Ανακοινώσεις Λογισμικού Φαρμακείου Dioscourides®

 

Megatron Megatron Business Suite MegaTron ERP. Το πρωτοποριακό, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων.
Megatron Pharma Megatron Pharma MegaTron Pharma ERP. Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα “Αξιοποίησης Επιχειρησιακών Πόρων”, πλήρως εξειδικευμένο και προσαρμοσμένο για Φαρμακαποθήκες.
Dioscourides Dioscourides Ολοκληρωμένο πρόγραμμα σχεδιασμένο αποκλειστικά για τις εξεζητημένες ανάγκες Των φαρμακείων. Καλύπτει τις μηχανοργανωτικές απαιτήσεις του φαρμακοποιού πάγκου και πλήρη εκσυγχρονισμό και διαμόρφωση ενός πρότυπου τρόπου λειτουργίας και οργάνωσης του σύγχρονου φαρμακείου.

Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων και OTC.

Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων και OTC.

Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων, που θα ισχύσει από την Δευτέρα 20/08/2018 στις 00:00.

Προσοχή! Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διακόψετε την διαδικασία της ενημέρωσης!

Για να βεβαιωθείτε ότι το αρχείο σας ενημερώθηκε επιτυχώς, συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακες.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΟΦ BARCODE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΝΕΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ
112858 197590203 2801975902034 LOSEC GR.CAP 20mg/CAP BTx28 (σε φιαλίδιο) 13.61 7.87 7.91 0.04
8823 228600201 2802286002017 SOLOSA TAB 2MG/TAB BT x  30 1.78 1.4 1.44 0.04
103399 265700702 2802657007023 ABILIFY OR.DISP.TA 15  MG/TAB BT x 28 (BLIST 36.79 20.4 20.68 0.28
116137 279220401 2802792204011 PERGOVERIS INJ.SOL (900+450)IU/1,44ML 1 PF.PEN + 14 βελόνες 495.47 84.12 261.53 177.41
112868 264870102 2802648701022 NEBIDO INJ.SOL 1000MG/4ML BTx1 VIALx4 ML 100.37 100.37 25 -75.37
103560 270570203 2802705702030 PROCORALAN F.C.TAB 7,5 MG/TAB BT X 56 σε ΒLISTERS 39.88 35.5 23.57 -11.93

 

Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων και OTC.

Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων και OTC.

Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων, που θα ισχύσει από την Πέμπτη 26/07/2018 στις 00:00.

Προσοχή! Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διακόψετε την διαδικασία της ενημέρωσης!

Για να βεβαιωθείτε ότι το αρχείο σας ενημερώθηκε επιτυχώς, συμβουλευτείτε τους παρακάτω πίνακες. Το αρχείο περιέχει και OTC.

Για τις περιοχές με Κανονικό ΦΠΑ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΟΦ BARCODE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΕΑ ΛΙΑΝΙΚΗ ΝΕΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΝΕΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΑΛΑΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΑΛΑΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΑΛΑΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
100062 190180103 2801901801035 LUMAREN F.C.TAB 150MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10) 4.14 3.01 4.14 4.6 3.34 4.56
100060 206990302 2802069903029 LEPUR F.C.TAB 20MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10) 7.47 5.42 7.47 8.3 6.02 8.25

Για την Παραμεθόριο:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΟΦ BARCODE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΕΑ ΛΙΑΝΙΚΗ ΝΕΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΝΕΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΑΛΑΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΑΛΑΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΑΛΑΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
100062 190180103 2801901801035 LUMAREN F.C.TAB 150MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10) 4.06 3.01 4.06 4.51 3.34 4.46
100060 206990302 2802069903029 LEPUR F.C.TAB 20MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10) 7.33 5.42 7.33 8.14 6.02 8.09

Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων και OTC.

Είναι διαθέσιμο στον Updater, και μπορείτε να κατεβάσετε, επικαιροποιημένο Αρχείο Φαρμάκων και OTC.