Φαρμακεία - Dioscourides® Touch Xpress

 

Megatron Megatron Business Suite MegaTron ERP. Το πρωτοποριακό, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων.
Megatron Pharma Megatron Pharma MegaTron Pharma ERP. Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα “Αξιοποίησης Επιχειρησιακών Πόρων”, πλήρως εξειδικευμένο και προσαρμοσμένο για Φαρμακαποθήκες.
Dioscourides Dioscourides Ολοκληρωμένο πρόγραμμα σχεδιασμένο αποκλειστικά για τις εξεζητημένες ανάγκες Των φαρμακείων. Καλύπτει τις μηχανοργανωτικές απαιτήσεις του φαρμακοποιού πάγκου και πλήρη εκσυγχρονισμό και διαμόρφωση ενός πρότυπου τρόπου λειτουργίας και οργάνωσης του σύγχρονου φαρμακείου.

Η ενασχόληση μας για περισσότερα από είκοσι χρόνια με την κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών του φαρμακοποιού πάγκου, εξασφάλισε την γνώση σε βάθος του τρόπου λειτουργίας του σύγχρονου φαρμακείου και οδήγησε σε ένα πλήρες σύγχρονο, ευέλικτο, φιλικό και αξιόπιστο λογισμικό μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η πλέον αποτελεσματικότερη μηχανογραφική αντιμετώπιση των αναγκών του κάθε φαρμακείου.

Η σοβαρότητα με την οποία η ΙΛΥΔΑ αντιμετωπίζει όλα αυτά τα χρόνια την συνεργασία της με τον φαρμακοποιό πάγκου, επέβαλε εξαρχής την μόνιμη απασχόληση φαρμακοποιών, οι οποίοι επιμελούνται, συντηρούν, εκσυγχρονίζουν και προσαρμόζουν το λογισμικό Dioscourides® στις πλέον επίκαιρες τεχνολογικές και σύγχρονες αντιλήψεις και επιταγές των καιρών.

Σήμερα, μια πλειάδα από επιστήμονες φαρμακοποιούς οι οποίες έχουν εξαρτημένη επαγγελματική σχέση με την εταιρεία, παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την ανάπτυξη, συντήρηση και επέκταση του προγράμματος Dioscourides®.

Θεωρούμε ότι, χωρίς μια τέτοια στενή και αποτελεσματική συνεργασία, με επιλεγμένη ομάδα φαρμακοποιών, είναι ουσιαστικά ανέφικτη η οποιαδήποτε προσέγγιση με επιτυχία της μηχανοργάνωσης των φαρμακείων.

Το λογισμικό Dioscourides® στις εκδόσεις Touch Xpress & Smart είναι ένα ολοκληρωμένο λογισμικό που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για τις εξεζητημένες ανάγκες του κλάδου των φαρμακείων και μπορεί να καλύψει από τις απλές (βασικές) μηχανοργανωτικές απαιτήσεις του φαρμακοποιού πάγκου, μέχρι αυτές που αποσκοπούν στον πλήρη εκσυγχρονισμό και διαμόρφωση ενός πρότυπου τρόπου λειτουργίας και οργάνωσης του σύγχρονου φαρμακείου.

Επιγραμματικά το λογισμικό περιλαμβάνει :

 • Ταχύτητα εκτέλεσης του συνόλου των εργασιών που επιτελούνται στο φαρμακείο
 • Πλήρες αρχείο φαρμάκων με : Δραστικές ουσίες, Ενδείξεις χορήγησης, Δοσολογία, Παρενέργειες και Αντενδείξεις, Περιορισμούς χορήγησης, Προειδοποίηση υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 1729/1987
 • Ομοειδή φάρμακα με βάση α) την δραστική ουσία και β) την κύρια θεραπευτική ένδειξη
 • Δυνατότητα πωλήσεων βάσει του barcode
 • Εκτέλεση on-line συνταγών ΕΟΠΥΥ
 • Πωλήσεις σε αναμονή για εξυπηρέτηση «βιαστικού» πελάτη
 • Εκκρεμότητες πελατών και συναδέλφων φαρμακοποιών
 • Αυτόματη έκδοση των συγκεντρωτικών καταστάσεων Ασφαλιστικών Ταμείων και Αυτόματη έκδοση των σχετικών τιμολογίων
 • Έκδοση παραγγελιών προς φαρμακαποθήκες και εταιρείες με 6 διαφορετικούς τρόπους
 • Πλήρης διαχείριση φαρμακοτεχνικών σκευασμάτων
 • Ιστορικότητα συναλλαγών πελατολογίου
 • Ενσωματωμένη διαχείριση των λογιστικών βιβλίων
 • Πληροφοριακές καταστάσεις

Η μεγάλη εγκατεστημένη βάση του λογισμικού Dioscourides®, με μερίδιο αγοράς βάσει τζίρου περίπου 65 %, εξασφαλίζει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποστήριξη, ανάπτυξη και επέκταση του προγράμματος σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις και την εν γένει νέα διαμορφωμένη αγορά, και δίνει όλα εκείνα τα εχέγγυα που εξασφαλίζουν την ηγετική θέση της εταιρείας στην εν λόγω αγορά.