Ανακοινώσεις Λογισμικού Φαρμακείου Dioscourides®

 

Megatron Megatron Business Suite MegaTron ERP. Το πρωτοποριακό, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων.
Megatron Pharma Megatron Pharma MegaTron Pharma ERP. Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα “Αξιοποίησης Επιχειρησιακών Πόρων”, πλήρως εξειδικευμένο και προσαρμοσμένο για Φαρμακαποθήκες.
Dioscourides Dioscourides Ολοκληρωμένο πρόγραμμα σχεδιασμένο αποκλειστικά για τις εξεζητημένες ανάγκες Των φαρμακείων. Καλύπτει τις μηχανοργανωτικές απαιτήσεις του φαρμακοποιού πάγκου και πλήρη εκσυγχρονισμό και διαμόρφωση ενός πρότυπου τρόπου λειτουργίας και οργάνωσης του σύγχρονου φαρμακείου.

Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων & OTC.
Με το δελτίο αυτό ενημερώνονται οι Νέες Χονδρικές φαρμάκων, οι οποίες θα ισχύουν για τα Φαρμακεία από 23 Ιανουαρίου.

Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων & OTC.

Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων & OTC.

Αγαπητοί μας πελάτες,

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να κάνετε μέσα στον Ιανουάριο.

Εδώ θα βρείτε οδηγίες για:
    • την απογραφή των φαρμάκων του Ν.3459 (Ναρκωτικά)
    • την αλλαγή χαρακτηρισμού των τιμολογίων υποβολής Ιανουαρίου σε "Έσοδα προηγούμενης χρήσης" (εφόσον εκδόθηκαν σε  ημ/νιες Ιανουαρίου)


Επίσης τις οδηγίες για:
    • την εκτέλεση συνταγών ΕΚΑΑ από 01/01/2024 (Νέες προδιαγραφές)

Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων & OTC.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

Όταν δημιουργείτε τα τιμολόγια (για ραντεβού, Προσ. Γιατρό, Rebate) από τα πρότυπα, θα πρέπει να αλλάζετε και το έτος σε 2023.

Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων & OTC.

ΠΡΟΣΟΧΗ ! άλλαξαν οι τιμές σε πολλά OTC π.χ. DEPON. Μετά την εγκατάσταση του αρχείου μην ξεχάσετε να τρέξετε την ενημέρωση των OTC.

 

Αν στην οθόνη αποστολής των στοιχείων στο ΚΜΕΣ, ο τύπος υποβολής του Πιστωτικού εμφανίζεται κενός, όπως στην φωτογραφία

Τότε κάντε κλικ στο πεδίο και επιλέξτε τον κωδικό 1 – Ασφαλισμένοι και Δικαιούχοι του ν.4368/2016

Αν δεν είναι συμπληρωμένος ο Τύπος Υποβολής κάποιου παραστατικού δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η Αποστολή στο ΚΜΕΣ.