδρευσης, Αποχέτευσης
  • ΔΕΥΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ   Επιχ/ση Ύδρευσης, Αποχέτευσης