Εταιρικές Ανακοινώσεις

 

Megatron Megatron Business Suite MegaTron ERP. Το πρωτοποριακό, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων.
Megatron Pharma Megatron Pharma MegaTron Pharma ERP. Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα “Αξιοποίησης Επιχειρησιακών Πόρων”, πλήρως εξειδικευμένο και προσαρμοσμένο για Φαρμακαποθήκες.
Dioscourides Dioscourides Ολοκληρωμένο πρόγραμμα σχεδιασμένο αποκλειστικά για τις εξεζητημένες ανάγκες Των φαρμακείων. Καλύπτει τις μηχανοργανωτικές απαιτήσεις του φαρμακοποιού πάγκου και πλήρη εκσυγχρονισμό και διαμόρφωση ενός πρότυπου τρόπου λειτουργίας και οργάνωσης του σύγχρονου φαρμακείου.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2011/62/EU

για την πρόληψη της διακίνησης πλαστών φαρμάκων

Falsified Medicines Directive

Η ΙΛΥΔΑ ΑΕ, στα πλαίσια της Κοινοτικής Οδηγίας 2011/62/EU, ενσωμάτωσε στο λογισμικό Dioscourides® τον μηχανισμό διασφάλισης της αυθεντικότητας του φαρμάκου και της φαρμακευτικής συσκευασίας της Aegate.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε την αποδοχή και λειτουργία του εν λόγω μηχανισμού διασφάλισης της αυθεντικότητας φαρμάκων σημαίνει ότι αποδέχεστε την Άδεια Χρήσης του Συστήματος Aegate.

Οι χρήστες του λογισμικού Dioscourides® που δεν επιθυμούν την λειτουργία της εν λόγω δυνατότητας, μπορούν να επικοινωνούν με την εταιρεία μας στα τηλέφωνα 210-670.500, 2310-20.60.20 για την απενεργοποίηση της διαδικασίας.

Σύμφωνα με την Directive 2011/62/EU εισάγονται αυστηρότεροι, πανευρωπαϊκοί κανόνες που στοχεύουν στην βελτίωση της προστασίας της δημόσιας υγείας και στην διασφάλιση της ασφαλής διακίνησης των φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Στην εν λόγω Οδηγία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:

  • Υποχρεωτική εφαρμογή μηχανισμού διασφάλισης της αυθεντικότητας του φαρμάκου και της φαρμακευτικής συσκευασίας
  • Αυστηρότεροι έλεγχοι και επιθεωρήσεις των παραγωγών φαρμάκων
  • Αυστηρότερες απαιτήσεις τήρησης μητρώων για τους διανομείς χονδρικής

Για την διασφάλιση της εφοδιαστικής αλυσίδας, οι κανόνες διασφάλισης της νομιμότητας των φαρμάκων και της συσκευασίας τους θα ελέγχονται σε κάθε στάδιο της διακίνησής τους.

Στους μηχανισμούς ταυτοποίησης της συσκευασίας θα περιλαμβάνονται:

  • Η εξακρίβωση της γνησιότητας του φαρμάκου
  • Η εξακρίβωση της γνησιότητας και η ταυτοποίηση της συσκευασίας του φαρμάκου μέσω ενός μοναδικού κωδικού
  • Παροχή ταινίας ένδειξης παραβίασης της συσκευασίας του φαρμάκου
  • Παροχή πληροφοριών ανάκλησης ή κατάργησης παρτίδων φαρμάκων

Κατ’ εξαίρεση ορισμένα σκευάσματα δεν θα υπόκεινται σε αυτούς τους μηχανισμούς ελέγχου γνησιότητας.